Väistötiloille on vaihtoehto

Koulu sisäilma

1960–70-luvuilla rakennettujen koulujen sisäilmaongelmat johtuvat usein teknisistä puutteista niin ylä- ja alapohjassa, höyrysuluissa ja ilmanvaihdossa kuin muussa talotekniikassakin. Ennen kuin päätös parakkeihin  siirtymisestä tehdään, kannattaa selvittää, olisiko väistötiloille olemassa jokin kustannustehokkaampi vaihtoehto.

– Tarvitaan kokonaisarviointia, jotta saadaan selville mikä ongelma on. Syitä voi olla useita, kuten rakennus, ilmanvaihto tai mikrobit. Oikeilla toimenpiteillä pidennetään kiinteistön elinkaarta ja saadaan kiinteistölle jatkoaikaa, kertoo Arto Heino, Delete Finland Oy:n toimialapäällikkö tutkimuspalveluista.

Projekti alkaa olemassa olevan aineiston läpikäynnillä ja täsmäkartoituksella. Monitoroinnilla saadaan tarkka kuva tilanteesta ja pitkäaikaisella seurannalla kattava kokonaisnäkemys kiinteistöstä. Tulosten perusteella tehdään toimenpide-ehdotukset. Deleten sisäilman valvonta -palvelukokonaisuus sisältää myös tarvittavien koneiden ja laitteiden asennukset sekä ylläpidon. Kun toimenpiteet on tehty, etäluettava monitorointilaitteisto jää kohteeseen seuraamaan miten tehdyt muutokset vaikuttavat rakennukseen.

Usein vanhat rakennukset ovat moniongelmaisia kohteita, joiden ilmanvaihto ei ole ajan tasalla. Jos kiinteistön omat koneet eivät riitä tasaamaan painesuhteita, tuodaan lisää ilmaa lisäämällä koneita tai uusimalla puhaltimia.  Alapohjan tiivistys ja ryömintätilojen painesuhteiden tutkiminen ja säätö ovat myös mahdollisia korjaustoimenpiteitä.

Tieto tehdyistä toimenpiteistä kaikkien saataville

Koulujen sisätilaongelmat koskettavat paitsi käyttäjiä myös oppilaiden vanhempia.

– Avoin tiedottaminen on tärkeää, kerrotaan mitä on tehty ja mitä tullaan tekemään. Kohteesta riippuen voidaan rakentaa avoin tiedotusportaali tai käyttää Wilmaa, kanava valitaan sen mukaan mitä tilaaja tai koulu haluaa. Toivomme myös palautetta käyttäjiltä toimenpiteiden onnistumisesta, näin jatkotoimenpiteitä voidaan täsmentää, Arto Heino muistuttaa.

Kirjoitus on julkaistu 31.3.2019 Allergia ja astma -kampanjaliitteessä Helsigin Sanomien yhteydessä. Kuvituskuva Unsplash.

Kirjoita kommenttisi tähän:

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *