Vaihde ja päivystys 24 h
010 656 1000
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Ympäristöpalveluyhtiö Delete Group Oyj ostaa 23.5.2018 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti hissipurkuihin erikoistuneen euralaisen Karhupurku Oy:n. Yrityskauppa on tarkoitus toteuttaa 31.5.2018. Yritysoston myötä Delete vahvistaa strategiansa mukaisesti asemaansa Pohjoismaiden johtavana ympäristöpalveluiden tarjoajana ja suurimpana purku-urakoitsijana. Lounais-Suomessa vahvan jalansijan hissipurkamisen…
Lue lisää >
keskittynyttä, alan johtavaa ratkaisuntarjoajaa sekä kaksi seminaarilavaa täyteen mielenkiintoisia puheenvuoroja ajankohtaisista aiheista, kuten digitalisaatiosta, turvallisuudesta, energia-asioista ja tulevaisuusnäkökulmista. Ensimmäisenä messupäivänä 23.5. kello 10.15 messujen seminaarin Siniselle lavalle nousee Olympiastadionin kiinteistöpäällikkö Ilkka Rautakivi ja kertoo puheenvuorossaan Olympiastadionin mittavasta peruskorjauksesta ja uudistamisesta sekä tulevaisuudesta. Myös Delete on saanut olla mukana tässä Suomen suurimmassa saneeraushankkeessa Olympiastadionilla toteuttamiemme mittavien…
Lue lisää >
Tehtävässäsi vastaat talousraportoinnin ja -analysoinnin tuottamisesta purkuliiketoiminnan päätösten tueksi sekä osallistut budjetointi- ja ennusteprosesseihin ja niiden kehittämiseen. Vastaat talousjärjestelmämme toiminnallisuuden kehittämisestä yhdessä asiantuntevan organisaatiomme kanssa. Raportoit tehtävässäsi Director, Group Financelle, joskin tehtävässä menestyminen vaatii läheistä yhteistyötä ja tukea liiketoimintajohtajalle ja liiketoiminnalle. Työpaikkasi sijaitsee pääkonttorissamme Helsingissä osoitteessa Postintaival 7. Toivottu aloitusajankohta on 1.8.2018 mennessä.   Olet etsimämme henkilö,…
Lue lisää >
Päivän avasi konsernijohtaja Tommi Kajasoja johdon terveisillä, jonka jälkeen liiketoimintajohtaja Kimmo Palomäki kertoi Deleten Purkupalvelut-liiketoiminnasta ja lakiasiainjohtaja Janika Vilkman toi juridisen näkökulman yhteistyöhön alihankkijoiden kanssa. Aamupäivän antiin kuului niin ikään Deleten hankinnan Yhteistyötä ja työtä yhdessä -teema, jossa pureuduttiin vastuullisuuteen Deleten työssä ja työmailla. – Vastuullisuus on keskeinen osa kaikkea Deleten toimintaa. Meillä on käytössämme…
Lue lisää >
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Delete Group Oyj laski 19.4.2017 liikkeeseen 85 miljoonan euron nimellisarvoisen joukkovelkakirjalainan pääasiassa institutionaalisille sijoittajille ("Joukkovelkakirjalaina"). Neljän vuoden lainan korko on sidottu kolmen kuukauden euriboriin ja lainan marginaali on 5 prosenttia. Lainan ehdoissa on sitouduttu listaamaan Joukkovelkakirjalaina Nasdaq…
Lue lisää >
Delete esittelee messuilla palvelujaan Porin alueen kiinteistöpäättäjille, rakennusliikkeille sekä rakentajille, remontoijille ja puutarhanhoidosta kiinnostuneille. Tule osastollemme 129 B tutustumaan toimintaamme ja pelaamaan Delete-peliä, tarjolla maistuvia palkintoja. Delete uusi jäteasema aukeaa kesällä Porissa Avamme Poriin uuden jäteaseman kesällä 2018. Uusi Jäteasemamme sijaitsee osoitteessa Mäkipuistontie 21, 28430 PORI ja ottaa vastaan seuraavia jätejakeita: rakennus- ja remonttijäte, betoni,…
Lue lisää >
Delete on hyvin miesvaltainen työyhteisö, joten siksikin tämän vuoden tapaturmapäivän huomio erityisesti miesten tapaturma-alttiuteen on meille ajankohtainen. Kannustan pohtimaan erityisesti työturvallisuuteen liittyvää asennoitumista. Työturvallisuustyö ja asenne sen tekemistä kohtaan ovat meidän kaikkien yhteisiä asioita. Tekemällä hyvää turvallisuustyötä varmistamme paitsi oman turvallisuutemme myös koko työmaan, ympäristön ja työmaan vaikutuspiirissä olevien turvallisuuden. Osa hyvää asennoitumista turvallisuustyötä kohtaan näkyy…
Lue lisää >
Hankkeen tavoitteena on luoda järjestelmä, jossa etänä oleva asiantuntija kykenee joustavasti tukemaan kohteessa työskentelevää asentajaa. Lisäksi onnistuneet asennuksen ja kunnossapidon toimet tallentuvat virtuaalitodellisuuteen malleiksi aloitteleville työntekijöille. Tavoitteena on, että puhelimessa annettujen ohjeiden sijaan asiantuntija näkee neuvoja tarvitsevan asentajan kädet asennuskohteessa ja asentaja näkee neuvovan asiantuntijan virtuaalikädet edessään, kuten tämä olisi paikan päällä antamassa neuvoja kädestä…
Lue lisää >
Paalaaminen jouduttiin aloittamaan kierrätyspolttoaineen heikon valtakunnallisen kysynnän sekä ylitarjonnan johdosta. Delete Finland Oy on tiedottanut alueen yrityksille ja asukkaille kierrätyspolttoaineen käsittelystä helmikuun lopussa, jolloin määräpäiväksi paalaamiselle ilmoitettiin 29.3.2018. Maaliskuun kireistä pakkasista johtuen paalausta ei voitu tehdä niin nopeasti, että koko kierrätyspolttoaine olisi saatu pois määräpäivään mennessä laitoksen alueelta. Arviomme, että alueella oleva materiaali on paalattu…
Lue lisää >
Tilaisuuden tavoitteena on välittää tietoa siitä, millaisia tavoitteita valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on rakentamisen jätteiden osalta, kuinka jätteiden syntypaikkalajittelua voidaan kehittää sekä millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia rakentamisen jätteet luovat. Seminaarin alussa esitellään Circwaste-hanke ja tutustutaan rakennus- ja purkujätteen laindääntöön sekä sen uudistuksiin. Lisäksi seminaarissa esitellään innovaatioita, jotka koskevat rakentamisen jätteen hyödyntämistä – tästä yhtenä seminaarin case-esimerkkinä Deleten Waste-tuotteet (www.waste.fi).  Tilaisuus järjestetään 5.4.2018 klo…
Lue lisää >
Päivittäisessä työssäsi suunnittelet ja tuotat monipuolista sisältöä kanaviimme ja vastaat markkinointimateriaaliemme tuottamisesta. Vastaat Deleten sisältömarkkinoinnin kehittämisestä ja sisällöntuotannosta, Delete-lehden toimittamisesta yhdessä yhteistyökumppanin kanssa sekä some-kanaviemme sisällöntuotannosta ja kehityksestä. Olet tottunut hoitamaan monia eri kokonaisuuksia samaan aikaan järjestelmällisesti, itsenäisesti ja samalla luovasti. Sinulla on hyvät yhteistyötaidot sekä viestit sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti niin suomeksi kuin englanniksi.…
Lue lisää >
Helmikuussa Deletellä aloitettiin Ympäristöturvallisuuskortti-koulutus, jonka hyväksytystä suorittamisesta saa todistukseksi ympäristöturvallisuuskortin. ”Ympäristöturvallisuus ja ympäristövastuu ovat ympäristöpalveluyrityksenä toimintamme ydintä. Huolehdimme muun muassa vaarallisista jätteistä sekä rakennusjätteistä ja osa toiminnastamme on ympäristöluvanvaraista. Siksikin tällainen kouluttautuminen on tärkeätä”, HSEQ-päällikkö Janne Haaksluoto Deleteltä listaa. Ympäristöturvallisuuskortti-koulutus parantaa henkilöstön riskienhallintataitoja entisestään ja lisää myös heidän työturvallisuuttaan arkityössä, johon kuuluu monesti vaarallisten aineiden…
Lue lisää >
Me Deletellä emme pelkää raskasta, likaistakaan työtä. Teemme likaisesta puhtaan, vaarallisesta vaaratonta, jätteestä jälleenkäytettävää ja puramme vanhaa, jotta asiakas pääsee rakentamaan uutta. Haemme Purkupalvelut-liiketoimintaamme purkukoneenkuljettajia massiivipurkukohteisiin. Olet työtäpelkäämätön rakennusalan ammattilainen ja toiminut aikaisemmissa tehtävissä esimerkiksi kaivinkoneenkuljettajana. Purkualan kokemuksen katsomme eduksi. Olet etsimämme henkilö, mikäli sinulla on kokemusta rakennusalalta, sinulla on matkustusvalmiutta, olet työtäpelkäämätön ja fyysisesti…
Lue lisää >
Nimen- ja yhtiömuodonmuutokset liittyvät Delete-konsernin 7.4.2017 liikkeellelaskemaan 85 miljoonan euron senior secured -joukkovelkakirjaan. Joukkovelkakirja listataan Nasdaq Helsingissä huhtikuussa 2018. Listausta varten laaditaan EU:n esitedirektiivin ja Suomen arvopaperimarkkinalain mukainen listalleottoesite. Delete julkaisee joukkovelkakirjan ehtojen mukaisesti osavuosikatsauksensa ja tilinpäätöksensä joukkovelkakirjan listalleoton jälkeen. Ennen joukkovelkakirjalainan listausta Delete raportoi neljännesvuosittain taloudellisesta tilastaan www.deletegroup.fi -sivustolla. Katso Delete-konsernin yhtiörakenne 12.3.2018 tästä…
Lue lisää >
Tänä vuonna Palopäällystöpäivillä puhutaan muun muassa sään ääri-ilmiöistä, ihmisten aiheuttamista onnettomuuksista ja infrastruktuurin muutoksista, jotka voivat haastaa yhteiskunnan toimintakyvyn. Ensimmäisenä seminaaripäivänä kuullaan muun muassa ulkoministeri Timo Soinin puheenvuoro aiheesta Kansainvälinen yhteistyö hybridi- ja terrorismiuhkien torjunnassa. Toisen seminaaripäivän ohjelmassa nostetaan keskusteluun työturvallisuus, kun Tapaturmavakuutuskeskuksen työturvallisuusasiantuntija Otto Veikkola kertoo työpaikkaonnettomuuksien TOT-tutkinnasta ja sen tavoitteista. TOT-tutkinnan tarkoituksena on…
Lue lisää >
Delete avaa Ylöjärven Kolsoppiin 19.2.2018 uuden betoni- ja tiilijätteen vastaanottoaseman, jonka vuosittainen ympäristöluvan mukainen vastaanottokapasiteetti on 100 000 tonnia. ”Tänne voi tuoda betoni- ja tiilijätettä sekä niihin rinnastettavaa materiaalia, kuten esimerkiksi pihakiviä tai vaikka keraamista laattaa”, tarkentaa aluepäällikkö Tommi Järvinen Deleteltä. Betoni- ja tiilijäte käsitellään 2 400-neliömetrisessä hallissa, johon mahtuu kerrallaan noin 20 000 tonnia…
Lue lisää >
Laskuri soveltuu esimerkiksi omakotitalon rakentamista suunnitteleville tai tontinostajille. Usein omakotitalon tai kesämökin rakennuspaikaksi on tarjolla tontti, jonka vanha rakennus tulee purkaa pois ennen kuin uusi rakennus voidaan rakentaa tilalle. Tontin ostotilanteessa on syytä olla tiedossa, mikä vanhan rakennuksen purkukustannusarvio on. Samoin laskurista on helpotusta kiinteistönvälittäjille, jotka myyvät kohteita, joissa tontti myydään olemassa olevan, mahdollisesti jopa purkukuntoisen talon kanssa.…
Lue lisää >
Delete sai Helsingin kaupungin rakennusvirastolta toimeksiannoksi purkaa kaupungin edustalla olleet viisi hylkylaivaa. Töihin alettiin vuoden alusta Sompasaaressa. Ensin Delete kartoitti ja poisti laivoista haitta-aineet. Tämän jälkeen laivat purettiin yhtä lukuun ottamatta: metallirunkoisen, reilut 12-metrisen uittohinaajan Delete lahjoitti paintball-yritys Sissos Oy:lle uusiokäyttöön. ”Siitä tulee Espoon Juvanmalmille hieno lavaste, jonka ympärille rakennamme satama-aiheisen paintball-pelikentän”, selittää hallituksen puheenjohtaja…
Lue lisää >
Nykyinen Delete-konsernin Suomen maajohtaja Tommi Kajasoja aloitti Deletessä vuonna 2014 Teollisuus- ja kiinteistöpalveluiden liiketoimintajohtajana. Ennen Deleteä Kajasoja työskenteli yli 15 vuoden ajan teollisuuden palveluliiketoiminnassa Maintpartner Groupissa ja ABB Servicessä. Delete-konsernin hallituksen puheenjohtaja Åsa Söderström Jerring: "Hallitus on nimittänyt Tommi Kajasojan konsernijohtajaksi Jussi Niemelän irtisanouduttua tehtävästään. Kajasojalla on laaja kokemus teollisuuden palveluliiketoiminnasta ja hän on liiketoimintajohtajana…
Lue lisää >
Delete-konsernin toimitusjohtaja Jussi Niemelä: "Deleten strategisena tavoitteena on olla asiakkaidemme ensisijainen valinta ympäristöpalveluiden tuottajaksi Pohjoismaissa. Yritysosto tukee kasvutavoitteitamme erityisesti pohjoismaisena, johtavana teollisuuspuhdistuksen ja viemäripalveluiden tuottajana sekä ympäristöpalveluyhtiönä. Yritysoston myötä resurssimme teollisuuspuhdistuksessa ovat nyt merkittävät myös pohjoismaisella tasolla." Delete on laajentunut Suomessa ja Ruotsissa jo yli 30 yritysoston ja orgaanisen kasvun ansiosta johtavaksi ympäristöpalvelujen tarjoajaksi. Nyt…
Lue lisää >
Hyvä Joulumieli -keräys on vuosittainen kotimaan vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi toteutettava keräys. Tänä vuonna Hyvä Joulumieli järjestetään jo 21. kerran. Vuosien varrella keräyksellä on tuettu jo lähes 230 500 perhettä. Vuoden 2017 Keräys alkoi torstaina 23.11.2017 ja jatkuu aina jouluaattoon asti. Tämän vuoden keräystavoite on 2,1 miljoonaa euroa. Summan avulla jaetaan 70 euron arvoisia lahjakortteja 30…
Lue lisää >
Esittelemme tässä numerossa digitalisaation mahdollisuuksia ennakoivaan prosessipuhdistukseen. Delete on mukana Tekesin rahoittaman SmartAdvantage-hankkeen rinnakkaishankkeessa yritys-casena. Rinnakkaishankkeen tavoitteena on kiinnittää huomioita teknologian, palvelukehityksen sekä liiketoimintamallien muodostamaan kokonaisuuteen, joilla tähdätään kykyyn tuottaa asiakkaille uutta lisäarvoa. Deleten tavoitteena on tuoda säiliöiden sekä putkistojen puhtauden mittaus ja monitorointi kiinteäksi osaksi prosessipuhdistuspalveluitaan. Lehdessä kerrotaan myös Metsä Groupin elokuussa 2017 käynnistyneestä…
Lue lisää >
Delete kouluttaa ja rekrytoi 20 uutta puhdistusalan osaajaa, joiden tehtävänä on vastata tärkeistä ja monipuolisista puhdistusalan työtehtävistä yhteiskuntamme toimivuuden takaamiseksi. Tavoitteena on palkata kaikki koulutuksen läpikäyneet osallistujat vakituiseen työsuhteeseen. Haemme työntekijöitä seuraaville toimipisteille: Helsinki, Riihimäki, Porvoo, Turku, Rauma, Pori ja Harjavalta. – Toteutimme keväällä 2017 ensimmäisen RekryKoulutuksemme ja saimme siitä erittäin positiivisia kokemuksia ja upeita…
Lue lisää >
Matinkylän jäähalli puretaan melko tiukassa aikataulussa; purulle on varattu aikaa reilun kuukauden verran. Tilalle on luvassa entistä ehompi ja suurempi halli. – Purettavaa alaa on 4 300 neliömetrin verran, ja korkeimmasta kohdastaan halli kurottaa 13 metriin, kertoo projektipäällikkö Hannu Koski Deletestä. Uusi asia Matinkylän jäähallin purku ja uudelleenrakennus ei ole, sillä samalla paikalla on tähän…
Lue lisää >
— Asbestikartoituksen merkitystä purkutyössä vähätellään. Pelkkä pintaraapaisu ei riitä, vaan asbestikartoituksessa tulisi mennä lattiarakenteisiin ja vesieristeisiin saakka. Kartoituksen tulisi olla täydellinen siellä, missä purku tapahtuu, toteaa Marko Ylikännö Delete Finland Oy:n asbesti- ja haitta-ainepurusta. Kulut ja aikataulu kuriin    Hyvin tehty kartoitus kohteessa kertoo sen, onko tuleva purkutyö asbestipurkutyötä vai tavallista purkutyötä. — Asbestikartoittajan tulee…
Lue lisää >
Tampereella Sokos Hotel Tornissa 14.11.2017 järjestettävä Tulevaisuuden tehdas -tapahtuma tarjoaa mielenkiintoisen katsauksen tehtaiden toimintaan ja tulevaisuuteen. Päivän aikana haetaan vastauksia siihen, millainen tulevaisuuden tehdas parhaimmillaan on. Tapahtumassa keskitytään myös kuulemaan ja pohtimaan, miten tehdas voi olla kilpailukykyinen tulevaisuuden Suomessa ja miten tuottavuus ylipäätään saadaan nousuun. Tapahtumat keynote-puhujat ovat Tieto Oyj:n innovaatiojohtaja Taneli Tikka ja Professori…
Lue lisää >
Climathonin tavoitteena on kehittää kunkin kaupungin paikallisia ongelmia ratkaisevia innovaatioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja sen vaikutuksiin sopeutumiseksi. Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutos kiertotalouteen ovat nopeasti kasvavan Helsingin alueen suuria ratkaistavia kysymyksiä. Kasvavan asukasmäärän myötä alueella rakennetaan laajasti. Samaan aikaan rakentaminen kuluttaa suuria määriä materiaalia ja edistää ilmastonmuutosta. Climathon Helsingissä innovoidaan ratkaisuja rakennusjätteen uudelleenkäytön edistämiseen pääkaupunkiseudulla ja kehitetään…
Lue lisää >
Suomen maanteillä on yli 14 000 siltaa, joiden kuntoa, kantavuutta ja liikenneturvallisuutta seurataan säännöllisillä tarkastuksilla. Jokainen siltatyömaa vaikuttaa moniin eri osapuoliin – sillan liikennekäyttäjiin, työmaan työntekijöihin ja myös sivullisiin. Robotiikka nopeuttaa urakkaa ja tekee korjaustyöstä turvallisempaa. Robotisoidut työmenetelmät lisäävät turvallisuutta siltatyömailla Valtatie 4:llä, Mäntsälän P-liittymän kohdalla sijaitseva Marjalan risteyssilta peruskorjattiin loppukesästä. Marjalan risteyssillan korjaustyössä hyödynnettiin…
Lue lisää >
Koneellista purkua tekee kaksi konetta. 48-tonninen Volvo työskentelee nokkaleikkurin avulla aluksen kimpussa ja 30-tonninen Doosan toimii lajittelevana ja lastaavana koneena. Purettu materiaali pilkotaan lavakokoon, lajitellaan suoraan omille lavoilleen ja toimitetaan kierrätykseen. Arvokkaammat metallit kuten messinki ja kupari käsitellään vielä pienemmiksi kooltaan jo purkuvaiheessa. – Ennen koneellisen purun aloittamista purettiin vielä ehjänä muun muassa pollareita ja…
Lue lisää >
Koska turvallisuus on kaikkien yhteinen asia, haluamme jakaa aamugallupissa kootut turvallisuusvinkit muistuttamaan kaikkia työturvallisuuden tärkeydestä. Ota vinkit käyttöön siis myös omassa työyhteisössäsi! Tässä vinkkigallupin tulokset:  Miten tehdään tänäänkin työmaistamme turvallisia? Maltti on valttia. Ei kiirettä, pysähdy miettimään, ennen kuin teet. OneDelete – tehdään yhdessä työturvallisuustyötä ja varmistetaan, että jokainen pääsee terveenä työstä kotiin. Tutustutaan joka aamu…
Lue lisää >
Climathonin tavoitteena on kehittää kunkin kaupungin paikallisia ongelmia ratkaisevia innovaatioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja sen vaikutuksiin sopeutumiseksi. Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutos kiertotalouteen ovat nopeasti kasvavan Helsingin alueen suuria ratkaistavia kysymyksiä. Kasvavan asukasmäärän myötä alueella rakennetaan laajasti. Samaan aikaan rakentaminen kuluttaa suuria määriä materiaalia ja edistää ilmastonmuutosta. Climathon Helsingissä innovoidaan ratkaisuja rakennusjätteen uudelleenkäytön edistämiseen pääkaupunkiseudulla ja kehitetään…
Lue lisää >
Aika: 19.10.2017 kello 13-14:30 Paikka: Turun korjaustelakka, Navirentie 14, 21101 Naantali Lehdistötilaisuuden kokoonkutsujat: Delete, Hans Langh, Meriaura, Turun korjaustelakka ja Tekes Ilmoittaudu tilaisuuteen osoitteessa https://www.getfeedback.com/r/jZ4aLuXa    Lehdistötilaisuuden ohjelma: Lehdistötilaisuuden avaus, toimitusjohtaja Kim Kangas, Turun korjaustelakka Ship Recycling -hankkeen esittely, Esa Lindqvist, Tekes Ship Recycling -hanke ja Euroopan laivanpurkumarkkina, Senior Advisor Juhani Linna, Castle Consulting Oy…
Lue lisää >
– Olen toiminut Delete-konsernin toimitusjohtajana helmikuusta 2011 lähtien. Mielestäni nyt on aika tuoda organisaatioon uutta inspiraatiota ja uusia näkökulmia tulevaisuuden kehitystä varten. On ollut etuoikeus nähdä yhtiön kasvavan ja kehittyvän nykyiseen, toimialansa johtavaan asemaan, sanoo Jussi Niemelä. Hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan rekrytoinnin. – Hallituksen puolesta haluamme kiittää Jussi Niemelää yhtiön hyväksi tehdystä työstä tärkeän…
Lue lisää >
Seminaarin Keynote-puhujat tänä vuonna ovat: Professor Stig Geving, NTNU, Norja Professor Thomas Bednar, TU Wien, Itävalta Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomi: ”Miten 100-vuotias Suomi pyrkii ratkaisemaan rakennusten sisäilmaongelmat" Instructor, Architect P. Michael Pelken, University of Cambridge, P+ Consulting, England Seminaarissa jaetaan nyt kolmatta kertaa kosteusturvallisen rakentamisen palkinto, jolla halutaan korostaa rakennusaikaisen kosteudenhallinnan…
Lue lisää >
Mielenkiintoisten yrityspuheenvuorojen lisäksi From Waste To Valuables -tapahtumassa on luvassa uusinta tutkimustietoa bio- ja kiertotalouden alalta sekä mahdollisuus luoda uusia kontakteja ja kehittää uutta yhteistyötä. Iltatilaisuudessa kuullaan muun muassa "Demola meets nature" -projektien pitchauksia. Matchmaking -tapahtumassa on kolme teemaa, joista järjestetään omat työpajat. Teemoja ovat rakentamisen kiertotalous ja puurakentaminen, kiertotalouden liiketoimintamallit ja digitalisaatio sekä ravinteiden…
Lue lisää >
Kiinteistömessuilla on mukana tänä vuonna enemmän yrityksiä kuin koskaan. Tapahtuma tarjoaa hyvän näkemyksen toimialan uutuuksiin sekä mielenkiintoista ja asiantuntevaa ohjelmaa aamusta iltaan, kahden päivän ajan. Ohjelma pureutuu muun muassa sisäilman laatuun ja digitalisaatioon osana taloyhtiöiden kehitystä, unohtamatta aina ajankohtaisia linjasaneerauksia ja ennakoivaa huoltoa osana kiinteistön kehitystä ja huolenpitoa. Messuilla on myös ohjelmassa huipputason asiantuntijapuheenvuoroja, haastatteluita…
Lue lisää >
Finavia tekee joka kesä kaikilla lentoasemillaan paljon betoni- ja asfalttipintojen korjauksia, sillä talvi vaurioittaa lentokoneiden pysäköintialueita, rullausteitä ja kiitoteitä. Hankalat keliolosuhteet – jatkuva jäätyminen ja sulaminen sekä routiminen – vaikuttuvat korjaustarpeiseen myös lentokentillä. Elokuussa vuorossa oli siltapaikka 28:n korjaus Helsinki-Vantaan lentoasemalla. – Korjatun siltapaikan asfalttia on viimeksi paikattu pari vuotta sitten. Nyt oli kuitenkin kyseessä…
Lue lisää >
– Tämä on sekä Deletelle että koko Suomessa ensimmäinen kokonaisen tuulivoimapuiston purkutyö ja olemme projektista erittäin innostuneita. Työskentelyä ohjaa työturvallisuus. Projekti opettaa meille paljon, sillä joudumme punnitsemaan työmenetelmiä eri tavalla, kun työskennellään korkealla, yli 30 metriin nousevien tuulivoimaloiden kimpussa ja tehdään paljon nosturityöskentelyä, kertoo projektista vastaava Janne Salonen Deletestä. – Tuulivoimapuiston myllyt ovat tuottaneet käyttöaikanaan…
Lue lisää >
Isännöintipäivien yhteydessä järjestettävä näyttely on vuoden tärkein kohtauspaikka alan palveluntarjoajille ja isännöinnin ammattilaisille. Myös Delete on mukana näyttelyssä, tapaat Deleten ammattilaiset osastolla 59. Laajassa näyttelyssä kohtaat alan johtavat toimijat ja kontaktit. Päivien seminaareissa on tarjolla huippuluentoja kiinnostavine näkökulmineen ja paljon uutta tietoa alalta. Ennakoivaa kunnossapitoa taloyhtiöille Delete esittelee Isännöintipäiville näyttelyssä palvelutarjontaansa isännöitsijöille. Kerromme erityisesti ennakoiva…
Lue lisää >
Vaikka Deleten purkukohteista peräisin olevista materiaaleista 95–96 prosenttia päätyy jollakin tavalla uuteen käyttöön, on järkevää etsiä materiaaleille entistä parempia käyttökohteita. Hiljattain lanseeratut Waste-sisustustuotteet ovat muotoilijaveljesten Juhana Myllykosken ja Johannes Stenbergin luovuuden tuloksia. He suuntaavat pakettiautollaan purkukohteeseen ennen purkutyön aloittamista. Siellä, missä joku muu voisi nähdä pelkkää romua, he näkevät materiaaleja ja mahdollisuuksia, toisinaan aarteitakin. –…
Lue lisää >
Muun muassa näihin aiheisiin pureudutaan uusimassa Delete-lehdessä. Esittelemme myös, miten mittasimme Helsingin Haapaniemenkatu 4 kiinteistön purkutyön hiilijalanjäljen ja millainen ilmastovaikutus purkamisella oli. Samoin kerromme helmikuussa 2017 käynnistyneen Deleten RekryKoulutuksen tuloksista – saimme koulutuksen avulla kuusi uutta ammattilaista joukkoomme. Ammattilaisuutta Deletessä on myös turvallinen ja riskitön työympäristö. Deleten HSEQ-päällikkö Janne Haaksluoto avaa Deleten työturvallisuustyötä ”Pysähdy miettimään”…
Lue lisää >
Laskuri mittaa muun muassa työmaalla käytettävästä energiasta, rakennusjätteiden käsittelystä ja kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Sen avulla muun muassa työmaan energiankulutusta voidaan pienentää ja jätteiden lajittelua tehostaa siten, että purkutyömaan päästöt voivat jopa puolittua. Laskuria on käytetty Deletessä vuodesta 2013 saakka. Haapaniemenkatu 4:ssä sijainneen Senaatti-Kiinteistöjen omistuksessa olleen rakennuksen purku alkoi kesäkuussa 2016 ja valmistui huhtikuussa 2017. Hiilijalanjälkiraportti…
Lue lisää >
Laskuri soveltuu esimerkiksi omakotitalon rakentamista suunnitteleville tai tontinostajille. Usein omakotitalon tai kesämökin rakennuspaikaksi on tarjolla tontti, jonka vanha rakennus tulee purkaa pois ennen kuin uusi rakennus voidaan rakentaa tilalle. Tontin ostotilanteessa on syytä olla tiedossa, mikä vanhan rakennuksen purkukustannusarvio on. Samoin laskurista on helpotusta kiinteistönvälittäjille, jotka myyvät kohteita, joissa tontti myydään olemassa olevan, mahdollisesti jopa…
Lue lisää >
Isännöitsijöiden ja kiinteistöalan ammattilaisten kohtaamisen paikka Tulevaisuuden isännöinti on mainio tapa saada työhön liittyvää tietoa, verkottua alan toimijoiden kanssa sekä vaihtaa kokemuksia ja kuulumisia kollegojen kesken. Tulevaisuuden Isännöinti järjestetään jo kahdennentoista kerran. Myös Delete on mukana tapahtumassa koko seminaariristeilyn ajan. Asiantuntijamme Ilari Niemi antaa seminaarin tietoiskuosiossa tukevan tietopaketin taloyhtiöille asbestin ja muiden haitta-aineiden kartoituksesta ja…
Lue lisää >
Delete on Pohjoismaiden johtava purkupalveluiden tarjoaja. Sen purkuliiketoiminnan liikevaihto kasvoi Suomessa vuonna 2016 noin 52 miljoonaan euroon. Delete ennustaa kasvun jatkuvan vuoden 2017 aikana niin orgaanisesti kuin nyt tehtyjen liiketoimintakauppojenkin ansiosta. – Kaupat ovat meille erittäin tärkeitä, sillä ne tukevat tavoitteitamme olla rakennusteollisuuden paras kumppani ja kehittää sekä laajentaa purkumme palvelutarjoamaa, kertoo toimitusjohtaja Tommi Kajasoja…
Lue lisää >
Lanseerasimme vuoden 2017 huhtikuussa Asenne 100 % -työturvallisuussloganin. Se on kantava ajatus, jonka ohjaamana työskentelemme. Vain 100-prosenttinen asenne on riittävän hyvä työturvallisuudessa. Olemme määritelleet Deletelle turvallisuusperiaatteet, jotka tukevat päivittäistä työturvallisuustyötä ja pyytävät muun muassa pysähtymään sekä miettimään ennen kuin ryhdytään työhön. Turvallisuusperiaatteissa on nostettu esiin viisi Deleten töissä erityisen tärkeää teemaa, joiden noudattaminen työssä parantaa…
Lue lisää >
Delete teki 7. huhtikuuta 2017 päätöksen ensimmäisestä joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskusta. Taustalla ovat yrityskauppasuunnitelmat, rahoitusrakenne ja vahva pääomamarkkinatilanne. Päätöksen jälkeen toteutettiin kattavat lainatunnustelut valikoitujen suurten institutionaalisten sijoittajien kanssa ja toteutettiin laaja pohjoismainen sijoittajakiertue. Joukkovelkakirjan ehtojen mukaan Delete pystyy tietyin rajoituksin hankkimaan joukkovelkakirjamarkkinoilta jopa 45 miljoonan euron lisärahoituksen. Uuden joukkovelkakirjan lisäksi Delete korvaa nykyisen revolveri lainansa uudella Nordean tarjoamalla…
Lue lisää >
Muun muassa näiden aiheiden parissa voi viettää lukuhetkiä uusimmassa Delete-lehdessä. Kerromme Ship Recycling -hankkeen etenemisestä – etsinnässä on nyt 100-metrinen pilottilaiva purettavaksi.  Esittelemme myös Deleten uuden aluevaltauksen – sisustamiseen suunnatut Waste-kierrätystuotteet, jotka valmistetaan purkumateriaaleista. Kokosimme lehteen myös Deleten purkuoppaaksi omakotitalon purkajalle vinkkejä ja aiheita, joita tulee ottaa huomioon, kun tilaa purkutyön. Saamme myös kuulla uusista…
Lue lisää >
Tapahtuman luennot on suunnattu muun muassa taloyhtiöiden puheenjohtajille, hallituksille, isännöitsijöille ja vaikkapa huoltoyhtiön edustajille. Luennoimassa ovat Kiinteistöliiton ja Kiinteistöliitto Uusimaan edustajia sekä alan muita tunnettuja ammattilaisia. Seminaarien ja tietoiskujen lisäksi tapahtumassa on laaja, asiantuntijapalveluita tarjoavien yritysten näyttely. Tule kuulemaan taloyhtiölle tukeva tietopaketti asiaa ja tutustumaan alan toimijoiden palveluihin. Voit rekisteröityä kävijäksi tapahtumaan tästä linkistä: http://taloyhtiotapahtuma.net/ilmoittautuminen_kavijaksi/…
Lue lisää >
Palopäällystöpäivät on osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan ohjelmaa ja tilaisuuden suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Palopäällystöpäivät vastaavat pelastusalan muutoksiin ja haasteisiin monipuolisella ohjelmalla luennoista paneelikeskusteluihin. Luvassa on ohjelmaa, josta jokainen pelastus- ja turvallisuusalan toimija saa uutta ammennettavaa. Palopäällystöpäivät antavat myös erinomaisen tilaisuuden verkostoitumiselle, tuttujen tapaamiselle ja ajatusten vaihtamiselle. Päivien aikana keskustellaan muun muassa palopäällystön ammattikorkeakoulutuksen…
Lue lisää >
 
Pyydä tarjous tai ota yhteyttä

Yhteydenottolomake

Täytä alla oleva lomake, otamme yhteyttä mahdollisimman pian.

Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Etunimi*

Sukunimi*

Puhelin*

Sähköposti

Työkohteen sijainti

Yhteydenoton aihe

Viesti

Lisää liitetiedosto

 
© Copyright 2016 www.delete.fi