Vastuullisuus

Deleten yritysvastuu kuvana

Vastuullisuus on keskeinen osa kaikkea Deleten toimintaa. Meillä on käytössämme vastuullisia liiketapoja edistävät toimintaperiaatteet, joita kaikkien Deleten hyväksi työskentelevien tulee noudattaa. Uskomme että, vastuullisuuden merkitys kasvaa entisestään kaikessa liiketoiminnassa. Etsimme aktiivisesti mahdollisuuksia tukea asiakkaitamme luomalla palveluita, joiden arvo perustuu olennaisesti vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen. Kehitämme omaa toimintaamme jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti.

Toimintaperiaatteisiimme, jotka näkyvät kaikessa omistamiemme yhtiöiden tekemisessä, kuuluvat voimassa olevan lain ja ympäristön kunnioittaminen, eettisyys ja rehti kilpailu. Meille on tärkeää kasvattaa ja kehittää konsernin liiketoimintaa pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Hyvä liiketapa merkitsee yleisesti hyväksyttyjen eettisten toimintaperiaatteiden sekä lakien noudattamista. Lisäksi se herättää luottamusta työntekijöissä, asiakkaissa, toimittajissa, alahankkijoissa, osakkeenomistajissa ja muissa sidosryhmissä.

Toimintaperiaatteemme luovat pohjan toimintamme vastuulliselle ja kestävälle kehittämiselle ja johtamiselle. Toimintaperiaatteiden lähtökohtana ovat Deleten arvot ja toimintapolitiikka, mutta perustan niille luovat kulloinkin voimassa olevat lait, asetukset ja määräykset sekä asiakkaiden turvallisuusohjeet ja näihin liittyvät säännöt. Toimintaperiaatteisiin liittyvissä ohjeissa kuvataan prosessien toiminta ja määritellään niiden vastuut. Laaditussa toimintakäsikirjassa kuvataan kuinka laatu-, työturvallisuus- ja ympäristöasiat on meillä järjestetty. Lisäksi toimintaperiaatteissa otamme kantaa lahjonnan vastaisiin toimiin ja antitrustilainsäädäntöön, ihmisoikeuskysymyksiin sekä työpaikan käyttäytymiskulttuuriin.

Deleten kumppanina asiakkaamme voi olla varma siitä, että palveluidemme riskit ja ympäristövaikutukset on minimoitu ja niitä seurataan jatkuvasti. Henkilöstömme osaaminen on avainasemassa vastuullisuuden kehittämisessä.

Deleten vuosikertomus 2022 (sisältää vastullisuusraportin)

Deleten vuosikertomus 2021 (sisältää vastullisuusraportin)

Deleten vuosikertomus 2020 (sisältää vastullisuusraportin)

Deleten vuosikertomus 2019 (sisältää vastullisuusraportin)

Deleten vastuullisuusraportti 2018

Delete_SustainabilityReport_2017

Delete-konsernissa on käytössä nimetön ilmoituskanava, Whistleblowing-palvelu. Whistleblowing-palveluun voit tutustua tästä tarkemmin.

Deleten toiminta on sertifioitu ISO 9001 laatu-, ISO 14001 ympäristö- ja ISO 45001 -turvallisuusjohtamisjärjestelmien vaatimuksien mukaisesti. Deletellä on Suomessa RALA-pätevyydet ja olemme mukana Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Nämä tunnustukset osoittavat, että Deleten talouden tila on kunnossa, yritys hoitaa yhteiskunnalliset velvoitteet ja tilaajavastuulain tiedot sekä hallitsee tarvittavat teknisen osaamisen ja resurssit.

Delete Finland Oy:

Toimintatapamme

Me Deletellä emme pelkää raskasta, likaistakaan työtä. Teemme likaisesta puhtaan, vaarallisesta vaaratonta, jätteestä jälleenkäytettävää ja puramme vanhaa, jotta asiakas pääsee rakentamaan uutta.

Ymmärrämme asiakkaan tarpeet. Pidämme sanamme, teemme minkä lupaamme ja ratkomme huolia ammattitaitoisesti ja tehokkaasti.

Me välitämme meidän kaikkien yhteisestä ympäristöstä yhtä paljon kuin välitämme toisistamme, asiakkaistamme ja lähimmäisistämme – meidän mielestä jokaisen tulee päästä terveenä työstä kotiin.

Tunnemme ja huomioimme vastuumme – toimimme lakien ja vaatimuksien mukaan. Kierrättämällä estämme ympäristön pilaantumisen ja teemme puhtaampaa maailmaa energiatehokkaasti. Kehitymme kestävästi ja jatkuvasti hyvän johtamisen avulla.

Tavoitteemme

Tavoitteenamme on olla Pohjoismaiden paras ympäristöpalveluja tarjoava yritys ja asiakkaidemme mielestä halutuin ympäristöpalveluiden tuottaja ja asiakkaidemme mielestä halutuin ympäristöpalvelujen tuottaja ja kumppani. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja luotettavaa kumppanuutta. Pitämällä huolta kannattavuudestamme varmistamme toimintamme jatkuvan kehittämisen.

Tavoitteenamme on, että Deletessä työskentelee toimialamme parhaan tekijät. Suhtaudumme osaamisen kehittämiseen myönteisesti ja yksilöitä kannustetaan itsensä kehittämiseen.

Ympäristön suojelu on toimintamme lähtökohta. Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja käytämme luonnonvaroja vastuullisesti. Jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti tavoitteenamme on kehittää jatkuvasti ympäristönsuojelumme tasoa.

Työturvallisuus kuuluu kiinteästi Deleten toimintaan osana valmentavaa johtamista. Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -tavoitteeseen ja kiinnitämme erityistä huomiota myös mahdollisten alihankkijoidemme turvallisuusjohtamiseen. Työturvallisuutemme painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa eli riskit ja vaarat pyritään poistamaan mahdollisuuksien mukaan ennakolta.

Turvallisuus- ja ympäristömyönteisen ajattelutavan luominen sekä ympäristöä kunnioittavaan, turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön tähtäävien toimintojen aktivoiminen on myös viestinnällinen tavoitteemme. Pyrkimyksenämme on luoda ilmapiiri, jossa ympäristöasioihin ja turvallisuuteen suhtaudutaan aina vakavasti.

Delete arvot

Yrittäjyys

Yrittäjämäinen toiminta on lähtökohtamme. Pidämme asiakkaisiin yhteyttä aktiivisesti. Etsimme aina tapoja, joilla asiointi kanssamme helpottuu. Kasvatamme kilpailukykyämme verkostoitumalla.

Tehokkuus

Ylläpidämme kilpailukykyämme tehostamalla ja kohentamalla toimintaamme jatkuvasti, karsimme byrokratiaa. Emme anna tulosyksikkörajojen estää tekemästä sitä mikä on koko toiminnalle parasta. Teemme sen minkä lupaamme.

Osaaminen

Meidän tulee tuntea oma liiketoimintamme parhaiten, opettelemalla koko ajan uusia asioita. Pyrimme aktiivisesti levittämään tietoa, taitoa ja osaamista organisaatiossamme.

Kunnioitus

Kohtelemme työkavereitamme ja kilpailijoitamme kunnioituksella. Kunnioitamme asiakasta ymmärtämällä asiakkaan toiminta mahdollisimman hyvin.

Vastuullisuus

Pidämme huolta ympäristöstämme. Otamme työturvallisuuden vakavasti. Teemme asiat kerralla kunnolla niin ettei niitä tarvitse tehdä uudelleen.