Delete suorittamassa vesipiikkausta siltatyömaalla

Tuhansien siltojen maa

Suomen maanteillä on yli 14 000 siltaa, joiden kuntoa seurataan säännöllisillä tarkastuksilla. Kesäisin toteutettavissa korjaushankkeissa vaaditaan korkeaa ammattitaitoa ja hyvää projektijohtamista….