Tarkista kiinteistön salaojaputkien toimivuus helposti salaojakuvauksella

Delete salaojakaivo ja salaojakuvaus

1970 valmistuneessa omakotitalossa on tehty salaojaremontti noin 20 vuotta sitten. Salaojille ei ole sen jälkeen tehty mitään tarkastuskaivojen seurausta lukuun ottamatta. Nyt on aika tarkistaa miten talon salaojat toimivat.

Salaojan tehtävänä on ohjata maaperän kosteus salaojakaivoihin, pois rakennuksen perustuksista. Salaojien puute tai vaillinainen toiminta aiheuttaa vakavia kosteusvaurioita rakennukselle. Se altistaa pinnat ja rakenteet home-, mikrobi- ja lahovaurioille, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittoja asukkaille. Tämä kohde sijaitsi rinteessä ja alin kerros osittain maan alla, joten salaojien toimivuus on erittäin tärkeää.

Salaojat on hyvä tarkistaa vuosittain

Salaojajärjestelmän toimivuus on tärkeää, jotta rakennus pysy kuivana. Sen toiminta on hyvä tarkistaa vuosittain ja huoltaa 5-10 vuoden välein. Toiminnan voi tutkia juoksuttamalla vettä letkulla ylimpään salaojien tarkastuskaivoon ja katsoa, että vesi ei kerry järjestelmään. Tarkastuskaivoja on yleensä vähintään talon jokaisessa nurkassa ja salaojat liittyvät toisiinsa tarkistuskaivon kohdalla.

Kuvauskalusto kulkee helposti mukana

DELETEn kuvauskalusto kulkee pakettiauton kokoisen kuvausauton kyydissä ja on täysin yhden ihmisen liikuteltava. Salaojia kuvataan työnnettävällä kameralla, mutta isompiin viemäreihin on myös erillisiä robottikameroita. Kuva näkyy heti kameraan kiinnitettävältä näyttöpäätteeltä. Samalla kalustolla tehdään myös viemärikuvauksia.

Miltä salaojaputki näyttää?

Maaperässä oleva vesi tihkuu salaojaputkeen sen kuoressa olevien reikien läpi ja virtaa putkea pitkin toivottuun paikkaan. Salaojakuvauksessa kamera todentaa salaojien toiminnallisen ja rakenteellisen kunnon putken sisältä, kuten putken reikien tilanteen, mahdollisen putken painumisen tai puiden juurien kasvamisen salaojaan, liityntäkohtien toimivuuden sekä salaojien laskusuunnat. Mikäli salaojien tarkistuskaivot eivät ole näkyvillä, niiden sijainti on mahdollista löytää kuvauksen yhteydessä, sillä kamera lähettää signaalia, joka on mahdollista paikantaa maan pinnalta.

Salaojakaivon paikannusta salaojakuvauksen yhteydessä

Salaojakaivon paikannusta salaojakuvauksen yhteydessä

Asiantunteva kuvaaja osaa heti kuvauksen yhteydessä nähdä poikkeamat ja ottaa niistä tarvittavat kuvat. Kuvauksesta tallennetaan myös video. Videota hyödynnetään kuvausraportin kirjoittamiseen, ja asiakas saa videon myös itselleen mahdollisia myöhempiä toimenpiteitä varten.

Kattava raportti kuvauksesta

Videon lisäksi asiakas saa kattavan kirjallisen raportin kuvauksesta. Raportti sisältää yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta kuvatusta kaivosta, tehdyt havainnot, sekä selkeästi väreillä merkityt erityiset havainnot kohteista, jotka tarvitsevat jatkotoimenpiteitä joko heti tai lähitulevaisuudessa.

Tässä kohteessa salaojat olivat pääosin hyvässä kunnossa. Kuvauksen yhteydessä kuitenkin huomattiin mm. saostumaa, jonka vuoksi osa putkien rei’istä on tukkeutunut, pieniä muodonmuutoksia salaojaputkessa sekä kulmapoikkeamia yhdessä kaivoista. Suosituksena on tehdä painehuuhtelu salaojaputkille, joka poistaa tukkeumia, sekä tehdä seurantatutkimus muodonmuutoksiin ja kulmapoikkeamaan liittyen muutaman vuoden sisällä.

Kuva salaojakaivosta

Kuva salaojakaivosta

Asiakkaalle helppo ja nopea toimenpide

Itse kuvaus oli tässä kohteessa nopea, sillä kaivot olivat yhtä lukuun ottamatta hyvin näkyvissä ja salaojien rakenne selkeä. Salaojakuvaukseen kului aikaa yhteensä noin tunti. Asiakas voi valmistautua kuvaukseen varmistamalla esteettömän pääsyn kaivoille, mutta muita valmisteluja ei asiakkaan puolelta tarvita.

Jätä yhteydenottopyyntö lomakkeen kautta tai soita asiantuntijoillemme!