Tuhansien siltojen maa

Delete suorittamassa vesipiikkausta siltatyömaalla

Suomen maanteillä on yli 14 000 siltaa, joiden kuntoa seurataan säännöllisillä tarkastuksilla. Kesäisin toteutettavissa korjaushankkeissa vaaditaan korkeaa ammattitaitoa ja hyvää projektijohtamista.

Moni autoilija on törmännyt kesämatkoillaan sillankorjauksesta johtuviin liikenteen poikkeusjärjestelyihin. Normaalia alhaisemmat nopeusrajoitukset ja kaistojen puuttumiset turhauttavat kiireistä kuskia, mutta niiden taustalla on siltojen kantavuudesta ja liikenneturvallisuudesta huolehtiminen.

– Suomessa siltoja rasittavat vaihteleva ilmasto ja teiden suolaus. Sillan eristyksen pettäessä suolavesi voi tunkeutua sillan kanteen. Auratessa lumisohjo ja suola roiskuvat reunapalkkeihin. Kylmällä säällä rakenteisiin päässyt vesi jäätyy ja laajenee aiheuttaen rakennevaurioita, kertoo sillankorjaukseen erikoistuneen Kreaten työpäällikkö Matti Rekilä.

Sillankorjauksia on tehty tiuhaan tahtiin kymmenen viime vuotta. Urakkasumaa selittää maamme ikääntyvä siltainfra, jota koettelevat sääolojen lisäksi kasvaneet kuormat ja liikennemäärät. Onnistuneella korjaushankkeella vanhakin silta voi kuitenkin saada elinikää jopa 50 vuotta lisää. Tässä auttavat ensimmäisten betonisiltojen ajoista huimasti kehittyneet rakennustekniikat ja -materiaalit sekä nykyaikaiset työmenetelmät.

Sillan huono kunto ei ole ainoa syy korjaushankkeelle. Toisinaan kunnostusprojekteja käynnistetään sillan käyttömukavuuden parantamiseksi. Tällöin puhutaan esimerkiksi levennyksien, uusien kaistojen tai jalkakäytävien rakentamisesta.

Deleten ja Kreaten työntekijät siltatyömaalla

Delete on vastannut vesipiikkauksesta ja sillan kannen puhdistamisesta Kreaten siltatyömaalla Espoon Muuralassa. Kreaten työpäällikkö Matti Rekilä ja Deleten aluepäällikkö Tomi Altén kertovat, että sillankorjaus vaatii tarkkaa aikataulua ja huolellista ennakkosuunnittelua.

Huonokuntoinenkin silta kannattaa korjata

Siltojen kunnon ja niille tehtyjen korjausten seuraaminen on tarkkaa puuhaa, josta huolehtivat paikalliset ELY-keskukset.

Tiedot kootaan Liikenneviraston hallinnoimaan siltarekisteriin, joka sisältää tietoja muun muassa siltojen vaurioista ja kunnosta, tarkastusten yhteydessä otetuista näytteistä ja niiden analyysituloksista sekä siltojen ehdotetuista ja toteutuneista korjauksista.

– Yleensä huonokuntoistakin siltaa kannattaa lähteä pelastamaan korjaamalla, jos vain sillan kantavuus riittää. Joskus kuitenkin vanhan sillan purkaminen ja kokonaan uuden sillan rakentaminen on ainoa vaihtoehto, sanoo Rekilä.

Sillankorjaus aloitetaan aina liikennejärjestelyjen suunnittelulla. Liikennejärjestelyjen laajuus riippuu korjaustyön laajuudesta, tämän vaatimasta tilasta ja sillan keskimääräisestä vuorokausiliikenteestä. Yleensä liikennejärjestelyt toteutetaan liikennevalo-ohjauksena, ajoradan sulkemisena tai kaventamisella tai kiertotienä. Vasta kun suunnitelma on hyväksytty ja asianmukaisesti toteutettu, päästään aloittamaan sillan vanhojen pintarakenteiden poistaminen.

– Eri työvaiheisiin liittyvien lämpötila- ja kosteusvaatimusten takia siltojen korjauksia on kustannustehokasta tehdä vain kesäisin. Huhtikuu on paras aika saada siltaurakka käyntiin, sillä urakka kestää eri vaiheineen useista viikoista jopa kuukausiin.

Vesipiikkaus ei turmele terveitä rakenteita

Pintarakenteiden poistamisen jälkeen siltaurakassa siirrytään huonokuntoisen ja rapautuneen betonin poistamiseen. Tämä työvaihe toteutetaan pääsääntöisesti vesipiikkaamalla, mikä tarkoittaa korkealla paineella suihkutettavan vesisuihkun suuntaamista vauriokohtiin. Menetelmää voidaan käyttää myös sillan muiden rakenteiden, kuten reunapalkkien ja maatukien, korjauksessa.

– Vesipiikkaus säästää terveet betonirakenteet, puhdistaa raudoitteet ja jättää hyvän tartuntapinnan uudelle betonille. Yksi työryhmä etenee normaalisti reilua sadan neliön päivätahtia. Työkohteet resursoidaan siten, että valtaosa silloista saadaan vesipiikattua ja puhdistettua 3–5 päivän kuluessa aloituksesta, sanoo Deleten Teollisuuden puhdistuspalvelut -liiketoiminnan aluepäällikkö Tomi Altén.

Piikatulle kannelle valetaan noin 30–50 millimetrin paksuinen muotoiluvalu, jolla korjataan kannen epätasaisuudet, tehdään uudet viettokaltevuudet ja saadaan hyvä alusta eristykselle. Valetun alustan on kuivuttava kunnolla ennen vesierityksen ja uuden pintarakenteen tekemistä. Kylmät ja sateiset sääolosuhteet venyttävät tiukkaa aikataulua ja vaikuttavat pitkään ketjuun, joka koostuu hankkeeseen osallistuvista toimijoista. Tarvittaessa muotoiluvalun kuivumista vauhditetaan lämmittimien avulla.

– Onnistunut sillankorjaus vaatii töiden huolellista aikatauluttamista, ennakkosuunnittelua, toimivaa aliurakoitsijaverkostoa ja hyvää tiedonkulkua. Säähän ei voi vaikuttaa, mutta tieto mahdollisista viivästymisistä on saatava kaikille aliurakoitsijoille niin nopeasti kuin mahdollista, kiteyttää Rekilä menestyksekkään siltaurakan reseptin.

Siltakorjausta suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon seuraavia asioita

  • Liikennejärjestelyistä tehty suunnitelma on hyväksytettävä kunnalla tai paikallisella ELY-keskuksella.
  • Liikenteen huomion herättämiseksi ja opastamiseksi on huolehdittava liikennemerkkien näkyvyydestä, oikeasta asettelusta ja huomio- sekä liikennevalojen toiminnasta.
  • Työturvallisuuden takaamiseksi kohteeseen on järjestettävä tarpeelliset törmäyssuojat ja estettävä ajoneuvojen ajautuminen työalueelle mahdollisissa onnettomuustilanteissa.
  • Ratasiltahankkeissa on sovittava tarvittavista jännitekatkoksista ja tehtävä korjaustyön edellyttämät raidevaraukset. Työmaalla saa käyttää vain ratatyöturvallisuuskoulutuksen saanutta henkilöstöä. Lisäksi paikalla pitää olla koulutettu turvamies, joka varoittaa lähestyvästä rautatieliikenteestä.
  • Sillan vanhojen pintarakenteiden poistossa irrotetaan sillan päällyste, suojabetoni tai suojapäällyste ja vanha kermieriste. Kaikki työmaalla syntyvä jäte on lastattava kuorma-autoihin ja kuljetettava asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.
  • Ennen pintarakenteen alta paljastuvan huonokuntoisen betonin poistamista suoritetaan vetolujuuskoe. Sen avulla saadaan selville kannen betonin kunto. Sillan korjaustarve saattaa osoittautua oletettua suuremmaksi, mikä vaikuttaa työn aikatauluun.
  • Muotoiluvalun kuivuminen voi olla hidasta vallitsevista sääoloista riippuen ja siihen on varattava riittävästi aikaa.

Juttu on alunperin julkaistu Deleten digitaalisessa lehdessä keväällä 2016.

TEKSTI: Ari Rytsy
KUVAT: Jari Härkönen

Kirjoita kommenttisi tähän:

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *