Kysymyksiä ja vastauksia purkamisesta

Kuva omakotitalon purkamisesta

Tarvitaanko aina purkulupa?

Purkulupa tarvitaan yleensä silloin kun rakennus sijaitsee asemakaava-alueella. Myös tietyt historiallisesti arvokkaat kohteet vaativat purkuluvan – tai voivat olla jopa kokonaan purkukiellossa. Purkuilmoitus riittää silloin, kun rakennus sijaitsee kaavan ulkopuolella tai kyseessä on talousrakennus tai muu vähäinen rakennus.

Keneltä saa tietoja kuntakohtaisista määräyksistä?

Kunnan rakennusvalvontaviranomaiset auttavat kaikissa purkulupamenettelyihin liittyvissä asioissa. Kuntakohtaisten määräysten vuoksi kannattaa aina tarkistaa oman kunnan viranomaisilta alueen määräykset.

Mitä asiakirjoja purkulupahakemukseen tulee liittää?

Purkulupahakemukseen tulee liittää täytetty toimenpidelupakaavake, jonka saa joko internetistä tai kunnasta. Lisäksi tarvitaan Väestörekisterikeskuksen tilastolomake RK9 ”Ilmoitus rakennuksen poistumasta”, lainhuutotodistus ja karttaote sekä asemapiirros tai asemakaavaote, rakennusjäteselvitys (sisältää selvityksen terveydelle vaarallisista aineista). Valokuvat purkukohteesta kannattaa liittää myös mukaan. Mikäli kyseessä on iso tai vaikea purkukohde, tarvitaan purkutyöhön vastaava työnjohtaja.

Kuinka rakenteista löytyvää asbestia tulisi käsitellä?

Asbestin ja muiden haitta-aineiden käsittely tulee aina jättää ammattilaisille. Ehjistä asbestimateriaaleista ei ole haittaa terveydelle, mutta rikkoutuneet asbestia sisältävät materiaalit sen sijaan ovat hengenvaarallisia. Asbestimateriaalia käsiteltäessä ilmaan leviää pölyä ja muita asbestikuituja. Asbestikuidut eivät poistu elimistöstä sinne jouduttuaan, joten lyhytaikainenkin altistuminen voi johtaa sairastumiseen. Siksi on tärkeää, että ammattitaitoisesti suoritetun ennakkokartoituksen avulla varaudutaan asbestikohteiden purkutöihin ja että purkutyön tekee asbestipurun ammattilainen.

Mitä rakennuksen purkaminen maksaa?

Purkutöissä kustannuksia aiheuttavat työvoima, välineet, purkujätteen lajittelu, jalostaminen, kuljetukset ja jätemaksut. Ennen purkutöiden tilaamista on tärkeää pyytää kirjallinen arvio kustannuksista sekä varmistaa, että purkutyön suorittajalla on asianmukainen ympäristölupa. Delete antaa aina ennakolta kustannusarvion koko purkutyöstä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Deleten purkulaskurilla saat alustavan hinta-arvion rakennuksen purkamisesta.

Kirjoita kommenttisi tähän:

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *