Sisäilmaremontin ansiosta kodissa on puhdas ilma

Delete sisäilmareferenssi kohdekuva

Espoolaisessa 1970-luvun rivitaloyhtiössä oli havaittu eritasoisia sisäilmaongelmia ajan kuluessa, ja erilaisia korjaustoimia oli tehty vuosien mittaan. Asukkaiden oireiden jatkuessa asuntoihin tehtiin lisätutkimuksia, jotka paljastivat laajemman ongelman. Taloissa on käytetty rakennusaikakaudelle tyypillistä valesokkelirakennetta, jossa rakennuksen puurunko alkaa jo maan tasalta tai jopa sitäkin alempaa ja pääsee sitä kautta kastumaan. Selvitysten jälkeen todettiin, että kaikki asunnot on korjattava.

Remontin tekijä löytyi tarjouskilpailun kautta

Taloyhtiö kilpailutti remontin, jossa Insinööritoimisto Kärkimaa toimi valvojana projektin alusta loppuun. Yhtenä valintakriteerinä tarjouksia vertailtaessa oli hinta, mutta samalla mittavaan remonttiin haluttiin myös valita iso ja luotettava yritys. Taloyhtiö kilpailutti ensin yhden asunnon remontin, joka toimi referenssinä lopulliselle valinnalle. Remontin tekijäksi valittiin Delete Finland Oy.

Vanha talo rakennettiin lähes kokonaan uudestaan

Purkuvaiheen jälkeen asunnosta jäi jäljelle käytännössä vain ulkoseinät ja vesikatto, kaikki muu purettiin ja rakennettiin uudestaan. Puuaines poistettiin huolellisesti kaikkien kantavien seinien valuista. Tässä kohteessa vanhat kantavat puurakenteet korjattiin termokenkämenetelmällä, jossa runkopalkki katkaistaan ja alaosaan puun tilalle asennetaan eristetty metallipalkki. Myös väliseinärakenteet uudistettiin.

Vanhassa talossa jokainen asunto on uniikki. Tässäkin kohteessa vasta purkuvaiheen jälkeen oli mahdollista määritellä, mitä toimenpiteitä kyseinen asunto vaatii.

Deleten sisäilmakorjaus työmaakuva rakenteista

Valesokkelirakenteen vanhat kantavat puurakenteet korjattiin termokenkämenetelmällä, jossa runkopalkki katkaistaan ja alaosaan puun tilalle asennetaan eristetty metallipalkki. Myös väliseinärakenteet uudistettiin.

Deleten sisäilmankorjaus työmaakuva rakenteista

Valesokkelirakenteen vanhat kantavat puurakenteet korjattiin termokenkämenetelmällä, jossa runkopalkki katkaistaan ja alaosaan puun tilalle asennetaan eristetty metallipalkki. Myös väliseinärakenteet uudistettiin.

Delete sisäilmakorjaus työmaakuva rakenteista

Valesokkelirakenteen vanhat kantavat puurakenteet korjattiin termokenkämenetelmällä, jossa runkopalkki katkaistaan ja alaosaan puun tilalle asennetaan eristetty metallipalkki. Myös väliseinärakenteet uudistettiin.

Kuvassa uusi kakkosnelonen ja valesokkelirakenteessa lahonnut kakkosnelonen.

Kuvassa uusi kakkosnelonen ja valesokkelirakenteessa vuosia lahonnut kakkosnelonen.

Ilmanvaihdon tehostaminen ja tiiveyden varmistaminen

Remontin yhteydessä asunnot tiivistettiin huolellisesti ja niiden ilmanvaihtoa tehostettiin erillisillä tuloilmalaitteilla. Jokaisessa asunnossa rakenteiden tiiveys varmistettiin kaasututkimuksen avulla. Tutkimus toteutettiin alipaineistamalla tutkittavat tilat -10 pascalia ulkoilmaan nähden. Tämän jälkeen seinärakenteiden eristetilaan laskettiin typpivetyä rakennuksen ulkopuolelta tiilivuorauksen tuuletusrakojen kautta ja huoneistojen välisen seinän eristetilaan alapohjalaattaan porattujen reikien kautta.  Alipaineistuksen avulla voidaan sen jälkeen mitata asunnon sisäpuolen seinäpinnoista ja esimerkiksi läpivientien kohdalta mahdollisia vuotokohtia. Mikäli vuotokohtia löytyy, ne merkataan ja tiivistykset korjataan. Tutkimus toistetaan tarpeen mukaan niin kauan, kunnes kaikki vuotokohdat on korjattu ja voidaan varmistua asunnon tiiveydestä.

Asunnot päivitettiin vastaamaan nykypäivän vaatimuksia

Mittavan remontin yhteydessä oli mahdollista tehdä myös asumiseen ja turvallisuuteen liittyviä parannuksia. Tässä kohteessa asuntoihin on asennettu palokatkot, joita ei vanhassa talossa ennestään ollut. Samalla mm. lisättiin pistorasioita, jotta asunnot vastaavat paremmin nykypäivän tarpeisiin.

Aikataulutus ja asukasviestintä tärkeää

Remontti aloitettiin marraskuussa 2018 ja viimeinen asunto luovutettiin joulukuussa 2019. Asuntoja oli yhteensä 13, kooltaan 80–115 neliötä, ja työn alla oli koko ajan 2–3 asuntoa remontin eri vaiheessa. Yhden asunnon purku-, rakennus- ja pintatyöt kestivät yhteensä noin kolme kuukautta. Asukkaat muuttivat asunnostaan pois oman huoneiston remontin ajaksi, mutta viereisen asunnon remontti ei asumiseen vaikuttanut.

Asukas ja taloyhtiön hallitus pystyivät seuraamaan remonttia helposti Kotopro-dokumentointijärjestelmän kautta. Järjestelmään vietiin kuvia ja tietoa asunnon remontin etenemisestä päivittäin, ja viestinnän lisäksi se on tärkeä osa remontin dokumentointia. Nyt tehtyihin toimenpiteisiin ja kuviin voidaan palata tarvittaessa myöhemminkin.

Ammattitaitoinen henkilöstö

Suuressa remontissa on tärkeää, että työntekijät ovat rautaisia ammattilaisia – erityisosaamista vaaditaan esimerkiksi tiivistyksiin ja palokatkoihin. Purkutyössä täytyy olla huolellinen, jotta kaikki orgaaninen materiaali saadaan varmasti pois, ja samalla kaikki säilytettävät osat pysyvät ehjänä. Ammattikirvesmiehen työ nousee suureen arvoon, kun rakennetaan uutta vanhoihin raameihin, sillä vanhan talon seinät ovat harvoin aivan suorat.

Tyytyväiset asiakkaat ovat merkki hyvin tehdystä työstä

Asukkaat ovat päässeet palaamaan omaan asuntoonsa aina heti kyseisen asunnon remontin valmistuttua, joten pisimmillään asumiskokemusta uusitusta asunnosta on nyt jo lähes vuosi. Asukkaiden mukaan ero entiseen on valtava ja helposti havaittavissa. He ovat erittäin tyytyväisiä remonttiin hengittäessään puhdasta ilmaa omassa rakkaassa kodissaan.

Kuva makuuhuoneesta remontin jälkeen

Makuuhuone remontin valmistuttua

Kuva makuuhuoneesta remontin aikana

Makuuhuone remontin alkuvaiheessa

Mitä tehdä, jos epäilet sisäilmaongelmia omassa kiinteistössäsi

Jos kiinteistössä epäillään sisäilmaongelmia, kannattaa ensimmäiseksi tehdä tutkimukset, joissa selvitetään ongelman syyt. Vasta sen jälkeen, kun ongelma on tiedossa, voidaan aloittaa korjausten suunnittelu. Vuonna 2020 on mahdollista saada rahallista tukea tutkimuksien tekoon, katso lisätietoja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen Aran verkkosivuilta.

Lue lisää valesokkelin korjauksesta

Kirjoita kommenttisi tähän:

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *