Kaivosteollisuuden ja prosessiteollisuuden puhtaanapidon osaava kumppani

Kaivosteollisuus on murroksessa vihreän siirtymän pyörteissä. Tämä näkyy erityisesti Pohjois-Suomessa, jossa on paljon vihreän siirtymän mineraaleja. Tekniikka ja ympäristölainsäädäntö kehittyvät nopeassa tahdissa ja haastavat samalla kaivosteollisuuden toimijat. Murroksesta selviytymisessä auttaa Delete Finland Oy, jolla on kokemusta niin perinteisen kaivosteollisuuden kuin kemianteollisuuden puhdistuksista.

”POHJOIS-SUOMEN ALUE on strategisesti määritelty painopistealueemme. Olemme investoineet sinne ja tulemme investoimaan jatkossakin. Näemme, että siellä tapahtuu paljon asioita, ja vihreän siirtymän projekteja on paljon menossa. Olemme tehneet puhtaanapitoa muun muassa Terrafamessa, Kevitsassa ja Yaralla Siilinjärvellä. Myös Kokkolan suurteollisuuspuistossa olemme vahvasti läsnä”, Deleten myynti- ja markkinointijohtaja Dan-Olof Palm toteaa.

Delete on markkinajohtaja raskaan teollisuuden puhdistuspalveluiden tarjoajana. Yritys tarjoaa asiakkaidensa liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita teollisuuden, rakentamisen ja kiinteistöjen puhdistuspalvelutarpeissa.

Leveämmät hartiat

”Meillä on uusi omistaja, mikä tuo meille mahdollisuudet ja kyvykkyydet investoida vahvasti tekemiseemme. Olemme nyt osa saksalaista Remondis Services and Maintenance -konsernia, joka on Euroopan suurin teollisuuden puhdistuspalvelujen tarjoaja. Tulevaisuudessa pystymme tarjoamaan entistä laajempaa palveluvalikoimaa teollisuuden asiakkaille”, Palm kertoo.

Huolenpito asiakkaasta ja suunnitelmallisuus ovat keskeisiä lähtökohtia Deleten toiminnassa.

”Olemme arvoketjun alkupäässä, ja ilman meitä laitosten prosessit eivät pysyisi käynnissä. Tunnemme asiakkaidemme laitokset erittäin hyvin ja ymmärrämme niiden prosessit sekä muiden sidosryhmien tarpeet. Olemme tavallaan liima eri toimijoiden välillä”, Palm luonnehtii.

Toinen Deleten lähtökohta on työnjohdon osaaminen ja läsnäolo paikan päällä.

”Olemme panostaneet työnjohtomme kouluttamiseen ja varmistamme toimintamme työturvallisuuden, tehokkuuden ja suunnitelmallisuuden. Asiakas voi keskittyä omaan tekemiseensä, maksimoimaan omaa tuotantoaan”, Palm jatkaa.

Terrafame suurin kumppanuus

Sotkamossa Delete on toiminut vuodesta 2015 asti, kun Terrafamen toiminta käynnistyi siellä Talvivaaran kaivoksen jälkeen. Deletellä on vahva kumppanuus Terrafamen kanssa ja oma noin 40 hengen yksikkönsä kaivosalueella.

Terrafamella tehdään runsaasti teollisuuspuhdistustöitä muun muassa putkistojen korkeapainepuhdistusten, pesujen ja imurointien osalta. Toinen puoli on Terrafamen kemiallisen prosessin puhtaanapito ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin reagoiminen ja varautuminen.

”Delete on onnistunut palvelemaan tarpeitamme hyvin. Olemme saaneet tarvittavat palvelut ja olemme laatuun tyytyväisiä. Toiminta kehittyy jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti koko ajan laadukkaammaksi”, Terrafame Oy:n Jarkko Korhonen toteaa.

”Hyvä ja toimiva kumppanuus on tärkeää, jotta työt saadaan tehtyä suunnitelman mukaisessa aikataulussa ja laajuudessa. Heidän kanssaan kehitetty muun muassa revisioremonttien pesutöitä, jotta huollot onnistutaan toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Lisäksi Delete on ollut kehittämässä kanssamme reaktorien pohjien tukkeutumistilanteissa käytettävää erikoistyökalua, jolla rikkivedyn syöttöyhteen mahdolliset tukokset saadaan turvallisesti ja tehokkaasti poistettua”, Korhonen kertoo.

Terrafamen Riku Korhonen korostaa, että teollisuuspuhdistustöiden turvallisten työtapojen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen on molempien yhteinen tavoite.

”Halu kehittää turvallisuuskulttuuria yhteistyössä luo hyvää pohjaa turvallisten toimintatapojen noudattamiseen sekä jatkuvaan kehittämiseen”, Riku Korhonen toteaa.

Lue lisää teollisuuden puhdistuspalveluistamme: