Purkubetonista valmistettu kierrätyskiviaines edistää kiertotaloutta ja korvaa neitseellisiä materiaaleja

Delekivi kierrätyskiviaines

Rakennusalalla potentiaali kiertotaloustekoihin ja niiden kautta ilmastopäästöjen vähentämiseen ja raaka-aineiden säästämiseen on valtava, sillä rakentaminen käyttää puolet maailman raaka-aineista, aiheuttaa 40 prosenttia maailman CO2-päästöistä ja synnyttää 30 prosenttia maailman jätteestä.

Suomi tavoittelee rakennus- ja purkujätteen osalta 70 prosentin materiaalien hyödyntämisastetta, ja rakentamisen jätteet on myös nostettu yhdeksi painopistealueeksi vuoteen 2023 ulottuvassa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa. Jotta tavoitteet saavutetaan, jätteen materiaalihyödyntämistä tulee lisätä ja energiahyödyntämistä vähentää.

Betonijätteen End of Waste -menettely kiertotalousratkaisuna

Betonimurskeen valmistaminen kierrätyskiviainekseksi on yksi tapa toimia kiertotalouden hengessä ja lisätä materiaalihyödyntämistä. Samalla vältetään myös neitseellisten materiaalien tuotannon ja logistiikan päästöjä.

Purkubetoni on tonneissa mitattuna suurin purkamisessa syntyvä materiaali. Tämä materiaali on nykylainsäädännön mukaan jätettä. Me taas näemme purkubetonin, kuten muunkin purkamisessa syntyvän materiaalin, arvokkaana materiaalina ja mahdollisuutena kiertotalouteen. Asianmukaisesti jatkokäsiteltynä purkubetoni on erinomainen tuote maa- ja infrarakentamiseen esimerkiksi teiden, pysäköintialueiden tai urheilukenttien pohjamateriaaliksi.

Purkubetonin käytön esteitä ovat muun muassa asenteet, neitsytmateriaalien käyttämisen helppous ja tuttuus sekä lainsäädäntö. Esimerkiksi neitsytmateriaalien osalta helpotusta voidaan saada muun muassa kannustamalla ja ohjaamalla julkisia hankintoja hyödyntämään enemmän kierrätysmateriaaleja sekä End of Waste -asetuksen sujuvoittamisella. Nykyinen järjestelmä on raskas lupakäytäntöineen esimerkiksi betonijätteen osalta.

Ympäristön ja kiertotalouden kannalta suotavaa olisi päästä menettelyyn, jossa syntyvä betoni voitaisiin käsitellä jo syntypaikalla ja parhaassa tapauksessa myös hyödyntää siinä tai vähintäänkin mahdollisimman lähellä. Näin vältyttäisiin muun muassa logistiikkapäästöiltä, joita syntyy, kun materiaali kuljetetaan muualle jatkokäsittelyyn ja jälleen jatkokäyttöpaikkaansa sekä mahdolliselta neitsytmateriaalin käytöltä. Esimerkiksi Materiaalitorissa on tarjolla purkubetonia, jolle toistaiseksi ei ole osoittaa sopivaa käyttökohdetta.

Yhdessä kiertotalouteen

Yleisesti rakentamisen kiertotalouteen kaivataan lisää ketteriä innovaattoreita. Lisäksi tarvitaan yhteistä tahtoa sekä toimia ja myös asennemuutosta kierrätysmateriaalien suhteen.

Ympäristöministeriön ”Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa” -opas on yksi ministeriön kolmesta purkamista kestävämpään suuntaan ja kiertotalouteen ohjaavasta oppaasta. Vapaaehtoisuuteen perustuva opas ohjaa julkisia tahoja tuomaan kiertotalouden osaksi purkuhankkeita. Se painottaa muidenkin kriteerien kuin hinnan nostamista hankintakriteeristöön, sillä usein kiertotalouden vaatimat innovaatiot ja alan kasvavat vaatimukset kiertotalouden edistämiseksi myös lisäävät purkuaikaa ja sen kustannuksia. Nämä ovat erittäin hyviä oppaita ja ohjaavat käytössä ollessaan hyviin käytänteisiin.

Suomella on upea mahdollisuus olla kärkijoukoissa kehittämässä rakentamisen kiertotaloutta. Julkisilla tahoilla on keskeinen rooli muutoksessa ja peräänkuulutammekin julkisen sektorin aktiivisempaa otetta.

Tärkeintä on kehittää alaa yhdessä – kaikkia osapuolia tarvitaan – myös yksityistä sektoria ja sen innovaatioita kuten yksilöitäkin.

 

Lue lisää DeleKivi-kierrätyskiviaineksesta >>>

DeleKivi on Deleten valmistama CE-merkitty kierrätyskiviaines, jonka pääasiallinen raaka-aine on rakennusten purkamisessa syntyvä betoni- ja tiilijäte. DeleKivellä voidaan korvata neitseellistä, esimerkiksi kalliosta louhittua ja murskattua materiaalia, ja näin ollen se on varteenotettava vaihtoehto rakentamisen kiertotalouden näkökulmasta.

DeleKivi on raekooltaan 0/90 ja soveltuu erinomaisesti jakavaan kerrokseen maarakentamisessa kuten tien pohjaksi, pysäköintialueiden tai urheilukenttien sekä teollisuusalueiden pohjamateriaaliksi. Valvomme tuotteemme laatua harmonisoidun SFS-EN 13242+A1 -tuotestandardin mukaan.

DeleKiveä hyödynnettäessä on tehtävä ilmoitus paikalliselle ELY-keskukselle tai kunnan ympäristöviranomaiselle. Autamme asiakkaitamme tarvittaessa ilmoituksen tekemisessä.

Kirjoita kommenttisi tähän:

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *