Delekivi-uusioaines rakentamisen kiertotaloudessa

Delekivi kierrätyskiviaines

Rakennus- ja purkujätteiden kiertotalous on keskeinen edellytys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Suomi tavoittelee rakennus- ja purkujätteen osalta 70 prosentin materiaalien hyödyntämisastetta, ja rakentamisen jätteet on myös nostettu yhdeksi painopistealueeksi vuoteen 2023 ulottuvassa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa. Jotta tavoitteet saavutetaan, jätteen materiaalihyödyntämistä tulee lisätä ja energiahyödyntämistä vähentää.

Betonimurskeen valmistaminen kierrätyskiviainekseksi on yksi tapa toimia kiertotalouden hengessä ja lisätä materiaalihyödyntämistä. Samalla vältetään myös neitseellisten materiaalien tuotannon ja logistiikan päästöt.

Kiertotalouden kannalta on oleellista, että materiaalit saadaan hyödynnettyä etusijajärjestyksen mukaan, jolloin ne eivät päädy maarakentamiseen sellaisissa käyttötarkoituksissa, missä ne eivät tosiasiallisesti korvaa luonnon neitseellisiä kiviaineksia.

Laatuvalvottu uusiokiviaines korvaa neitseellisiä materiaaleja

DeleKivi on Deleten valmistama uusiokiviaines, jonka pääasiallinen raaka-aine on rakennusten purkamisessa syntyvä betoni- ja tiilijäte. DeleKivellä voidaan korvata neitseellistä, esimerkiksi kalliosta louhittua ja murskattua materiaalia, ja näin ollen se on varteenotettava vaihtoehto rakentamisen kiertotalouden näkökulmasta.

Purkubetoni on nykylainsäädännön mukaan jätettä. Delete näkee materiaalin, kuten muunkin purkamisessa ja rakentamisessa syntyvän materiaalin, mahdollisuutena kiertotalouteen. Asianmukaisesti jatkokäsiteltynä purkubetoni on erinomainen tuote maa- ja infrarakentamiseen esimerkiksi teiden, pysäköintialueiden tai urheilukenttien pohjamateriaaliksi.

Helpotusta materiaalin käyttöön voidaan saada kehittämällä lainsäädäntöä siihen suuntaan, että laatuvalvotun uusiokiviaineksen jätestatus poistettaisiin. Tällainen muutos tukisi kiertotalouden tavoitteita sekä hälventäisi epäluuloja materiaalin käytön suhteen.

DeleKivi on raekooltaan 0/90 mm ja soveltuu jakavaan kerrokseen infra- ja maarakentamisessa. Tuotteen laatua valvotaan harmonisoidun SFS-EN 13242+A1 -tuotestandardin mukaan Deleten kierrätysasemilla Kolsopissa ja Ämmässuolla.

Delete käsittelee vuosittain Kolsopin kierrätysasemalla Pirkanmaalla ympäristöluvan mukaisen vastaanottokapasiteetin puitteissa 100 000 tonnia betoni- ja tiilijätettä DeleKiveksi. Uudellamaalla Delete käsittelee vastaavaa materiaalia HSY:n Ekomo-ekoteollisuuskeskuksen alueella Ämmässuolla.

DeleKivi-murskeen hyödyntäminen on luvanvaraista ja siitä on tehtävä ilmoitus paikalliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Autamme asiakkaitamme tarvittaessa ilmoituksen tekemisessä paikalliselle ELY-keskukselle.

Kirjoita kommenttisi tähän:

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *