Turvallisesti yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa

Turvallisesti yhdessa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa

Haluamme olla asiakkaiden suosima ympäristöpalvelujen tuottaja ja tukea asiakasyritysten liiketoimintaa kestävästi ja vastuullisesti.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavan ja luotettavan kumppanuuden, jossa työturvallisuus on osa ammattitaitoista palvelua ja sen kehittämiseen panostetaan merkittävästi.

Määrätietoinen työ saa aikaan tuloksia työturvallisuudessa

Vuonna 2019 meillä oli erityinen fokus yhtiön vastuullisuusohjelman sisältämän turvallisuustyön kehittämisessä. Koska vastuullisuuden merkitys kasvaa entisestään, näemme kehitystyön yhdessä asiakkaiden kanssa hyvin tärkeänä panostuksena kokonaisturvallisiin työtapoihin ja työmaihin. Määrätietoisen työturvallisuustyön kautta onnistuimme vaikuttamaan tapaturmataajuuksiin positiivisesti vuoden 2019 aikana; kokonaistapaturmataajuus parani yli 20 prosenttia ja poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus yli 5 prosenttia. Työ yhtiössä jatkuu kohti nollan tapaturman tavoitetta.

Asiakkuusportointimalli tukee kumppanuutta monipuolisesti

Osana työturvallisuuden kehittämistä olemme kehittäneet vuonna 2019 uuden asiakkuusraportointimallin. Raportointimalli tähtää työturvallisuusnäkökulmasta asiakkaan ja meidän yhteisen työmaan entistä parempaan turvallisuuteen ja raportti käsitellään asiakkaan kanssa vähintään kerran kvartaalissa.

Mallissa Delete raportoi muun muassa turvallisuushavainnoista, niiden perusteella tehdyistä muutoksista ja kehitystyöstä työmailla sekä tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksesta niin turvallisuustilastoihin kuin myös esimerkiksi säästettyyn työaikaan tai kustannuksiin. Raportointi sisältää turvallisuustiedon lisäksi reaaliaikaisen työn edistymisen raportoinnin, laskutuksen sekä kerättyyn dataan perustuvan yhteisen toiminnan ja työskentelyn kehitysehdotukset.

Pilottiprojektista jatkuvaksi toimintamalliksi

Asiakkuusraportointimalli on myös yhtiön sisäisen kehityksen kannalta tärkeä työkalu, jonka tavoitteena on tietoon perustuvan johtamisen kautta turvallisempi ja tehokkaampi tapa toimia. Raportoinnissa hyödynnetään Deleten työturvallisuus- ja toiminnanohjausjärjestelmiä. Uusi asiakkuusraportointimalli on otettu vuoden 2019 lopulla pilottikäyttöön ensimmäisessä asiakkuudessa. Pilottiprojektin kautta kehitystyö ja raportointimallin jalkauttaminen jatkuvaksi toimintatavaksi asiakassuhteissa sekä uusissa sopimuksissa jatkuu.

Kirjoita kommenttisi tähän:

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *