Teollisuuspuhdistus entistä tehokkaammaksi teollisuuden seisokkien ydinryhmän avulla

Kuva Deleten teollisuuspuhdistuksen työntekijöistä

Teollisuuden puhdistustyöt ovat puhdistuspalvelut liiketoiminta-alueemme tärkeimpiä kokonaisuuksia. 

Puhdistustöiden laajuus vaihtelee yksittäisistä töistä aina koko teollisuuslaitoksen vuotuisiin seisokkitöihin ja asiakkaiden joukossa on suuria energia-, paperi-, sellu-, teräs-, laiva-, kaivos- ja petrokemianteollisuuden yrityksiä. Projekteja on ympäri Suomen, ja työt ajoittuvat pääosin kahteen sesonkiin: keväällä maaliskuun puolesta välistä kesäkuuhun ja syksyllä elokuun puolesta välistä marraskuuhun. Teemme myös Pohjoismaissa yksinoikeudella teollisuuden kattiloiden puhdistusta Bang&Clean® räjäytyspuhdistusmenetelmällä, jonka ansiosta tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisen kattiloiden puhdistuskonseptin myös käynninaikaisesti. Puhdistuspalvelumme kehittyvät koko ajan vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden vaatimuksia. Teemme jatkuvasti töitä tehostaaksemme puhdistusmenetelmiämme ja parantaaksemme alan käytäntöjä.

Uusi tehokas toimintamalli seisokkitöihin

Teollisuuspuhdistuksia tehostamaan on kehitetty uusi toimintamalli, jota kutsutaan teollisuuden seisokkien ydinryhmäksi. Tämä tarkoittaa työntekijöistämme koostuvaa ryhmää, jota täydentämään otetaan aina kuhunkin projektiin sopivat työntekijät verkostoon kuuluvilta alihankkijoilta. Toimintamallissamme ryhmässä on 1 – 2 työnjohtajaa ja noin 20 rautaista teollisuuspuhdistuksen ammattilaista. Työnjohtajat ovat tiiviisti mukana aina projektin suunnittelusta loppuun asti.

Ydinryhmällä on monia etuja: se tuntee asiakkaan prosessit ja työssä tarvittavat laitteet, tunnistaa ja ennakoi vaarat sekä valitsee oikeat turvavarusteet ja -laitteet. Ryhmä kiertää ympäri Suomea ja auttaa paikallisia yksiköitä. Ydinryhmää käyttämällä on pystytty tehostamaan toimintaa merkittävästi. Kevään 2019 seisokeista saimme hyvää kokemusta uudesta toimintamallista käytännössä, ennen kaikkea hyvää palautetta asiakkaan puolelta. Toimintamallia kehitetään jatkuvasti tulosten ja saadun palautteen kautta. Meneillään oleviin syysseisokkeihin olemme jo tehneet pieniä tehostuksia mm. töiden suunnitteluun.

Seisokin sujuvaan hoitamiseen tarvitaan paljon työntekijöitä

Teollisuuden huoltoseisokeissa on entistä enemmän haasteita, koska seisokkiväli voi olla nykyään jopa kaksi vuotta. Seisokki kestää keskimäärin 1 – 2 viikkoa, jota hoitamaan tarvitaan Deleten paikallisen yksikön lisäksi 4-5 kertainen määrä työntekijöitä, jopa 80 henkilöä. Ydinryhmä auttaa tässä paikallista yksikköä ja vaativa työ voidaan hoitaa tehokkaasti ja turvallisesti.
Seisokkien toteutus ja aikataulutus pyritään suunnittelemaan asiakkaan kanssa hyvissä ajoin, jotta työhön voidaan resursoida juuri oikea määrä työntekijöitä ja laitteita. Tarkempi suunnittelu aloitetaan noin puoli vuotta ennen projektia. Huolellisella suunnittelulla ja aikataulutuksella varmistetaan paras mahdollinen työn laatu, sillä mitä parempi ja tiiviimpi yhteistyö rakennetaan, sitä parempi on myös lopputulos.

Koulutus on laadukkaan työn perusta

Omat työntekijämme, kuten myös alihankkijaverkostomme, ovat koulutettuja vaativiin huoltotöihin. Projekteissa käytetään samoja työntekijöitä, jolloin yhteistyö on helppoa ja turvallista. Puhdistustöitä ei opeteta koulussa, joten on erittäin tärkeää jakaa kokemuksia kokeneiden ja nuorempien työntekijöiden kesken. Sitä kautta osaaminen säilyy hyvin yrityksessämme ja monistuu laajalle ryhmälle.

”Kun meillä on omat vakituiset huippuosaajat, on työn tekeminen tehokkaampaa ja turvallisempaa”, kertoo Timo Rantanen, puhdistuspalveluiden kenttäpäällikkö. ”Jokainen kaveri koulutetaan Deleten tapaan toimia. Kun kaikki on koulutettu, sekä turvallisuusriskit on minimoitu, ei tule tarvetta kouluttaa lyhyellä varoitusajalla työntekijöitä, ja turvallinen työnteko on varmistettu.”

Turvallisuus on erittäin tärkeää, ja kattava turvallisuuskoulutus pidetään kaikille työntekijöille. Jokaisen työntekijä suorittaa turvallisuuskoulutuksen aina ennen työn aloittamista. Turvallisuus on ensisijaisen tärkeää työmailla, mutta edesauttaa myös työvoiman saantia; kun työt hoidetaan turvallisesti, positiivinen maine kiirii, ja saamme lisää hyviä työntekijöitä, joiden avulla projektit hoidetaan menestyksekkäästi.

Laadukkaasti, tehokkaasti ja turvallisesti

Asiakas saa toimintamallista paljon hyötyjä, joista tärkein on turvallinen ja korkea työn laatu, vaikka projekteissa olisi mukana isompikin porukka. Toimintamallin ansiosta pystymme myös nopeasti reagoimaan asiakaan tarpeisiin, koska meillä on suuri määrä valmiiksi koulutettuja työntekijöitä. Oman ydinryhmän myötä osaaminen pysyy talossa, ja tunnemme hyvin asiakkaan laitokset, niiden erityispiirteet ja vaarat. Tehokkuutta lisää myös se, että kalustoa on valmiiksi jokaisessa toimipisteessämme.

Kokemuksia hyödynnetään koko yrityksessä

Ydinryhmä on koettu hyväksi käytännöksi, ja toimipisteet ovat tyytyväisiä saadessaan apua haastavien seisokkien järjestämiseen ja resurssointiin. Positiivisia kokemuksia on jaettu koko organisaation käyttöön ja vastaavaa malli on käytössä myös muissa liiketoiminnoissa.

Kirjoita kommenttisi tähän:

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *