Turvallisuustyötä tehdään yhteistyössä monen eri toimijan kanssa

Deleten työntekijöitä tutustumassa uusiin teollisuuspuhdistuslaitteisiin.

Deletellä on puhdistuspalveluiden toimipisteitä sekä Suomessa että Ruotsissa. Puhdistuspalveluiden työtehtävät koostuvat erilaisista teollisuuspuhdistus- ja huoltoseisokkitöistä sekä viemäri- ja kiinteistöpalveluista. Työ on usein fyysisesti raskasta ja jopa vaarallista väärin suoritettuna. Ammattitaidolla ja jämäkällä turvallisuustyöllä on suuri vaikutus vaarojen välttämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

Deletellä turvallisuustyö on toiminnan keskiössä

Turvallisuustyö alkaa aina riskienarviointiin liittyvästä havainnoista ja tähän liittyvästä vaarojen ennakoinnista. Hyväksi havaittuja käytäntöjä on tärkeää jakaa kaikkien toimijoiden kesken, vain siten voimme yhdessä parantaa turvallisuuskäyttäytymistä koko alalla. Deletessä on jo pitkään nähty järjestelmällisen turvallisuustyön ja laitekehitystyön tärkeys, tietoa on jaettu aktiivisesti myös Suomen ja Ruotsin organisaatioiden välillä. Nyt turvallisuusyhteistyötä on tiivistetty entisestään, Suomen organisaation turvallisuuskoordinaattori Jani Tolonen kuuluu myös Ruotsin turvallisuustiimiin.

Laitekehitystä ja testausta turvallisuus edellä

Delete on aktiivisesti yhteistyössä laitevalmistajien kanssa. Loppuvuodesta 2019 järjestettiin yhteinen testaus- ja turvallisuuspäivä kahden ison alan toimijan, Aquajetin ja Stoneage waterjettingin kanssa. Paikalla oli monipuolisesti pesumiehiä, yksikönpäälliköitä, työnjohtajia sekä turvallisuustiimin jäseniä, Suomesta ja Ruotsista. Päivän aikana testattiin yhdessä aivan uusia, vielä lanseeraamattomia laitteita.

– Päivän ensisijaisena tavoitteena oli jakaa tietoa ja oppia toisiltamme. Päivä sujui erittäin hyvin, esimerkkinä yksi laitteista saatiin ensin koekäyttöön työmaalle ja myöhemmin tämä päätettiin myös hankkia pysyvään käyttöön. Yhteisen päivän avulla saimme tiedot ja taidot heti sekä Suomen että Ruotsin organisaatioon. Myös osallistujien palaute oli hyvää, joka innostaa suunnittelemaan vastaavia päiviä myös jatkossa, kertoo Tolonen.

Paitsi Deletelle, päivä oli tärkeä myös laitevalmistajille, jotka saivat arvokasta käytännön palautetta laitteistaan. Palautteen perusteella ja hyvällä yhteistyöllä, laitteita voidaan jatkokehittää entistä paremmiksi.

Ainutlaatuista turvallisuusyhteistyötä Skandinaviassa

Turvallisten ja toimivien laitteiden lisäksi oikeat suojavarusteet, esimerkiksi räjähdyssukat, takapotkusuojat ja letkurikkosuojaimet, ovat tärkeässä roolissa teollisuuden korkeapaineella tehtävässä puhdistustyössä. Suojainten pitää antaa turvaa, mutta samalla olla mahdollisimman mukavia käyttää.

-Teemme tiivistä yhteistyötä esimerkiksi TST:n kanssa, joka toimittaa meille mm. korkeapainesuoja-asusteita ja erilaisia suojaimia. Yhteistyön myötä voimme itse antaa ideoita omista suojavarustetarpeistamme sekä saamme suojaimia koekäyttöön. Kehitystyö on kaksisuuntaista, sanoo Tolonen.

Näin tiivis turvallisuusyhteistyö on harvinaista ja erittäin tärkeää. Turvallisuus on kaikkien toimijoiden yhteistyötä, tietoa täytyy jakaa yli yritysten rajojen, jotta pääsemme yhdessä yhteiseen tavoitteeseen; Nolla tapaturmaa.

Kirjoita kommenttisi tähän:

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *