Kilpailukykymme parantuu kohisten

Toteutimme Kilpailukykytutkimuksen yhdessä Ratkaisutoimisto Seedin kanssa. Asiakkaidemme mukaan olemme parantaneet kahden vuoden takaisesta mittauksesta kaikilla Kilpailukyvyn osa-alueilla ovat nousseet. Saimme kilpailukykyanalyysiin vastauksia yhteensä 231:lta deleteläiseltä ja 490:lta asiakkaalta. Jos olit vastaajien joukossa, iso kiitos sinulle siitä. Alla on tietoa tuloksista sekä siitä, millaisiin kehitystoimenpiteisiin ryhdymme tulosten pohjalta.

Tutkimuksen keskeiset tulokset

  1. Turvallisuus tulee aina ensin ja meillä on täydet edellytykset työ- ja ympäristöturvalliseen palvelutuotantoon.
  2. Olemme parantaneet kahden vuoden takaisesta kaikilla Kilpailukyvyn osa-alueilla niin asiakkaiden kuin deleteläisten silmin.
  3. Tärkeimmät kilpailuetumme ovat nopeus, ammattitaito ja osaaminen.
  4. Kilpailuetumme ja suosittelumme ovat erinomaisella tasolla. Keskitämme jatkossa kehityspanokset erityisesti muutoskykyymme.

 

2024 tutkimuksen tulokset verrattuna 2022 tehtyyn tutkimukseen

Konkreettiset kehitysalueet, joihin panostamme erityisesti jatkossa

  1. Tulemme parantamaan kenttäkommunikaatiota aktiivisemmaksi.
  2. Tulemme selkeyttämään ja nopeuttamaan päätöksentekoa sekä ongelmien ratkaisua.
  3. Tulemme lisäämään entisestään asiakaspalautteiden näkyvyyttä yksiköissä.

Lupauksemme mukaisesti, olemme lahjoittaneet 1 €:n jokaista asiakkaidemme vastausta kohden, eli yhteensä 490 €, MIELI ry:lle nuorten mielenterveystyön hyväksi.

“On hienoa nähdä DELETEn erinomainen kehitys kahden vuoden takaisten tulosten pohjalta valituilla kehitysalueilla. Tämä on loistava osoitus siitä, miten tunnistetut kehityskohteet, konkreettiset toimenpiteet ja niiden toteuttaminen johtavat asiakkaille näkyviin tuloksiin”, kommentoi tuloksia Ratkaisutoimisto Seedin projektijohtaja Tanja Haapamäki.

Vielä kerran suuret kiitokset kaikille vastanneille! Palautteenne ansiosta pystymme jatkossa vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin entistäkin paremmin.

Lisätietoja: Juha Kettunen, liiketoiminnan kehitysjohtaja