Delete biotuotetehtaan puhdistus
Äänekoski
Päivämäärä2017

Uuden tehtaan prosessipuhdistus, Äänekoski

Äänekoskella 15.8.2017 käynnistetty Metsä Groupin biotuotetehdas on kestävän biotalouden edelläkävijä. Biotuotetehdasta alettiin rakentaa vuoden 2015 toukokuussa ja virallisia vihkiäisiä juhlittiin 18.10.2017. Kun biotuotetehdas saavuttaa nimellistuotantonsa noin vuoden kuluttua käynnistämisestä, tulee Metsä Groupista maailman suurin markkinahavusellun tuottaja.

Prosessin on pysyttävä puhtaana

Huippuunsa viritetty tuotanto ja sivutuotteiden jatkuva kehittäminen asettavat tehtaan prosessin puhtaana pysymiselle kovat vaateet. Yhteistyö tehtaan alueella toimivien yritysten kanssa on avainsana.

– Tarvitsemme palvelua nopeasti ja tehokkaasti, kun tuotantotiloissa esiintyy puhdistettavaa. Yhteistyössä pätevät samat kriteerit kuin nyt purettavana olevan vanhan sellutehtaankin puolella. Arvostamme yhteistyötä, jossa pohdimme, miten tehtaan prosessin puhtautta voidaan kehittää ja millaisia teknisiä ratkaisuja prosessiin voidaan tuoda tehokuuden lisäämiseksi, kertoo tehtaanjohtaja Camilla Wikström.

– Uskon, että joissakin kohdissa prosessia on mahdollista tehdä jopa sellaisia muutoksia itse tuotantoon, joiden avulla puhdistustarpeita voidaan vähentää ennakoivalla työllä ja teknisillä ratkaisuilla, hän lisää.

Delete käynnisti uuden tehtaan prosessipuhdistuksen niin sanotulla haltuunotto-organisaatiolla, jossa kohteeseen luodaan Deletelle oma starttiorganisaatio ja paikalle nimitetään kohdepäällikkö, joka on paikalla vähintään ensimmäiset kolme kuukautta tehtaan käynnistymisestä.

– Pääsimme osaksi uutta biotuotetehdasta jo sen rakennusaikana, koska olimme perustaneet Äänekoskelle 1.12.2015 toimipisteen palvelemaan vanhaa sellutehdasta. Saimme olla paikalla jo, kun biotuotetehtaan prosessia rakennettiin ja testattiin. Onnistuneen yhteistyömallin avulla todistimme asiakkaalle osaamisemme ja luotettavuutemme kumppanina jo vanhan tehtaan aikana. Nyt starttiorganisaatiomme varmistaa asiakkaalle biotuotetehtaan prosessipuhdistusten haltuunoton tehokkaasti. Opitun avulla varmistamme tuotannon varmuutta prosessipuhdistusten kautta, kertoo liiketoimintajohtaja Raimo Huhtala Deleten mallista toimia uuden tehtaan käynnistyksessä.

– Roolimme on ollut vahva nyt starttikäyrällä. Biotuotetehtaan rakennusajan ja alkuvalmistelujen sekä meneillään olevan starttivaiheen ajan olemme hoitaneet tehdasta haltuunottovaiheen palvelutasolla. Olemme saaneet oppia uutta tehdasta, sen prosessia ja vaateita jo pitkän ajanjakson. Nyt tehtaan käydessä pyrimme optimoimaan puhdistamista ja löytämään asiakasta palvelevia ratkaisuja tuotannon tehostamiseen yhteistyössä asiakkaan kanssa, kertoo yksikönpäällikkö Jukka Kolmonen Deletestä.