Sellutehtaiden meesauunien jäähdyttimien robotisoitu puhdistusmenetelmä lisää turvallisuutta ja minimoi työaikaa

Hydraulikäyttöinen robotti on tuottava ja turvallinen vaihtoehto selluteollisuuden meesauunien jäähdyttimien puhdistamiseen. Aikaisemmin työtä on tehty fyysisesti uunin sisällä piikkaamalla ja suurtehoimuroimalla pois syntyvä materiaali.

Delete on kehittänyt hydrauliohjattavan laitteiston, jonka avulla uunin jäädyttimien puhdistaminen voidaan tehdä miehittämättömästi. Työskentely henkilövoimin meesasuunissa on aiemmin aiheuttanut turvallisuusriskin liittyen prosessissa syntyvään sammumattomaan kalkkiin ja sen syövyttävyyteen. Laitteistoa käyttämällä voidaan työskennellä turvallisessa työskentely-ympäristössä meesauunin ulkopuolella ja ohjata laitteistoa hoitamaan riskialtis työ.

Työmenetelmä myös vähentää merkittävästi kokonaispuhdistusaikaa meesauunin jäähtymisaika huomioonotettuna yhteensä noin 36 tunnista noin kahdeksaan tuntiin.

Laitteisto räätälöidään jokaista kohdetta varten sopivaksi ja se on käytössä monissa asiakkuuksissamme selluteollisuudessa.

Kiinnostuitko menetelmästä?

Ota yhteyttä

Timo Rantanen

kenttäpäällikkö

timo.rantanen@delete.fi

p. +358 44 3500360