Delete auditoi jatkossa toimittajansa

–  Koska tavoitteenamme on olla Pohjoismaiden paras ympäristöpalveluja tarjoava yritys, olemme vastuullisia myös siinä, miten yhteistyökumppanimme toimivat, linjaa Deleten toimittaja-auditoinneista vastaava hankintapäällikkö Timo Turkkinen.

Global Compactin sitoumuksessa seuraamme toimintaamme ihmisoikeuksien, työntekijän oikeuksien, ympäristönsuojelun sekä korruptionvastaisuuden saralla. Työhömme sovellettava yritysetiikka sekä ympäristöä säästävät toiminnot heijastavat Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta. Olemme tunnistaneet tärkeimmät kestävyyteen liittyvät kysymyksemme ja seuraamme suorituskykyämme kyseisillä alueilla järjestelmällisesti. Osana Global Compactia varmistamme, että myös toimittajamme ja yhteistyökumppanimme toiminta tukee sitoumuksiamme.

Auditoinnit toteutetaan Deleten hankinnan ja HSEQ-tiimin yhteistyönä. Auditoinnin tarkoitus on kehittää molempien osapuolten toimintaa, syventää yhteistyötä ja rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa. Auditoinnissa käsitellään muun muassa johtamista ja kehittämistä sekä niitä tukevia järjestelmiä, visiota ja strategiaa sekä tavoitteita ja toimintasuunnitelmaa, päätöksentekoa, riskienhallintaa, yrityksen ydin-ja tukiprosesseja, työympäristön tehokkuutta ja turvallisuutta, tuotteiden jäljitettävyyttä, henkilöstön kehittämistä, laitehankintaa, kunnossapitoa ja huoltoa, sisäistä arviointia ja seurantaa sekä poikkeamien käsittelyä.

Lisätietoja auditoinnista antaa

Timo Turkkinen, hankintapäällikkö
Delete Finland Oy  

+358 40 139 3634 tai timo.turkkinen@delete.fi