Deleten kehittämä kaustisointisäiliöiden pesurobotti testikäyttöön syksyn 2020 seisokeissa

Delete on kehittänyt selluteollisuuden kaustisointisäiliöiden puhdistamiseen pesurobotin, jonka ensitestaus tapahtuu syksyllä 2020. Robotin avulla säiliön puhdistus tapahtuu turvallisemmin ja nopeammin verrattuna perinteiseen menetelmään.

– Testaamme syksyllä kehittämäämme uutta robotiikkaa, jonka odotamme tuovan säiliöiden puhdistuksen nopeutta ja turvallisuutta, kertoo Timo Rantanen Deletestä.

Selluntuotantoprosessissa sammuttajassa yhdistetään sammumaton kalkki, viherlipeä ja vesi ja lopputuloksena syntyy kalkkimaitoa. Kalkkimaito ohjataan kaustisointisäiliöön, jossa sekoitusprosessi jatkuu. Kalkki-vesi-viherlipeäseos vaatii tietyn reagointiajan, ja tämä reagointi tapahtuu kaustisointisäiliössä. Prosessista säiliöihin jää seinämille ja rakenteisiin kertymää. Kertymä vaatii huoltoseisokeissa puhdistuksen tarkastustoimenpiteitä tai korjauksia varten sekä tuotannon ja prosessin optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

Perinteisesti kaustisointisäiliössä oleva liejumainen materiaali on ensin poistettu huuhtelemalla ja suurtehoimuroimalla, jonka jälkeen säiliöön kertynyt kovempi materiaali on vesipiikattu pois käsityönä pistoolipesuna. Puhdistus on ollut todella suuritöinen sekä aikaa vievä ja sisältänyt turvallisuusriskejä.

Käsityö historiaan robotin ansiosta

Kehitetyn robotin avulla käsin tehtävä vesipiikkaustyö jää historiaan. Samalla poistuvat myös käsin tehtävään vesipiikkaukseen liittyvät turvallisuusriskit.

Käsin tehtävä vesipiikkaustyö tehdään 3000 barin veden voimalla, jolloin vesipiikkauslaitteen pistoolista suuntautuva vesimäärä on noin 30 litraa minuutissa ja pistoolin työntövoima on noin 40 kg. Vertailun vuoksi todettakoon, että normaalin kotipainepesurin työntövoima on kymmenesosa tästä eli noin 4 kg. Vesipiikkauslaitteen pistoolin operoiminen vaatii kovan ammattitaidon lisäksi kevlar-suojavarusteet ja erittäin tarkkaa turvallisuusmenettelyä.

– Turvallisuusriskeinä ovat olleet muun muassa säiliössä oleva syövyttävä lipeä ja kompastumisriskejä aiheuttava piikattava materiaali säiliön lattialla. Myös työn fyysinen kuormittavuus on ollut kova. Robotti sen sijaan ei tunne väsymystä kuten työtä tekevä henkilö, kertoo Rantanen.

Robotti hoitaa jatkossa käsin tehdyn vesipiikkaustyön ja sitä ohjataan turvallisesti säiliön ulkopuolelta. Näin ollen säiliön sisällä ei tarvitse enää oleskella piikkaustyön aikana ja riskit vähenevät.

Robotti tekee piikkauksen noin 1000 baarin voimalla, mutta vettä käytetään 200 litraa minuutissa, jolloin piikkaavan vesisuihkun teho on huomattavasti suurempi ja säiliön puhdistus tehostuu ja nopeutuu. Tätä energiamäärää vastaa noin 150 kg työntövoima. Näin suurta vesipiikkauslaitteen työntövoimaa on myös mahdotonta operoida käsin.

– Teemme jatkuvaa kehitystyötä robottien osalta erityisesti vaarallisissa paikoissa tehtävien henkilötöiden automatisoimiseksi. Näitä ovat muun muassa ahtaat, kuumat tai vaarallisia materiaaleja sisältävät kohteet. Robottien avulla parannetaan turvallisuutta, vähennetään henkilötyötarvetta sekä myös tehostetaan puhdistusta ja vähennetään siihen kuluvaa aikaa, sanoo Rantanen.

Kehitystyö vaatii tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa, koska olosuhteita, joissa työmenetelmät ja välineet on saatava toimimaan, ei yleensä voida simuloida tai luoda keinotekoisesti.

– Huippuunsa viritetty työturvallisuus on meille kunniakysymys. Kehitämme jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa uusia menetelmiä, joiden yhteinen tavoite on tehdä työstä entistäkin turvallisempaa ja tehokkaampaa, päättää Rantanen.

Kiinnostuitko menetelmästä?

Ota yhteyttä

Timo Rantanen
kenttäpäällikkö
timo.rantanen@delete.fi
p. +358 44 3500360