Delete hoitaa Ruotsin Örnsköldsvikin alueen kotitalouksien harmaavesi- ja viemärilietesäiliöiden tyhjennykset vähäpäästöisesti

Delete allekirjoitti viiden vuoden sopimuksen Mivan kanssa (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB) kotitalouksien viemäriliete- ja harmaavesisäiliöiden tyhjennyksestä Örnsköldsvikin alueella. Miva on kunnallinen yhtiö, joka tuottaa, jakelee ja myy juomaveden sekä käsittelee ja puhdistaa viemäriveden Örnsköldsvikin alueella. Lisäksi Mivan tytäryhtiö Domsjö Vatten AB tuottaa prosessivettä teollisuuden tarpeisiin Domsjön teollisuusalueelle.

Sopimuksen kattavalla suurella 21,6 neliökilometrin alueella asuu noin 60 000 henkeä, joita Delete palvelee hoitamalla noin 30 000 kotitalouden harmaavesisäiliöiden ja viemäreiden lietteiden tyhjennystä. Vuosittain Delete hoitaa noin 6 000–9 000 asuinkiinteistön viemärijärjestelmän tyhjennyksen.

Örnsköldsvikin taajama-alue sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Domsjön teollisuusalueelta, jossa Delete työskentelee useissa suurissa teollisuuslaitoksissa suurtehoimurikaluston voimin, jota voidaan hyödyntää Mivan sopimuksen tarpeisiin. Sopimus tasoittaa Deleten teollisuuspuhdistuksen kausivaihtelua ja mahdollistaa Mivan sopimuksen piirissä olevien kohteiden palvelemisen tehokkaasti, koska kalusto on paikalla kohteiden läheisyydessä läpi vuoden.

Domsjön teollisuusalueen ja sen vaatiman kaluston ansiosta kotitalouksien liete- ja viemärijärjestelmien tyhjennykset sujuvat logistisesti tehokkaasti ja ympäristön kannalta järkevästi. Tyhjennettävät volyymit ovat tarkasti tiedossa, jolloin tehokkaan ajojärjestelyn avulla logistiikka pystytään suunnittelemaan hyvin ja minimoimaan sen aiheuttamat päästöt.

Delete on sitoutunut hoitamaan tyhjennyksiä laitteilla, joiden kuluttamasta polttoaineesta vähintään 75 prosenttia on uusiutuvista lähteistä tuotettua biodieseliä, ja tähtää biodieselin käytön osalta 100 prosenttiin. Toistaiseksi biodieselin saatavuus on suurin haaste 100-prosenttisen käytön saavuttamiseksi.

Työturvallisuuteen on kiinnitetty kohteessa erityistä huomiota, koska sopimuksen puitteissa työskennellään asutuksen keskellä. Riskeiksi on tunnistettu erityisesti ihmisten ja asutuksen keskellä liikkuminen sekä työskentely hyvin ahtaissa kohteissa. Työ- ja ympäristöturvallisuutta pyritään varmistamaan ja lisäämään muun muassa 360 astetta ajoneuvon ympäri kuvaavilla kameroilla. Lisäksi ajoneuvoissa on hälytinääni, joka aktivoituu automaattisesti, kun ajoneuvolla liikutaan hitaasti.

Tutustu Deleten viemäripalveluihin

Lue lisää sopimuksesta ruotsiksi