Jätelain muutos astuu voimaan 1.1.2020 – yritysten jätehuoltoon ei muutoksia

Suomessa astuu 1.1.2020 voimaan lakimuutos liittyen jätehuoltoon. Tämä on herättänyt asiakasyrityksissämme kysymyksiä siitä, miten tulee menetellä ennen vuodenvaihdetta ja sen jälkeen ja koskeeko lakimuutos asiakkaitamme.

Asiakasyrityksiltämme, joilla on Deleten kanssa voimassa oleva sopimus jätehuoltoon ja kierrätykseen liittyvistä palveluista, ei vaadita toimenpiteitä tai Materiaalitori.fi-palvelun käyttöä ennen vuodenvaihdetta tai sen jälkeenkään. Sopimus kanssamme jatkuu normaalisti.

Lisätietoja lakimuutoksesta

Lakimuutos kohdistuu pääsääntöisesti vain kuntiin, kuntien jätelaitoksiin ja niiden palvelujen käyttäjiin. Suomessa pääsääntönä on, että yritykset tarjoavat jätehuollon yrityksille ja kunta jätehuollon kunnan asukkaille. Jätelain mukaan yritysten tulee ensisijaisesti ostaa tarvitsemansa palvelut jätehuollon palveluita tarjoavilta yksityisiltä yrityksiltä. Yrityksen jätteet ovat kunnan vastuulla vasta viimesijaisesti eli vain siinä tapauksessa, että yrityksen jätteille ei löydy jätehuoltopalvelua markkinoilta.

1.1.2020 alkaen yrityksen, joka tarvitsee kunnalta jätehuoltopalvelua, tulee ensin tarkistaa, että mikään muu taho ei myy sille palvelua. Markkinapuutteen tarkistaminen ja siitä mahdollisesti seuraava TSV-sopimuksen laatiminen kunnan jätelaitoksen kanssa tapahtuu 1.1.2020 alkaen Materiaalitori.fi-palvelussa.

Laki vaatii, että yritys, joka haluaa kunnan jätelaitokselta palvelua, julkaisee Materiaalitori.fi-palvelussa tarjouspyynnön tarvitsemastaan jätehuoltopalvelusta. Kunnan palvelun edellytyksenä on, että tarjouspyyntöä vastaavaa palvelua ei ole kohtuullisesti saatavilla jätteen haltijan asettamassa vähintään 14 vuorokauden määräajassa. Velvoite koskee tilanteita, joissa jätehuoltopalvelun arvo ylittää vuositasolla 2000 euroa. Raja on toimijakohtainen (y-tunnus).

Lakimuutoksella varmistetaan, ettei kuntien jätelaitosten toiminta monopoliasemassa aiheuta häiriöitä toimivilla jätehuollon markkinoilla.

Mikä on Materiaalitori?

Materiaalitori.fi-palvelu on materiaalien ammattimaiseen vaihdantaan luotu sähköinen markkinapaikka. Materiaalitori.fi-palvelun käyttö on yrityksille pääasiassa vapaaehtoista.

Materiaalitori.fi-palvelu tulee käyttöön pakollisena vain silloin, kun yritys tarvitsee kunnalta viimesijaista jätehuoltopalvelua. Jos yrityksellä on jo nyt jätehuoltopalvelu, Materiaalitoria ei tarvitse käyttää.

Mikäli yrityksellä on niin kutsuttu TSV-sopimus kunnan jätelaitoksen kanssa, tulee yrityksen jatkossa kilpailuttaa jätehuoltonsa Materiaalitori.fi:ssä.

Lisätietoja voitte kysyä sähköpostitse info@delete.fi tai omalta Deleten yhteyshenkilöltänne.