Jätteiden vähentämisen viikolla 16.-24.11.2019 Teemana näkymätön jäte

Jätteiden vähentämisen viikko 2019

Tänä vuonna Euroopan jätteiden vähentämisen viikon teemana on Näkymätön jäte. Näkymättömällä jätteellä tarkoitetaan esimerkiksi tuotteiden tuotantoprosessissa syntyvää jätettä, joka voi olla jopa suurempi kuin itse tuotteesta syntyvä jäte. Myös teollisuudessa syntyvät tuotannon sivuvirrat ovat siis osa näkymätöntä jätettä.

Teemaviikko kannustaa yrityksiä löytämään keinoja näkymättömän jätteen vähentämiseen. Se voi tapahtua esimerkiksi hyödyntämällä erilaisia teollisia sivuvirtoja, käyttämällä kierrätysmateriaaleja tai materiaalitehokkuuden kautta. Yksi tehokas tapa voi olla myös ravistella olemassa olevaa toimintaa ja miettiä mahdollista liiketoimintamallin uudistamista, kuten erilaisia huolto-, korjaus- ja vuokrauspalveluita.

Kiertotalousteot näkyviksi

Delete on mukana monessa erilaisessa kiertotaloushankkeessa, joita esittelemme Jätteen vähentämisen viikolla. Kiertotalous vaatii sekä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa että oman toiminnan kehittämistä ja innovaatioita.

Omia kiertotaloustekoja ei kannata pitää piilossa, vaan jakaa hyväksi havaitut ideat myös eteenpäin. Näin tietoisuus eri vaihtoehdoista lisääntyy, ja niiden kautta voi tulla uusia ideoita. Ympäristöstä huolehtiminen kuulu kaikille – yrityksille ja yksilöille. Kannustamme myös kuluttajat mukaan tekemään kiertotaloustekoja, kuten vaikkapa korjaamaan ja lainaamaan tuotteita.

Lue lisää teemasta Deleten blogista!