Haemme Deleteen hankintapäällikköä

Hankintapäällikkö on yhteyksissä sekä ulkoisiin että sisäisiin sidosryhmiin ja ylläpitää suhteita toimittajien, konsulttien ja palvelutarjoajien kanssa. Hankintapäälliköllä ei ole alaisia ja hänen esimiehenään toimii konsernin talousjohtaja.

Tehtävät

Hankintapäällikkö pyrkii aktiivisesti kehittämään Deleten kustannustehokkuutta, maksimoimaan toimittajan arvon ja hallitsemaan toimitusriskejä tuotteiden ja palveluiden tehokkaalla hankinnalla. Hän toimii ensisijaisesti hankintaprosessissa arvioimalla ja valitsemalla toimittajia. Hän johtaa hankinta- ja neuvottelutilanteita. Hankintapäällikkö avustaa myös Ruotsissa toimivia kollegoitaan paikallistason hankintatoimen järjestämisessä.

Nyt avoinna olevaan tehtävään etsitään hankintapäällikköä ensisijaisesti Delete Finlandin Suomen maaorganisaatioon. Kokemus alihankkijoiden hallinnasta, projektityöskentelystä sekä ympäristö/teollisuuspalvelu- tai rakennusteollisuudesta katsotaan eduksi. 

Hankintapäällikön pääasialliset työtehtävät ovat:

 • Hankinnan toteutus – Seuraa ja varmistaa omien hankinta-aloitteiden toteutumisen hankintasuunnitelmaa noudattaen.
 • Sopimusten hallinta – Varmistaa, että sopimukset perustuvat oikeisiin pohjiin ja ne sisältävät kaikki tarvittavat tiedot ja lausekkeet. Varmistaa sopimusten seurannan ja arkistoinnin.
 • Toimittajasuhteiden hallinta – Luo ja ylläpitää jäsennellyn hallinnointimallin tärkeimmille toimittajille.
 • Sidosryhmien hallinta – Luo hyvät työsuhteet eri sidosryhmien kanssa. Osaa arvioida ja haastaa sidosryhmien tarpeet, vaatimukset, suositukset ja odotukset.

Koulutus ja vaatimukset

 • Soveltuva korkeakoulututkinto ja / tai usean vuoden työkokemus alalta
 • Kokemusta (strategisesta) hankinnasta joko hankintatoimen tai palvelunkäyttäjän näkökulmasta.
 • Kilpailutus ja hyvät neuvottelutaidot
 • Hyvät kirjalliset ja suulliset viestintätaidot sekä suomeksi että englanniksi. Katsomme eduksi ruotsin kielen osaamisen.
 • Monipuoliset ATK-taidot ja valmiudet omaksua uudet järjestelmät
 • Hyvät yhteistyö-, viestintä- ja muutostenhallintataidot
 • Tapa toimia analyyttisesti, järjestelmällisesti, itseohjautuvasti, eettisesti ja tehokkaasti
 • Ihmislähtöinen, ongelmanratkaisukykyinen ja joustava

Lisätietoja
Lisätietoja avoimesta tehtävästä antaa henkilöstöjohtaja Jukka Marttila, jukka.marttila@delete.fi ja konsernin talousjohtaja Ville Mannola, ville.mannola@delete.fi 

Jätä hakemuksesi, CV:n ja palkkatoiveen kanssa viimeistään 15.6.2018 Deleten Rekryportaalin kautta.

Delete on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaidemme liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita kolmella eri liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa, Purkupalveluissa ja Kierrätyspalveluissa.