Deleten Tampereen Ruskon laitokselta voi aiheutua ajoittaista hajuhaittaa

Paalaaminen jouduttiin aloittamaan kierrätyspolttoaineen heikon valtakunnallisen kysynnän sekä ylitarjonnan johdosta.

Delete Finland Oy on tiedottanut alueen yrityksille ja asukkaille kierrätyspolttoaineen käsittelystä helmikuun lopussa, jolloin määräpäiväksi paalaamiselle ilmoitettiin 29.3.2018.

Maaliskuun kireistä pakkasista johtuen paalausta ei voitu tehdä niin nopeasti, että koko kierrätyspolttoaine olisi saatu pois määräpäivään mennessä laitoksen alueelta. Arviomme, että alueella oleva materiaali on paalattu viimeistään 14.4.2018.

Toiminnasta voi aiheutua hajuhaittoja lähialueelle. Paalaus ja kuormaus pyritään suorittamaan tuuliolosuhteet huomioiden siten, että haitta on mahdollisimman vähäinen.

Delete Finland Oy seuraa kierrätyspolttoaineen käsittelyä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja tiedottaa aiheesta lisää, mikäli tähän tarvetta ilmenee.

Pahoittelemme mahdollista aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja antavat:

Janne Haaksluoto

HSEQ-päällikkö

Delete Finland Oy

Puh. 040 726 5828

Jaakko Kouhia

yksikönpäällikkö, Ruskon jätteenkäsittelylaitos

Delete Finland Oy

Puh. 040 571 9466