Delete mukana Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hankkeen Rakennusjätteet kiertoon -seminaarissa 5.4.2018 Joensuussa

Tilaisuuden tavoitteena on välittää tietoa siitä, millaisia tavoitteita valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on rakentamisen jätteiden osalta, kuinka jätteiden syntypaikkalajittelua voidaan kehittää sekä millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia rakentamisen jätteet luovat. Seminaarin alussa esitellään Circwaste-hanke ja tutustutaan rakennus- ja purkujätteen laindääntöön sekä sen uudistuksiin. Lisäksi seminaarissa esitellään innovaatioita, jotka koskevat rakentamisen jätteen hyödyntämistä – tästä yhtenä seminaarin case-esimerkkinä Deleten Waste-tuotteet (www.waste.fi). 

Tilaisuus järjestetään 5.4.2018 klo 12–16 Joensuun Tiedepuistossa ja se on maksuton sekä avoin kaikille teemasta kiinnostuneille.

Tavataan Rakennusjätteet kiertoon -seminaarissa 5.4.2018 Joensuussa.