Ax DEL1 Oy:n uusi nimi 12.3.2018 alkaen on Delete Group Oyj – yhtiömuoto muuttuu julkiseksi yhtiöksi

Delete

Nimen- ja yhtiömuodonmuutokset liittyvät Delete-konsernin 7.4.2017 liikkeellelaskemaan 85 miljoonan euron senior secured -joukkovelkakirjaan. Joukkovelkakirja listataan Nasdaq Helsingissä huhtikuussa 2018.

Listausta varten laaditaan EU:n esitedirektiivin ja Suomen arvopaperimarkkinalain mukainen listalleottoesite. Delete julkaisee joukkovelkakirjan ehtojen mukaisesti osavuosikatsauksensa ja tilinpäätöksensä joukkovelkakirjan listalleoton jälkeen. Ennen joukkovelkakirjalainan listausta Delete raportoi neljännesvuosittain taloudellisesta tilastaan www.deletegroup.fi -sivustolla.

Lisätiedot

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj
Puh. +358 400 357 767, sähköposti: ville.mannola@delete.fi

Tommi Kajasoja, konsernijohtaja, Delete Group Oyj
sähköposti: tommi.kajasoja@delete.fi