Climathon Helsinki on käynnissä ja innovoi uutta käyttöä rakennusjätteelle kiertotalouden hengessä

Climathonin tavoitteena on kehittää kunkin kaupungin paikallisia ongelmia ratkaisevia innovaatioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja sen vaikutuksiin sopeutumiseksi. Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutos kiertotalouteen ovat nopeasti kasvavan Helsingin alueen suuria ratkaistavia kysymyksiä. Kasvavan asukasmäärän myötä alueella rakennetaan laajasti. Samaan aikaan rakentaminen kuluttaa suuria määriä materiaalia ja edistää ilmastonmuutosta.

Climathon Helsingissä innovoidaan ratkaisuja rakennusjätteen uudelleenkäytön edistämiseen pääkaupunkiseudulla ja kehitetään eri rakennusjätejakeille kokonaan uusia käyttötarkoituksia. Delete on mukana Climathonissa tukemassa tapahtumaa ja mahdollistamassa uusien kiertotalousinnovaatioiden syntymistä. Rakennusjätteen uudelleenkäytön ja kierrätyksen avulla voidaan vähentää jätteen syntyä ja neitseellisten raaka-aineiden kulutusta sekä samalla vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää kiertotalouden toteutumista.

Join the Climathon movement!

Seuraa tapahtumaa somessa ja osallistu hastagilla #Climathon 

Facebook: https://www.facebook.com/Climathon/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/22336491/ 

Instagram: https://www.instagram.com/globalclimathon/

Lue lisää globaalista Climathonista ja sen tavoitteista https://climathon.climate-kic.org/#whatis

Mikä on Climathon?

• Climate-KIC:in organisoima globaali ilmastonmuutos hackathon, joka toteutetaan samanaikaisesti suurissa kaupungeissa maailman ympäri
• Mukana on ainakin 110 kaupunkia 42 eri maassa kuudella eri mantereella
• Kansalaiset maailman ympäri innovoivat ratkaisuja alueellisen ilmastohaasteensa ratkaisemiseksi
• Opiskelijat, start-up yritykset, suuret ajattelijat, tekniset asiantuntija ja sovelluskehittäjät tapaavat samanaikaisesti 24 tuntia kestävässä maraton-sessiossa maailman ympäri
• Climathon Helsingin teemana on rakennusjätteen uudelleenkäytettävien osien hyödyntäminen kiertotalouden hengessä.
• Climathon Helsinki -tapahtuman järjestäjinä toimivat HSY ja Ympäristöasiantuntijoiden osuuskunta Universo