Rosk’n Roll ja Delete yhteistyöhön kierrätys- ja jätteenkäsittelypalveluissa

Rakennusjätettä on rakennus-, purku-, ja saneeraustoiminnassa muodostuva sekalainen jäte. Lajiteltavaa rakennusjätettä vastaanotetaan vuosittain molemmissa jätekeskuksissa noin 7000 tonnia. Vastaanotettu jäte välivarastoidaan jätekeskuksissa. Delete käsittelee rakennusjätteen omalla kierrätyslaitoksellaan Tampereen Ruskossa. Rakennusjätteestä lajitellaan materiaali- ja energiahyödyntämiskelpoiset materiaalit.

– Vastaanottamastamme rakennusjätteestä betoni – ja tiilijäte sekä metallit menevät 100-prosenttisesti materiaalihyödynnettäväksi. Puu, muovi, paperi ja pahvi päätyvät 90-prosenttisesti energiahyödynnettäväksi ja loput 10 % materiaalihyödynnettäväksi. Kattohuovasta 30 % menee materiaalihyödynnettäväksi ja 70 % energiahyödynnettäväksi, kertoo aluepäällikkö Tommi Järvinen Deleten Tampereen kierrätyslaitokselta.

Valmistamme energiahyödynnettävistä jätteistä teollisuuden käyttöön sopivaa REF-polttoainetta. Noin 50 % saapuvasta jätteestä menee tähän tarkoitukseen. REFiä valmistetaan kaukolämmön ja sähkön tuotantoon. Lisäksi sitä käytetään muun muassa teollisuuden prosessihöyryn tuotantoon, lisää Järvinen.

– Yhteistyö Deleten kanssa starttasi marraskuun alussa. Rosk’n Rollille on tärkeää toimia kumppanin kanssa, joka kehittää aktiivisesti materiaalin uusiokäyttöä ja minimoi kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen määrän, luonnehtii Rosk’n Rollin aluepäällikkö Lasse Vilen yhteistyötä.

Lisätietoja

Tommi Järvinen, aluepäällikkö, Pirkanmaa
p. 040 522 2750 tommi.jarvinen@delete.fi 

Lasse Vilen, aluepäällikkö, Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelut
p. 020 637 7092 lasse.vilen@rosknroll.fi 

Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun tuottavat Rosk’n Roll Oy Ab ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy.