Uusi asbestilainsäädäntö astui voimaan – mikä muuttui?

Suomessa 1930-luvulta aina vuoteen 1994 rakennusteollisuudessa käytetyn asbestin purkutöistä syntyvä pöly on erittäin haitallista. Remonteissa ja asbestipurkutöissä tulee varmistaa, etteivät purkutyötä tekevät ammattilaiset altistu asbestille, eikä asbestipölyä jää asuin- tai liiketiloihin. Vuodenvaihteessa päivitetyt asbestipurkutöiden vaatimukset vaikuttavat purkutöiden kustannuksiin ja aikatauluihin.

Uuden asbestilainsäädännön keskeisimmät vaatimukset ovat:

1. Asbestikartoitus pakolliseksi – purettavien materiaalien asbestipitoisuus tulee aina selvittää ennen purkutyöhön ryhtymistä.

Uuden asbestiasetuksen mukaan purettavien materiaalien asbestipitoisuus tulee selvittää etukäteen kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa ja peruskorjatuissa rakennuksissa. Asbestipurkutyötä varten tehtävästä selvityksestä on käytävä ilmi purettavien materiaalien asbestipitoisuus ja asbestin laatu. Asbestikartoituksen saa tehdä vain asbestiin perehtynyt ammattilainen.

2. Asbestipurkutyön saa tehdä vain pätevä ammattilainen.

Asbestipurkutyöstä on jatkossakin tehtävä työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus, johon on merkittävä muun muassa tiedot purkutyötä tekevistä työntekijöistä. Purkutyöt saa suorittaa vain asbestipurkuluparekisteriin rekisteröity toimija. Päteviä ammattilaisia löytyy listattuna osoitteesta asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi.

3. Purkutyön jälkeen tilan asbestipitoisuus on mitattava.

Asbestipurkutyön jälkeen purkutilan pinnat on siivottava ja osaston ilma puhdistettava. Tilan puhtaus on varmistettava aggressiivisella ilmamittauksella.

Lisätietoja ja tarkat ohjeet löytyvät osoitteesta www.tyosuojelu.fi ja työsuojeluhallinnon tiedotteesta.  

Lähde: työsuojelu.fi ja Isännöintiliitto