Consti valitsi Deleten kumppanikseen kierrätys- ja jätteenkäsittelypalveluissa

Delete tarjoaa kierrätys- ja jätteenkäsittelypalveluiden lisäksi laajasti palveluita rakennusteollisuudelle aina  puhdistus-, imu- ja haitta-ainetöistä purkupalveluihin saakka.

– Deleten konsepti sisältää kokonaisvaltaisen palvelun asiakkaalle. Asiakkaalle tämä tarkoittaa turvallisuutta ja helppoutta, kun kaikki palvelut saa saman kumppanin kautta, kertoo aluepäällikkö Juha Mitro Deleteltä.

– Constilla on hyvät kokemukset aikaisemmasta yhteistyöstä Deleten kanssa. Meillä on kova luottamus tätä kautta myös tulevaan yhteistyöhön ja yhteistyön laajentamiseen. Koemme, että Consti Yhtiöille on etua keskittää kumppanuuksiaan ja valita yhteistyöhön yrityksiä, joiden toiminta on luotettavaa, tarjoama on laaja ja auttaa meitä muissakin tilanteissa kuin vaikkapa kierrätykseen ja jätteenkäsittelyyn liittyen, kertoo hankintapäällikkö Raine Hakala Consti Julkisivut Oy:stä.

Lisätietoja sopimuksesta

Juha Mitro, aluepäällikkö, Uusimaa
p. 0400 154 469 juha.mitro@delete.fi

Tommi Järvinen, aluepäällikkö, Pirkanmaa
p. 040 522 2750 tommi.jarvinen@delete.fi