Energiantuottolaitoksen käyttövarmuutta voi parantaa suunnitelmallisella ennakoivalla huollolla ja ylläpitotyöllä

Voimalaitoksen huoltoon voimme tarjota palvelukokonaisuuksia niin normaaliin huoltoon liittyviin, kuin ennaltaehkäiseviin ja häiriötilanteissa tapahtuviin puhdistustöihin. Useissa asiakaskohteissamme osia palvelukokonaisuuksistamme on otettu osaksi laitosten rutiinikunnossapitoa ja määräaikaishuoltoa laitoksen käyttövarmuuden takaamiseksi.

Konsepteja energiantuotannon tehokkuuden parantamiseksi

Nykyaikaiseen energian ja bioenergian tuotantoon käytetään monenlaista tekniikkaa. Yhteistä näille menetelmille ovat kehittyneet rikin talteenoton ja savukaasujen sekä muiden päästöjen puhdistusjärjestelmät. Tiukat päästörajat edellyttävät järjestelmien säännöllistä huoltoa ja puhdistusta. Tavanomaisten polttoaineiden lisäksi erilaiset bio-, turve- ja jätepohjaiset polttoaineet lisäävät kattiloiden ja laitteistojen puhdistustarpeita. Asiakkaan kanssa tehtävällä yhteisteisellä suunnittelutyöllä ja kehittämiemme palveluiden avulla erityyppisten voimalaitosten kattiloiden ja energiansiirtojärjestelmien hyötysuhdetta voidaan parantaa sekä niiden puhdistusjärjestelmien päästöjä alentaa.

Lupaamme ratkaista ongelmanne ja palvella teitä 24h!

Joskus käy niin, että suunnitelmallisesta huollosta ja kunnossapidosta huolimatta käytön aikana ilmenee ongelmia. On kyse sitten polttoaineen syöttöjärjestelmien häiriöistä, kattilan tai putkiston vuodosta, leijupetikattilan sintraantuneen hiekan vaihtamisesta tai peräti jostakin isommasta ongelmasta, Deleten asiantuntijoiden puoleen kannattaa aina kääntyä.

Käytön aikana laitoksen turvallisuutta ja toimintavarmuutta ylläpitävät suunnitelmalliset puhdistuspalvelut, kuten kuljettimien alustojen, vastaanottoasemien, polttoainevarastojen, polttoaineen syöttöjärjestelmien ja kaapeliratojen suurtehoimuroinnit, onnistuvat meiltä joustavasti tehokkaalla kalustollamme. Ennakoivalla ja käynnin aikana tapahtuvalla puhdistustyöllä voidaan ehkäistä mahdollinen tulipalo- ja pölyräjähdysvaaraa sekä varmistaa laitoksen toiminta kaikissa olosuhteissa.

Paranna huoltoseisakkisi lopputulosta – asiantuntijamme auttavat

Energialaitoksen huoltoseisakkiin liittyy lukemattomia huoltokohteita ja toimenpiteitä. Deleten asiantuntijoilta löytyy kokemusta ja näkemystä siitä, miten vastaavissa laitoksissa on suoritettu menestyksellä laitoksen toiminnan tehokkuuteen tähtääviä toimia. Jaamme mielellämme muista kohteista kartuttamamme tietämyksen ja autamme ratkaisemaan ongelmatilanteet optimaalisesti.

Deletellä on mittava kokemus muun muassa kaikissa kattilaan liittyvissä puhdistuksissa, kuten tulistimien, tulistinpakettien eko- ja luvopakettien pesuissa sekä kattilamuurausten piikkauksissa sekä erilaisten savukaasupesureiden ja rikin talteenottojärjestelmien puhdistuksista. Ammattilaisemme hoitavat kokemuksella myös leijupetikattiloiden suurtehoimuroinnit, sähkösuodattimien puhdistukset, kanaalien, kaivojen ja selkeyttimien puhdistukset sekä lämmönvaihdinten korkeapainepesut ja kierrätyspesut eli ”peittaukset”.

Palvelemme koko Suomen alueella ja tuotamme palvelumme sertifioitujen ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -järjestelmien mukaisesti.

Lisätietoja Deleten palveluista energiateollisuudelle

Antti Auvinen

p. 040 593 0733