Öljyisten jätteiden vastaanotto ja kierrätysöljyn myynti

Otamme vastaan satamissa ja laivoissa syntyvää pilssivettä ja laivaoljyä – lopputuotteena kierrätysöljyä

Asiakkainamme ovat muun muassa satamat, varustamot, telakat ja laivat. Otamme vastaan ja noudamme myös muun teollisuuden ja kiinteistöjen kevyt- ja raskasöljysäiliöiden öljyt. Hoidamme samalla öljysäiliön pesun ja puhdistuksen sekä pesuveden asianmukaisen käsittelyn.

Erottelemme öljyn vedestä omalla käsittelylaitoksellamme. Lopputuloksena saamme viemärikelpoista vettä ja jatkohyödynnettävää, kierrätykseen menevää öljyä, jota voidaan käyttää kierrätyspolttoaineena. Laitteistomme kykenee erottelemaan myös kemikaalit ja raskasmetallit.

Otamme vastaan myös sadevesikaivojen, öljynerotuskaivojen ja hiekanerotuskaivojen jätteet ja hoidamme tarvittaessa kaivojen tyhjennyksen, pesun ja huuhtelun. Lue lisää viemäripalveluistamme!