Delete Finland Oy:n tilapäinen polttoainelisä

  • Voimassa oleva tilapäinen polttoainelisä (1.5.-31.5.2024) 2,8 %
  • Voimassa oleva tilapäinen polttoainelisä (1.4.-30.4.2024) 1,2 %

Geopoliittisen maailmantilanteen viimeaikaiset muutokset ovat muuttaneet myös liiketoimintaympäristömme äärimmäisen poikkeukselliseksi. Tästä on seurannut ennakoimaton ja hallitsematon energiakustannusten nousu, joka Delete Finland Oy:n kannalta konkretisoituu erityisesti polttoaineiden kustannusten osalta. Valtaosa kalustoveloitustemme kustannuksista muodostuu polttoaineista.

Delete Finland Oy:n on palveluvarmuutensa turvaamiseksi reagoitava kustannusten nousuun. Tästä seurauksena Delete Finland Oy ottaa käyttöön tilapäisen polttoainelisän 1.4.2022 alkaen tehdyissä työsuoritteista. Polttoainelisä huomioidaan ainoastaan kalustoveloituksissa. Henkilötuntiveloitukset veloitetaan voimassa olevien hinnastojen ja tarjousten mukaisesti. Laskutusnimikkeissä, jotka sisältävät sekä henkilöstöä, että kalustoa lasketaan tilapäinen polttoainelisä käyttäen keskimääräistä palvelun kalusto-osuutta. Tilapäinen polttoainelisä on eroteltu laskulla omaksi laskuriviksi. Tilapäinen polttoainelisä määräytyy polttoaineen keskihinnan kehityksen mukaan ja se tarkastetaan kerran kuukaudessa kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä. Pidätämme oikeuden muuttaa tarkasteluväliä. Vertailulukuna käytetään tammi-helmikuun 2022 dieselin keskihintaa Suomessa.

Pahoittelemme tästä äärimmäisen poikkeuksellisesta tilanteesta ja kustannusten noususta aiheutuvaa ylimääräistä harmia. Tilapäisen polttoainelisän tuominen hintoihimme on kuitenkin välttämätöntä liiketoimintamme ja palvelukykymme varmistamiseksi.

Voitte tarkistaa ajantasaisen polttoainelisän tältä sivulta. Tilapäinen polttoainelisä poistuu käytöstä heti, kun kustannustilanne normalisoituu. Toivomme kaikki, että geopoliittinen vakaus palautuu ja poikkeustilasta johtuvat inhimillinen kärsimys sekä talousvaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.

Yhteistyöterveisin,
Delete Finland Oy:n puolesta

Juha Kettunen, kaupallinen johtaja

Lisätiedot internetsivustoltamme ja paikalliselta yhteyshenkilöltänne