Delete Ympäristöpalvelut solmi kierrätyspolttoainesopimuksen TSE:n kanssa – kierrätyspolttoaineet korvaavat kivihiilen nelosyksikössä

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) on sopinut kierrätyspolttoainetoimituksista (SRF) vuosille 2021-2026. TSE solmi sopimukset muun muassa Delete Ympäristöpalvelut Oy:n ja Fortum Waste Solutions Oy:n kanssa. Sopimukset kattavat 50 000 – 80 000 tonnin vuotuisen kierrätyspolttoaineen toimitusmäärän Naantalin voimalaitoksen nelosyksikköön ja ne korvaavat lopun kivihiilen käytön nelosyksikön tuotannossa vuodesta 2022 alkaen.

Sopimusten myötä hyötykäyttöön saadaan kaupan ja teollisuuden kierrätykseen kelpaamatonta jaetta.

– Toiminta-ajatuksemme on luoda lisäarvoa yrityksille mahdollistamalla niiden tuottamien jätejakeiden mahdollisimman korkean hyödyntämisaste. Merkittävää lisäarvoa syntyy myös siitä, että kierrätyskelvoton loppujae ohjautuu sellaiseen energiahyötykäyttöön, jossa se korvaa fossiilisia polttoaineita, kertoo materiaalipäällikkö Jani Lankila Delete Ympäristöpalvelut Oy:stä.

– Nyt tehdyt hankintasopimukset ovat yksi osa niitä toimenpiteitä, joilla TSE muokkaa tuotantoaan tulevaisuuden energiantuotantojärjestelmän vaatimuksiin kiertotalouden ehdoilla energian huolto- ja toimitusvarmuutta unohtamatta. Tulevaisuuden energiajärjestelmässä resurssitehokkuudella ja kiertotalouden ehdoin toimivalla, eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä tulee olemaan ratkaiseva merkitys. Tästä hyvänä esimerkkinä on ketju Meyerin Turun telakalta TSE:n voimalaitokselle ja takaisin. Telakalla laivanrakennuksesta syntyvä kierrätykseen kelpaamaton, mutta polttoon soveltuva jäte ohjautuu Ekopartnereiden kautta TSE:lle Naantaliin energiantuotannossa hyödynnettäväksi ja kaukolämpö voimalaitokselta takaisin telakan tarpeisiin Turku Energian toimittamana, kertoo TSE:n toimitusjohtaja Maija Henell.

TSE toteuttaa parhaillaan voimalaitoksella investointia SRF:n syöttölaitteistoon, joka mahdollistaa 10 % kierrätyspolttoaineen osuuden TSE:n tuotannossa. Investoinnin on määrä valmistua lämmityskaudelle 2021-2022.

Lisätietoja:

Jani Lankila, materiaalipäällikkö, Delete Ympäristöpalvelut Oy
puh. 0400 804 266
jani.lankila@delete.fi