Koronaviruksen vaikutus Deleten toimintaan

Koronavirus on levinnyt maailmanlaajuiseksi pandemiaksi ja vaikuttaa vahvasti arkeen ja työntekoon myös Suomessa.

Deleten toimintakyky on edelleen hyvä ja palvelemme asiakkaitamme niin normaalisti kuin tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on mahdollista ottaen huomioon koronaviruksen aiheuttamat vaateet. Työmaamme toimivat normaalisti ja henkilöresurssimme ovat riittävät. Meillä on myös resursseja aloittaa uusia projekteja ja töitä.

Olemme ohjeistaneet omaa henkilöstöämme ja aliurakoitsijoitamme sekä käyttämäämme vuokratyövoimaa seuraavilla koronaviruksen leviämisen ehkäisyyn tähtäävillä toimintaohjeilla, jotka perustuvat THL:n ja viranomaisten Suomessa antamiin ohjeisiin ja suosituksiin.

Deleten työmailla työskentelevien tai vierailevien tulee noudattaa seuraavia Deletessä käytössä olevia koronavirukseen liittyviä riskienhallintaperiaatteita:

  • Huolehtikaa korostetun tarkasta käsi- ja yskimishygieniasta.
  • Huolehtikaa tehostetusta puhtaudesta toimistoissa ja työmailla.
  • Emme kättele ja pidämme etäisyyttä kanssatyöskentelijöihin mahdollisuuden mukaan.
  • Sairaana ei saavuta työmaalle.
  • Jos työtehtävä ja -tilanne sallii, työ ja tapaamiset hoidetaan sähköisten ym. tarpeetonta henkilökontaktia välttävien välineiden avulla.
  • Noudattakaa viranomaisten ohjeita karanteenista ja työhön paluusta mahdollisen sairauden jälkeen.
  • Noudattakaa viranomaisten matkustussuosituksia ja -ohjeita. Ulkomaisen työvoiman liikkuvuuteen vaikuttavat matkustusrajoitukset tulivat voimaan torstaina 19.3. klo 00.00 alkaen. Ulkomailta Suomeen palaavan henkilön tulee rajoitusten voimaantulon jälkeen jäädä 14 vuorokaudeksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Toivomme, että Suomessa työskentelevien ulkomaisten työntekijöiden kanssa keskustellaan kotimaahan palaamisen aiheuttamista riskeistä viitaten Rajavartiolaitoksen ohjeistuksiin työmatkaliikenteeseen liittyen ja pyritään sopimaan Suomessa tehtävän työskentelyjakson pidentämisestä.
  • Mikäli henkilö huomaa mahdollisia koronavirusoireita, tulee ottaa yhteys puhelimitse oman alueen hoitavaan tahoon ja noudattaa terveydenhuollon ohjeita.
  • Mikäli Deleten projektilla työskentelevässä tiimissänne esiintyy koronatartuntaepäily, teidän tulee ottaa välittömästi yhteyttä kyseessä olevan Deleten hankkeen työnjohtoon.

Edellä mainittujen omien ohjeidemme lisäksi otamme mielellämme vastaan asiakkaidemme ohjeistusta ja tilannepäivityksiä omalle henkilöstöllemme viestittäväksi.

Mikäli koronavirus aiheuttaa ongelmia työsuorituksiimme, tiedotamme siitä aktiivisesti asiakkaitamme.

Varmistamme osaltamme aktiivisesti toimitusketjuamme ja pyrimme tunnistamaan mahdollisia toimitusongelmia aikaisessa vaiheessa ja löytämään niille vaihtoehtoisia ratkaisuja. Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin välttymään viivästyksiltä.