Delete on mukana rakennusteollisuuden mineraalivillajätettä hyödyntävässä kiertotalouden EU-innovaatiohankkeessa

Delete on mukana rakennusteollisuuden mineraalivillajätettä hyödyntävässä kiertotalouden EU-innovaatiohankkeessa

WOOL2LOOP on Euroopan ensimmäinen EU-innovaatiohanke, joka keskittyy puhtaasti rakennusteollisuuden mineraalivillajätteen hyötykäyttöön. Lisäksi hanke on ensimmäinen maailmassa mineraalivillajätettä geopolymeerien raaka-aineena hyödyntävä kaupallistamishanke. Kiertotaloushanke WOOL2LOOP on saanut merkittävän rahoituksen EU:n Horizon 2020 (Horisontti 2020) -rahoitusohjelmasta. Kolmevuotinen hanke käynnistyy 1.6.2019.

Hanke tähtää mineraalivillan muuttamiseen rakennus- ja purkujätteestä uusiomateriaaleiksi. Hankkeessa mineraalivillaa palautetaan kiertoon geopolymeeriteknologian avulla. Näin mineraalivillasta saadaan sementtiä korvaavaa raaka-ainetta uusiin rakennusteollisuuden tuotteisiin. Lisäksi hankkeessa keskitytään purkuprosessiin, materiaalin lajitteluun, analysointiin ja prosessointiin. Euroopassa syntyy vuosittain noin 2,5 miljoonaa tonnia mineraalivillajätettä rakentamisessa ja purkurakentamisessa. Tällä hetkellä mineraalivillajäte päätyy lähes täysin kaatopaikalle, mistä aiheutuu noin 250 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset rakennussektorin toimijoille. Valmistamalla mineraalivillajätteestä geopolymerisoinnin avulla uusia rakennustuotteita, voidaan korvata rakentamisessa käytettäviä neitseellisiä raaka-aineita ja pienentää merkittävästi rakennusmateriaalien tuotannon ja rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Rakennusalan yritykset ja tutkimuslaitokset luovat kiertotaloutta yhteistyössä

Hankkeen vaikutus syntyy mineraalivillajätteen kierrätyksen koko arvoketjun kattavasta yhteistyöstä. Hankkeessa on mukana yhteensä 15 yritystä ja tutkimuslaitosta sekä laajoja pilottikokeiluja eri puolilla Eurooppaa. Hankkeessa on mukana maailman suurimpia rakennustuoteteollisuuden yrityksiä sekä innovatiivisia kiertotalouden start-up -yrityksiä.

Hanketta koordinoi suomalainen rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain Finland Oy, joka on osa maailman johtavaa rakennusmateriaaleja ja myös mineraalivillaa valmistavaa Saint-Gobain -konsernia. Hankkeen tieteellisenä koordinaattorina toimii kiertotalouden ja geopolymeerien tutkimuksen edelläkävijä Oulun yliopisto. Innovaation pohjana on Oulun yliopiston Kuitu- ja Partikkelitekniikan tutkimusyksikön vuonna 2014 tekemä tieteellinen tutkimuslöydös, jossa mineraalivillajäte palautetaan uusiokäyttöön kemiallisella alkaliaktivoinnilla eli geopolymerisoinnilla.

Saint-Gobainin lisäksi WOOL2LOOP-hankkeessa ovat mukana mm. kansainvälinen rakennusmateriaaleja valmistava suuryritys CRH, pohjoismainen ympäristöpalveluyritys Delete sekä Saint-Gobain -konserniin kuuluva Saint-Gobain Ecophon. Muut hankekumppanit ovat Sloveniasta, Portugalista, Tanskasta, Belgiasta, Hollannista, Ranskasta ja Puolasta. Hanke kattaa koko ketjun rakennusten purkamisesta, mineraalivillajätteen keräämiseen, analysointiin, prosessointiin sekä uusien rakennustuotteiden valmistukseen.

Mineraalivillan uusiokäyttö säästää ilmastoa ja luonnonvaroja

WOOL2LOOP-hankkeessa pyritään paitsi vähentämään rakentamisessa ja purkurakentamisessa syntyvää kaatopaikkajätettä myös säästämään kivi- ja sementtipohjaisten rakennustuotteiden valmistamisessa tarvittavia uusiutumattomia luonnonvaroja. Hankkeessa tutkitaan kierrätysmineraalivillapohjaisten geopolymeerien käyttöä uusioraaka-aineena esimerkiksi laasteissa, julkisivupaneeleissa, pihalaatoissa, akustiikkalevyissä ja 3D-tulostettavana rakennusmateriaalina.

Mineraalivilla on osoittautunut Oulun yliopiston tutkimuksissa erinomaiseksi raaka-aineeksi, jolla voidaan korvata sementtiä teollisessa mittakaavassa ja joka voi olla yksi ratkaisu rakennusteollisuuden CO2-päästöjen pienentämiseen. Arviolta 5–10 % kaikista ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä syntyy sementin valmistuksessa. Geopolymeeribetonin valmistamisessa syntyy noin 80 % vähemmän CO2-päästöjä tavanomaiseen betoniin verrattuna. Geopolymeeriprosessi vaatii hyvin vähän energiaa ja lopputuote on jopa yli kaksi kertaa kovempaa kuin perinteinen erikoisluja betoni.

Deleten osuus hankkeessa keskittyy kehittämään ja tehostamaan villan keräämistä purkukohteista sekä villan lajitteluprosessiin kierrätysketjun eri vaiheissa.

-Tällä hetkellä mineraalivillalle ei ole kierrätysmahdollisuutta, vaan se loppusijoitetaan kaatopaikalle. Tavoitteenamme on saada mineraalivillaeristeet hyötykäyttöön ja nostaa myös sitä kautta rakennusmateriaalien osuutta kiertotaloudessa, kertoo Delete Finland Oy:n kierrätyspalveluiden liiketoimintajohtaja Henri Pesonen.

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelmasta sopimuksen nro 821000 mukaisesti. 

Lisätiedot:

Delete Finland Oy
Henri Pesonen
Kierrätyspalvelut liiketoimintajohtaja
henri.pesonen@delete.fi
puh. +358 44 5769320

Saint-Gobain Finland Oy
Vastuullisuuspäällikkö
Anne Kaiser
anne.kaiser@saint-gobain.com
puh. +358400289933

Oulun yliopisto, Kuitu- ja Partikkelitekniikan tutkimusyksikkö
Professori
Mirja Illikainen
mirja.illikainen@oulu.fi
puh. +358405885904