Ympäristöturvallisuuskortti kertoo osaamisesta

Helmikuussa Deletellä aloitettiin Ympäristöturvallisuuskortti-koulutus, jonka hyväksytystä suorittamisesta saa todistukseksi ympäristöturvallisuuskortin.

”Ympäristöturvallisuus ja ympäristövastuu ovat ympäristöpalveluyrityksenä toimintamme ydintä. Huolehdimme muun muassa vaarallisista jätteistä sekä rakennusjätteistä ja osa toiminnastamme on ympäristöluvanvaraista. Siksikin tällainen kouluttautuminen on tärkeätä”, HSEQ-päällikkö Janne Haaksluoto Deleteltä listaa.

Ympäristöturvallisuuskortti-koulutus parantaa henkilöstön riskienhallintataitoja entisestään ja lisää myös heidän työturvallisuuttaan arkityössä, johon kuuluu monesti vaarallisten aineiden käsittelyä. Koulutuksen aikana myös ymmärrys jätteiden kuljetukseen liittyvistä erilaisista asiakirjoista, kuten siirtoasiakirjoista ja jätteiden yksilöintiin käytettävistä jätekoodeista lisääntyy

Myös asiakas hyötyy

Ympäristöturvallisuuskortti kertoo ajantasaisesta osaamisesta. Asiakkaat voivat luottaa Deleten henkilöstön toimivan kaikkien sääntöjen ja standardien mukaan.

”Operoimme herkällä toimialalla ja toiminnan täytyy olla ympäristövastuun osalta erityisen läpinäkyvää ja asiallista. Ammattilaistemme jäljiltä ei synny ympäristöpoikkeamia – meiltä ei niin sanotusti lorahtele”, Haaksluoto muotoilee.

Asiakas voi keskittyä omaan ydintekemiseensä ja saa puolestaan Deleteltä ympäristöasioiden asiantuntemuksen.

”Monesti meillä onkin parempi tietämys näistä asioista ja näin pitääkin olla. Asiakas voi tukeutua siihen, että me tiedämme, miten tämä työ tehdään oikein.”

Deleten toiminnot ovat ulkopuolisen tahon sertifioimat ja toimintaamme auditoidaan jatkuvasti niin asiakkaidemme kuin sertifiointilaitoksen toimesta. Sertifiointi kertoo osaltaan asianmukaisesta ympäristö- ja turvallisuusjohtamisesta.

”Olemme osa asiakkaiden ympäristövastuullisuutta työskennellessämme heidän tiloissaan ja kohteissaan. Tämä tulee käytännössä myös ilmi henkilöstömme tekemisen tavoissa ja menetelmissä”, Haaksluoto täsmentää.

Räätälöityä oppia

Ympäristöturvallisuuskortti-koulutus on räätälöity Deleten tarpeita vastaavaksi.

”Kouluttamisesta huolehtii LIS Group, ja yhteistyössä heidän asiantuntijoiden kanssa muotoilimme koulutusohjelman sisällön, jotta se istuu meille parhaiten”, Haaksluoto selittää.

Deleten henkilöstö käy lävitse muun muassa Deleten ISO 14 001 -standardin mukaista ympäristöjohtamismenetelmää. Siinä perehdytään etenkin Deleten ympäristötavoitteisiin ja siihen, mitä ne nimenomaan käytännön työssä tarkoittavat.

Koulutukseen sisältyy myös ryhmätehtäviä ja käytännön harjoituksia, kuten kemikaalivuodon torjuntatehtäviä. Päivän päätteeksi koulutukseen osallistuvat tekevät tentin. Sen hyväksytysti suorittamisen jälkeen saatu Ympäristöturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta.

Koulutuksessa käytännön osaaminen lisääntyy, mikä on oleellista myös maineenhallinnan näkökulmasta.

”Ympäristöpalvelualalla erittäin tärkeätä on, että maineeseen ei tule kolhuja asiakkaiden keskuudessa tai julkisuudessa. Kun kentällä olevan henkilöstömme osaaminen on ajan tasalla, maineemme luotettavana tekijänä vahvistuu entisestään”, Haaksluoto päättää.