Delete purkaa Haapaniemenkatu 4:n virastotalon ja mittaa purun hiilijalanjäljen

Talon omistaa valtion toimitila-asioista ja työympäristöistä vastaava Senaatti-kiinteistöt, joka tutki tarkasti peruskorjauskunnossa olevan rakennuksen eri vaihtoehdot. Väinö Tannerin kentän vieressä sijaitseva 1970-luvun toimistorakennus ei täytä enää nykyaikaisen toimistotyön vaateita. Purkamiseen päädyttiin, koska rakennuksen korjaus olisi tullut uudisrakennusta kalliimmaksi, eikä rakennuksesta olisi saatu peruskorjaamallakaan nykyajan vaatimukset täyttävää tehokasta, modernia ja energiatehokasta työympäristöä.

Purkaminen päätettiin aloittaa heti, kun lupa siihen saatiin, koska talon pitäminen tyhjillään ei ole taloudellisesti järkevää.  Väliaikainen vuokraaminenkin olisi vaatinut talon peruskorjaamisen. Purettavaan rakennukseen kiinteästi yhteydessä olevan Kaikukadun puoleisen naapuritalon omistaa Valion eläkekassa, eikä se kuulu purku-urakkaan.

Rakennuksen tilalle on suunniteltu rakennettavan valtionhallinnon käyttöön uusi toimistorakennus, josta Senaatti-kiinteistöt järjesti arkkitehtuurikilpailun viime syksynä.  Uuden talon rakentamisesta ei ole vielä tehty päätöstä, mutta hanketta viedään eteenpäin samanaikaisesti purku-urakan kanssa.

Purkutyön hiilijalanjälki mitataan

Delete tekee kohteen purusta hiilijalanjälkilaskennan, jossa lasketaan purkutyön ja rakennusjätteen uudelleenkäytön ilmastovaikutukset eli hiilijalanjälki, CO2. Hiilijalanjälkilaskenta toteutetaan Deleten purkutyötä varten kehittämällä Hiilijalanjälkilaskurilla, joka pohjautuu CEN/TC 350 standardiperheeseen EN 15804:2012 Sustainability of construction works –standardiin.

Päästöraportti sisältää energiankulutuksen mittauksen, polttonesteet, kaluston kuljetuksen purkukohteeseen, rakennusjätteen käsittelyssä ja kuljetuksessa syntyvät päästöt sekä materiaalien energia- tai uudelleenkäytöllä vältettävät päästöt. Jäteraportti sisältää eri jätejakeet ja niiden toimituspaikat.

Lisätietoja:

Delete:

Liiketoimintajohtaja, Purkupalvelut, Kimmo Palomäki, p. 044 300 0178

Toimialapäällikkö, Purkupalvelut, Sauli J. Saarinen, p. 044 324 0475 

Senaatti-kiinteistöt:

Rakennuttajapäällikkö Janne Johansson p. p. 0205 811 853

Toimialajohtaja Jorma Heinonen p. 0205 811 208