Sijoittajat

DELETE LEHDISTÖTIEDOTE 13. huhtikuuta 2017

 

Delete hankki ensimmäisellä joukkovelkakirjalainallaan 85 miljoonan euron rahoituksen

  • Delete hankki senior secured -joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskulla 85 milj. euron rahoituksen
  • Liikkeellelaskun tuotot käytetään nykyisten lainojen maksamiseen ja yhtiön toiminnan ja yritysostojen rahoittamiseen
  • Uusi joukkovelkakirja on neljän vuoden vaihtuvakorkoinen laina, jonka korko on 3 kk:n Euribor + 500 peruspisteen marginaali, 0 %:n korkopohja
  • Lainatunnustelut, sijoittajatapaamiset ja vuorovaikutus sijoittajien kanssa osoittivat, että sijoittajat ovat erittäin kiinnostuneita Deleten tarinasta. Tämän johdosta joukkovelkakirja ylimerkittiin
  • Joukkovelkakirja listataan 12 kuukauden kuluessa Nasdaq Helsinkiin

Delete teki 7. huhtikuuta 2017 päätöksen ensimmäisestä joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskusta. Taustalla ovat yrityskauppasuunnitelmat, rahoitusrakenne ja vahva pääomamarkkinatilanne. Päätöksen jälkeen toteutettiin kattavat lainatunnustelut valikoitujen suurten institutionaalisten sijoittajien kanssa ja toteutettiin laaja pohjoismainen sijoittajakiertue.

Joukkovelkakirjan ehtojen mukaan Delete pystyy tietyin rajoituksin hankkimaan joukkovelkakirjamarkkinoilta jopa 45 miljoonan euron lisärahoituksen. Uuden joukkovelkakirjan lisäksi Delete korvaa nykyisen revolveri lainansa uudella Nordean tarjoamalla lainalla.

Delete hakee joukkovelkakirjan ehtojen mukaisesti joukkovelkakirjan listausta Nasdaq Helsinki Oy:ssä 12 kuukauden kuluessa joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskusta. Tätä varten laaditaan EU:n esitedirektiivin ja Suomen arvopaperimarkkinalain mukainen listalleottoesite. Delete alkaa lisäksi joukkovelkakirjan ehtojen mukaisesti julkaista osavuosikatsauksensa ja tilinpäätöksensä joukkovelkakirjan listalleoton jälkeen.

”Olemme erittäin innoissamme tästä onnistuneesta rahoitustransaktiosta, jonka avulla voimme laajentaa pääomapohjaamme. Se tukee tulevina vuosina orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun liittyviä strategisia tavoitteitamme. Alamme myös julkaista tietoja pörssiyrityksenä, jolloin tiedotamme asioistamme vielä aiempaakin avoimemmin. Olen vakuuttunut, että tämä lujittaa edelleen osakkeenomistajien käsitystä meistä suurena, ammattimaisena ja luotettavana kumppanina.”

  • Jussi Niemelä, toimitusjohtaja, Delete Group Oy

”Meistä on hienoa, että olemme onnistuneet saavuttamaan tämän Deleten kannalta merkittävän rahoitusjärjestelyn erittäin tiukassa aikataulussa. Olemme erittäin tyytyväisiä liikkeeseenlaskun ehtoihin ja hintoihin sekä siihen taloudelliseen joustavuuteen, jonka se tarjoaa yrityksellemme.”

  • Robert Öhman, talous- ja rahoitusjohtaja,  Delete Group Oy

”Tapasimme yritysjohdon kiertueen aikana huomattavan määrän suuria institutionaalisia sijoittajia ja olemme iloisia voidessamme kertoa, että sijoittajat olivat Deleten sijoitustarinasta aivan yhtä innostuneita kuin Axcel. Ylimerkintä ja yli 120 suuren sijoittajan osallistuminen allokaatioon osoittavat tämän selvästi. Axcel painottaa aktiivista ja rakentavaa vuoropuhelua luottomarkkinasijoittajien kanssa, sillä se on sijoituksillemme tärkeä ja kasvava rahoituksen lähde.”

  • Vilhelm Sundström, Deletestä vastaava Axcelin partneri

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike toimi joukkovelkakirjalainan Lead Managerina ja järjestäjänä.

 

Lisätiedot:
Delete Group, toimitusjohtaja Jussi Niemelä + 358 40 046 2696, jussi.niemela@delete.fi tai

Delete Group, talousjohtaja Robert Öhman +358 40 540 0741, robert.ohman@delete.fi tai

Axcel, Partner, Vilhelm Sundström +46 73 919 9000, vs@axcel.se

 

LIITE: Joukkovelkakirjalainan ehdot (englanniksi)

 

Tietoja transaktiosta:

Ax DEL1 Oy, Y-tunnus 2565169-4 (”Delete”, Delete Group Oy:n (”Yritys”) välillinen emoyhtiö) on hinnoitellut joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskun seuraavasti: 85 000 000 euroa, 3 kk Euribor + 5,00 %. Arvopaperit (”Arvopaperit”), korkopohja 0 %, lasketaan liikkeeseen 100 000 euron vähimmäismerkintöinä 7. huhtikuuta 2017 päivättyjen, enintään 130 000 000 euron vaihtuvakorkoisten senior secured -arvopaperien (ISIN FI4000252119) ehtojen mukaisesti.

Arvopaperien arvopäivä on 19. huhtikuuta 2017 ja erääntymispäivä 19. huhtikuuta 2021. Korko, 3 kk:n Euribor + 5,00 %, maksetaan taannehtivasti neljännesvuosittain.

Tietoja Deletestä:

Delete on Suomessa ja Ruotsissa toimiva johtava täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoaja. Delete syntyi vuonna 2010 Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pohjoismainen pääomasijoittaja Axcel osti sen vuonna 2013.

Delete on ostanut vuodesta 2011 alkaen 23 yritystä, jotka toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla. Viimeisimpänä hankittiin Demcom kesäkuussa 2016. Kauppa lujitti yrityksen asemaa Ruotsin purkupalvelumarkkinoilla.

Yritys tarjoaa liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita. Toiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: (i) Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut, (ii) Purkupalvelut ja (iii) Kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut.

Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on noin 800 ammattilaista yli 30 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa. Vuoden 2016 pro forma -liikevaihto oli 174 milj. euroa ja oikaistu pro forma EBITDA 21 milj. euroa.