VUOSIKERTOMUS 2018


Delete on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaidemme liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita kolmella eri liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa, Purkupalveluissa ja Kierrätyspalveluissa.

Luomme puhtaamman ympäristön auttamalla asiakkaitamme ehkäisemään ja poistamaan heidän ongelmiaan kestävällä tavalla.


ceo

Toimitusjohtajan katsaus


Yritysostojen ansiosta kasvumme jatkui vuonna 2018 ja ostimme myös neljä uutta yritystä vahvistamaan markkina-asemaamme. Liikevaihtomme kasvoi 9 prosenttia ja oli 192,8 miljoonaa euroa. Liikevoittomme oli 7,2 miljoonaa euroa.

Asetimme vuodelle 2018 varsin kovat tavoitteet – ja olen iloinen, että toimintamme kehittyi tavoitteiden osoittamaan suuntaan.

Vaikka olemme yksi johtavista täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoajista Pohjoismaissa, haluamme edelleen kasvaa ja vahvistaa markkina-asemaamme. Olemme määritelleet päämarkkina-alueeksemme Suomen ja Ruotsin, mutta pidämme silmällä myös muita läheisiä markkinoita ja voimme kohdennetusti laajentua nykyasiakkaidemme kanssa myös muualle Eurooppaan.

Kasvuamme tukevat pitkän aikavälin trendit: ympäristölainsäädännön kehittyminen, kaupungistuminen, ikääntyvä rakennuskanta ja digitalisoituminen. Orgaanisen liiketoiminnan kehittämisen lisäksi jatkamme myös yritysostoja, mikäli löydämme tiukat kriteerimme täyttäviä ostokohteita. Markkina, jolla toimimme, on laaja, mutta pirstaleinen, mikä mahdollistaa alan konsolidaation ja tukee osaltaan kasvutavoitettamme.

Puhdistus­palvelut


Puhdistuspalvelut-liiketoiminta koostuu kattavasta teollisuudelle suunnatusta palveluvalikoimasta ja sen päätuotteita ovat prosessiteollisuuden puhdistus- ja huoltoseisokkityöt.

Delete on liikevaihdolla mitattuna Suomen suurin teollisuuden puhdistuspalveluiden toimittaja. Yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaansa Ruotsissa, missä se kuuluu myös alan suurimpien toimijoiden joukkoon.

Deleten vahvuus puhdistuspalveluissa perustuu hyvään toimeksiannon suunnitteluun ja resurssien hallintaan, laajaan kalustoon sekä hyvään tekniseen osaamiseen. Asiakkaat odottavat alan toimittajilta ammattimaisuutta ja kykyä toteuttaa yhtä vaativampia toimeksiantoja ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusasiat huomioiden. Deletellä on erittäin kattava toimipisteverkosto Suomessa ja Ruotsissa. Tapauskohtaisesti puhdistuspalveluita voidaan tarjota myös maailmanlaajuisesti.

Purkupalvelut


Purkupalvelut-liiketoiminnan palveluihin kuuluvat kokonaisten rakennusten ja tehdasalueiden purkamisen lisäksi saneeraus- ja hissipurkutyöt, vahinkosaneerauspalvelut sekä asbestin ja muiden vaarallisten materiaalien kartoitukset ja poisto.

Suomen purkupalvelumarkkinoilla Delete on suurin toimija ja Ruotsissa se kuuluu alan suurimpien toimijoiden joukkoon. Purkupalvelut ovat yhtiön ydinosaamista ja yhtiöllä on laaja määrä referenssejä vaativista asuin, liike- sekä tehdasrakennusten purkutöistä. Yhtiöllä on laaja ja monipuolinen kalusto, joka sisältää muun muassa yli 70 kaivinkonetta ja alan viimeisintä teknologiaa, kuten kauko-ohjattavia purkurobotteja.

Deleten vahvuutena purkupalveluissa on prosessin hallinta alusta loppuun sekä purkutöistä syntyvien materiaalien kierrätykseen liittyvä osaaminen.

Kierrätyspalvelut


Kierrätyspalvelut-liiketoiminta tarjoaa kiinteiden rakennus- ja purkujätteiden sekä öljypitoisten nestemäisten jätteiden vastaanotto-, kierrätys- ja käsittelypalveluja sekä jätesäiliöpalveluja.

Delete on yksi Suomen suurimmista rakennus- ja purkujätteen kierrätyspalveluyhtiöistä ja yhtiöllä on kuusi kierrätysasemaa Suomessa. Kierrätysasemat kattavat hyvin Suomen kasvavat kaupunkialueet pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.

Delete palvelee asiakkaitaan materiaalinkäsittelyn kaikissa vaiheissa: uudelleenkäytössä, kierrätyksessä ja hyödyntämisessä.

Delete tuottaa vastaanottamistaan jätteistä kierrätyspolttoaineita eli REF:iä sekä kierrätyspuuhaketta. Lisäksi Kierrätyspalvelut-liiketoiminta valmistaa Deleten purkutyömailla syntyvästä betoni- ja tiilijätteestä DeleKivi-uusiokiviainesta, jota voidaan käyttää erilaisissa maarakennuskohteissa.

Vastuullisuus


Vastuullisuus on oleellinen osa kaikkia Deleten toimintoja. Toiminta­periaatteemme edistävät vastuullisia liiketoimintatapoja, ja ­edellytämme kaikilta Deleten työn­tekijöiltä niiden noudattamista. Uskomme, että ­vastuullisuuden merkitys ­kaikessa liiketoiminnassa kasvaa edelleen. ­Etsimme aktiivisesti keinoja tukea ­asiakkaitamme luomalla palveluita, ­joiden taustalla olevia ensisijaisia arvoja ovat vastuullisuus ja kestävä ­kehitys.

  • responsibility_1 responsibility_plus
  • responsibility_2 responsibility_plus
  • responsibility_3 responsibility_plus
  • responsibility_4

Lataa sisällöt