Delete SkipUp

Delete SkipUp lavainnovaatio

Delete SkipUp on Deleten oma innovaatio, jolla voidaan merkittävästi vähentää rakennustyömaan logistiikasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä sekä edistää turvallisuutta.

Lisää työturvallisuutta ja optimoi tilankäyttöä

Erityisesti purkutyömailla, mutta myös rakennustyömailla kamppaillaan tilanahtauden kanssa. Ahtaus on myös turvallisuusnäkökulma. Lavakuljetusjärjestelmä tuo helpotusta tähän, sillä lavoja on helpompi vaihtaa nopealla syklillä, jolloin niitä ei tarvitse olla työmaalla niin monia – yksi lava materiaalia kohden riittää. Lavajärjestelijän ansiosta työmaalle saadaan lisää tilaa muita toimintoja varten ja samalla saavutetaan katkeamaton lajittelu. Myös ajoneuvojen määrä työmaalla vähenee käytännössä puoleen, jolloin työmaan turvallisuus paranee oleellisesti.

Työmaalogistiikan hiilijalanjälki puolittuu

Kuljetusten vähenemisen myötä kuljetuskaluston aiheuttama hiilijalanjälki saadaan jopa puolitettua. Lavajärjestelijän ansiosta lavan vaihtaminen käy vaivatta ja lisäksi yhdellä kuljetuksella voidaan kuljettaa painon sallimissa rahoissa jopa tuplamäärä paljon tilavuutta vaativaa jätettä, tai kahta eri jätejaetta kerralla. Luonnollisesti tämä vaikuttaa myös kuluneen polttoaineen määrään, kun kilometrit vähenevät.

– Ympäristöhaittojen pieneneminen on lavajärjestelijässä kuitenkin se kaikkein tärkein näkökulma keksinnön taustalla, kertoo keksinnön tehnyt toimialapäällikkö Tommi Leppiaho Deletestä. Myös se, että auto voi kuljettaa tyhjää lavaa yhdessä täyden lavan kanssa, parantaa työmaalogistiikkaa ja pienentää päästöjä kuljetusten vähenemisen myötä. Työmaa ei ole niin sanotusti ilman tyhjää lavaa missään vaiheessa. Myös kuljetustilavuuden määrää kasvaa, hän lisää.

Lavajärjestelijä sopii erityisesti rakennustyömaiden materiaalikierrätykseen. Järjestelmän käyttämät lavat ovat helppo lastata, sillä reunat eivät ole liian korkeita. Lavajärjestelijä helpottaa myös logistiikkayritysten lavakenttien tilankäyttöä, sillä järjestelmän ansiosta lavoja voidaan pinota kolme päällekkäin varastoinnin ajaksi. Näin lavakenttä saadaan tehokkaampaan käyttöön ja tilantarve vähenee.

Deleten SkipUp -lavajärjestelijän käytön hyödyt:

  • Puolet vähemmän kuljetusten aiheuttamia päästöjä, 50 % pienempi hiilijalanjälki
  • Puolet vähemmän kuljetuskustannuksia
  • Puolet vähemmän ajoneuvoja työmaalla, turvallisempi työmaa
  • Soveltuu standardilavoille
  • Ei vaadi muutoksia nykyiseen kuljetuskalustoon
  • Kolminkertaistaa lavakentän kapasiteetin

Katso videolta miten Delete SkipUp lavajärjestelijä toimii:

SkipUp uutiset:

17.8.2020 SkipUp -lavojen valmistus ja myynti on alkanut

16.12.2019 SkipUp lavat ammattikäytössä Deleten purkutyömailla

29.5. 2019 Delete SkipUp lavainnovaatio palkittiin Saksassa

24.9.2018 Deleten SkipUp -lavajärjestelijälle menestystä suuressa logistiikka-alan innovaatiokilpailussa Saksassa

11.9.2018 Deleten SkipUp -lavajärjestelijä ehdolla IAA:n Trailer Innovation -palkinnon saajaksi

29.5.2018 Deleten uusi lavakeksintö voi jopa puolittaa työmaalogistiikan päästöt ja hiilijalanjäljen

 

Lisätietoja:
Tommi Leppiaho, Toimialapäällikkö, Saneerauspurku
puh. +358 40 575 4451
email. tommi.leppiaho@delete.fi

Pat.pend. FI20175337, WO2017182719, FIU20184036, FI20185453, FI20185456, FI20185455