Kosteustekniset tutkimukset

Kuva rakennuksen kosteustutkimuksesta

Tarkempia kosteustekninen tutkimus tai kosteus- ja mikrobivauriotutkimuksia saatetaan tarvita silloin, kun aistinvaraisessa kosteuskartoituksessa tai tukimuksessa ei saada vaurioiden aiheuttajaa tai niiden tarkkaa laajuutta selville. Kosteusteknisissä tutkimuksissa selvitetään tarkasti vaurioiden syyt ja aiheuttajat sekä tehdään esimerkiksi rakenteiden kosteus- ja lämpöteknisiä tarkasteluja, rakenneavauksia sekä pitkäaikaismittauksia.

Tutkimustiedoista kootaan perusteellinen raportti tilaajan käyttöön, jossa esitetään tutkimushavainnot sekä korjausehdotukset kustannusarvioineen. Mikäli tehtävät korjaukset edellyttävät korjaussuunnittelua, teemme tarvittaessa tutkimusten perusteella myös esim. rakennedetaljeja ja työselityksiä tulevia korjauksia varten.