Kosteuskartoitukset

Deleten työntekijä kuivatuslaitteiston kanssa

Kosteus rakenteissa voi yllättää, Delete kartoittaa tilanteen ja hoitaa vauriot

Mikäli rakennuksessa epäillään olevan kosteus- ja homevaurioita, kohteelle voidaan suorittaa nopea ja rakenteita rikkomaton, aistinvarainen kartoitus. Kosteus- ja homekartoituksessa selvitetään mahdolliseen vaurioon liittyvät taustatekijät (korjaus- ja rakennushistoria, ympäröivät rakenteet ja niiden toimivuus jne.) ja etsitään mahdolliset ongelmakohdat aistinvaraisesti sekä erilaisten mittalaitteiden avulla. Lisäksi otetaan tarvittaessa mikrobinäytteitä epäillyistä vauriokohdista.

Kerätyistä esiselvitys- ja kartoitus- tai tutkimustiedoista kootaan raportti tilaajan käyttöön. Raportissa todetaan löytyneiden vaurioiden merkittävyys ja laajuus sekä laaditaan jatkotoimenpide-ehdotukset. Ne voivat olla kohteesta riippuen korjaus- tai lisätutkimusehdotuksia.

Ota yhtettä, jos voimme olla avuksi epäillyn kosteuden tutkimisessa!