Sisäilman parantaminen

Deleten projektijohtajat katsomassa suunnitelmia

Hyvä sisäilma on raikasta ja puhdasta, siinä ole terveydelle haitallisia epäpuhtauksia. Sisäilman kannalta on tärkeää estää haitalliset päästöt esimerkiksi huolehtimalla sisäilman hiilidioksimäärästä sekä ilmankosteudesta. Sisäilma vaikuttaa henkilöstön terveyteen, viihtyvyyteen, työtehoon sekä koko kiinteistön elinkaareen.

Väistötila vai sisäolosuhteiden parantaminen?

Deletellä on palvelukokonaisuus kiinteistöjen sisäilman laadunhallintaan. Palvelun avulla voidaan hallitusti pidentää kiinteistöjen elinkaarta ja poistaa väliaikaisten ratkaisujen, kuten väistötilojen käyttötarvetta. Palvelukokonaisuudessa yhdistyvät kolme eri ilmanlaadun parantamiseen liittyvää osa-aluetta:

  • tekninen mittarointi
  • ilmanlaadun parantamiseen liittyvä asiantuntijapalvelu
  • loppukäyttäjille suunnattu palautekanava

Palvelumme soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin ja sille löytyy käyttökohteita eri-ikäisistä kiinteistöistä. Erityisesti vanhemmissa kiinteistöissä, joissa on tunnistettavia vaurioita, tarvitaan usein sisäilmanlaatua korjaavia toimenpiteitä. Ratkaisun avulla voidaan ongelmakiinteistön käyttöä jatkaa parantamalla käyttäjien kokemusta sisäilman laadusta. Palvelukokonaisuuden mittaustekniikkaa ja analytiikkaa voidaan hyödyntää myös uusien kiinteistöjen sisäilman laadun seurannassa.

Sisäilman monitorointi ja laadunvarmistus palveluna

Deleten toimittamaan kokonaisuuteen kuuluvat kohteeseen asennettavat mittarit sekä tekniset laitteistot. Laitteiden ja toimenpiteiden avulla parannetaan sisäilmanlaatua, ja mittauksilla seurataan Ilmanlaadun kehittymistä. Mikäli ilmanlaadussa tai olosuhteissa havaitaan poikkeamia, joko mittaroinnin tai käyttäjien palautteen perusteella, Deleten asiantuntijat reagoivat tilanteeseen ja tekevät ehdotuksia tilanteen parantamiseksi.

Palvelumme sopii hyvin mm. seuraaviin kohteisiin:

  • koulun sisäilman parantaminen
  • päiväkodin sisäilman parantaminen
  • toimiston sisäilman parantaminen
  • toimitilojen sisäilman parantaminen

Meiltä saat kokonaisratkaisun yhdeltä toimijalta, hallitusti, läpinäkyvästi ja kustannustehokkaasti!

Lue lisää blogistamme