Purkutyöt

Rakennuksen purku on ydinosaamistamme”

Hoidamme kaikki purkutyöt ja mittaamme purkutyön hiilijalanjäljen

Purkutyö on Deleten ammattitaidon ydintä, vaativat kohteet erikoisosaamistamme. Rakennuksen purku hoituu nykyaikaisella kalustollamme ja hoidamme kaikki purkutyöt kaiken kokoisissa kohteissa Pohjoismaissa. Puramme asuin- ja liikerakennuksia, teollisuusrakennuksia ja -kohteita, sekä teemme vaativia laivojen hylkyromutuksia. Meillä on erittäin laajat purkureferenssit. Deleten oman purkukaluston ulottuvuus riittää jopa 41 metriä korkeisiin kohteisiin, mutta olemme purkaneet myös 120 metriä korkeita kohteita. Hoidamme kaikki rakennuspurkutyön osa-alueet prosessin alusta sen loppuun. Meidän ydinosaamistamme on rakennuksen purku.

Yksi ammatitaitomme alue on asbestin purku ja suunnittelemme ja toteutamme myös asbestikartoitukset ja haitta-ainekartoitukset. Asbestityöt saat meiltä joko osana rakennuksen purkutyötä tai saneerauspurkua. Hoidamme lajittelevan saneerauspurkutyön sekä kaikki koneelliset purkutyöt. Monipuolisen kalustomme ja rautaisen ammattitaidon ansiosta meiltä onnistuu niin kokonaisen rakennuksen purku tai kiinteistön purku, talon purkaminen, hissipurkutyöt ja teollisuuspurku aina kokonaisen tehdasalueen purkamiseen. Purkutyön lisäksi hallitsemme syntyvien materiaalien kierrätyspalvelut. Purkukohteissamme syntyvistä, omassa laitoksessamme käsittelemästämme materiaaleista päätyy hyödyntämiseen yli 96 %. Hyödynnämme materiaaleja uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja kierrätyspolttoaineena.

Jokaisen purkutyömaan hiilijalanjälki mitataan

Mittaamme jokaisen purkutyömaan ja siellä syntyvän jätteen uudelleenkäytön ilmastovaikutukset eli purkutyömaan hiilijalanjäljen. Hiilijalanjälkilaskenta toteutetaan Deleten purkutyötä varten kehittämällä hiilijalanjälkilaskurilla, joka pohjautuu CEN/TC 350 standardiperheeseen EN 15804:2012 Sustainability of construction works –standardiin.

Hiilijalanjälkilaskuri on kehitetty organisaatioiden kasvavaan tarpeeseen kiinnittää huomiota vastuullisuuteen ja ympäristöasioihin. Laskuri paitsi paljastaa vähäpäästöisimmät työtavat myös kannustaa työntekijöitämme työskentelemään ympäristöä huomioiden. Hiilijalanjälkilaskurin avulla toteutamme kestävää kehitystä ja voimme myös antaa selkeää tietoa asiakkaidemme kestävän kehityksen strategian tai ympäristöstrategian tueksi.

Laskenta sisältää päästö- ja jäteraportit. Päästöraportti sisältää energiankulutuksen mittauksen, polttonesteet, kaluston kuljetuksen purkukohteeseen, rakennusjätteen käsittelyssä ja kuljetuksessa syntyvät päästöt sekä materiaalien energia- tai uudelleenkäytöllä vältettävät päästöt. Jäteraportti sisältää eri jätejakeet ja niiden toimituspaikat.