Palokatkot

Deleten palokatkotyöntekijä työvarustuksessaan

Tärkeä osa kiinteistön paloturvallisuutta

Tarjoamme asiakkaillemme parasta mahdollista palo-osastointia nykyaikaisin, viranomaisten hyväksymin menetelmin uudis- ja korjausrakentamiskohteissa, kiinteistöjen kunnossapidossa sekä teollisuushankkeissa. Monipuoliset testatut menetelmät sekä materiaalitoimittajien kansainvälinen tekninen tuki mahdollistavat palokatkojen asennukset myös kaikkein vaativimmissa hankkeissa.

Palokatkot asennetaan osastointia heikentäviin rakennustekniikan läpivientiaukkoihin. Osastoinnin tarkoituksena on estää tulen, lämmön ja savukaasujen leviäminen rakennuksessa ja näin vähentää henkilö- ja omaisuusvahinkoja sekä helpottaa palotilanteessa sammutus- ja pelastustyötä.

Delete_Palokatko_201415.indd

Asennukset tehdään Suomen rakentamismääräyskokoelman sekä kohteen vaatimustason mukaisesti ja merkitään rakenteisiin sekä dokumentoidaan kiinteistön huoltokirjaan tarvittaessa paikantamiskaavioineen (CAD-dokumentointi). Käytämme kohteissamme Suomen viranomaisten hyväksymiä, CE-merkittyjä ja ETA-hyväksyttyjä HILTI -palokatkomateriaaleja/-menetelmiä. Tarvittaessa käytössämme on myös kaikki Würthin, Protectan ja KBS:n palokatkotuotteet. Toimialueenamme on koko Suomi.

Palokatkokartoitukset

Palokatkojen osuus rakennusten kokonaisturvallisuudesta on erittäin suuri. Vanhoissa rakennuksissa palo-osastojen rajoja on usein tiedostamatta muutostöiden yhteydessä muutettu tai rikottu, jolloin paloturvallisuus on heikentynyt huomattavasti. Palokatkokartoituksessa kiinteistön palo-osastot läpivienteineen kierretään läpi ja havaitut puutteet korjausehdotuksineen ja hinta-arvioineen merkitään raporttiin sekä pohjapiirustuksiin. Toimivilla ja oikein tehdyillä palokatkoilla sekä säännöllisillä palokatkokartoituksilla vähennetään kiinteistö- ja ennen kaikkea henkilövahinkoja.

Deleten palveluihin kuuluvat lisäksi:

  • Muut rakenteiden tiivistykset ja äänikatkot
  • Huoltokirjaohjeet ja -lausunnot
  • Rakennetiiviysmittaukset
  • Kaapeleiden ja kaapelihyllyjen ulkopuolinen palosuojaus