DeleKivi-kierrätyskiviaines

DeleKivi®-kierrätyskiviainesta maarakennuskäyttöön

Delete tuottaa DeleKivi-kierrätyskiviainesta hyötykäytettäväksi maarakennuskohteissa. DeleKivi on Deleten oma kierrätyskiviaines, jonka raaka-aine on rakennusten purkamisessa tai betoniteollisuudessa syntyvä betoni- ja tiilijäte. Jäte syntyy pääosin Deleten purkutyömailla rakennusten purussa syntyvästä betonista ja tiilestä. DeleKivi on raekooltaan 0/90 ja soveltuu erinomaisesti jakavaan kerrokseen maarakentamisessa.

Valvomme tuotteemme laatua harmonisoidun SFS-EN 13242+A1 -tuotestandardin mukaan.

DeleKivi soveltuu käytettäväksi muun muassa seuraavissa kohteissa:

  • pysäköintialueet
  • urheilukentät, virkistys- ja urheilualueiden reitit
  • ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastokentät ja tiet.

DeleKiveä hyödynnettäessä on tehtävä ilmoitus paikalliselle ELY-keskukselle tai kunnan ympäristöviranomaiselle. Autamme asiakkaitamme tarvittaessa ilmoituksen tekemisessä.