Mikkelin viljasiilojen purku
Mannerheimintie, 50100 Mikkeli
Päivämäärä 2018

Viljasiilot ja valssimylly, Mikkeli, 2018

Vanhat viljasiilot sekä valssimylly kertovat paljon alueen historiasta, jolloin Mikkeli on ollut tärkeä tukkukaupan keskus. Vieressä kulkeva rautatie sekä valtatie 5 on taannut hyvät kuljetusyhteydet sekä etelään että pohjoiseen.

Kuusikerroksinen Valssimylly on valmistunut vuonna 1921, rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Väinö Vähäkallio. Myllyn tiloissa on ollut mm. jauhamattoman viljan varasto- ja puhdistusosasto sekä jauhatus ja sihtausosasto. Viereiset viljasiilot on rakennettu vuonna 1963, ja ovat siitä lähtien olleet näkyvä maamerkki Mikkelille kohoten aina 45 metrin korkeuteen. Yhteistilavuus näille rakennuksille on yhteensä noin 10730 kuutiometriä.

Vuonna 2018 rakennukset ovat olleet tyhjillään jo vuosia ja niiden lopullista kohtaloa on pohdittu pitkään. Vaihtoehtoina olivat mm. rakennusten kunnostaminen asuinkäyttöön, tai osittainen säilyttäminen uudisrakennusten rinnalla. Tutkimukset kuitenkin osoittivat, että siilojen sisäosissa on mikrobeja joita ei pystytä poistamaan, ja valssimylly on niin huonokuntoinen, ettei se tule kestämään uudisrakentamisen yhteydessä aiheutuvaa tärinää. Tämän tiedon valossa rakennukset saivat purkuluvan.

Delete purkaa molemmat rakennukset. Purkutyöt alkavat syksyllä 2018 ensin sisäpurkuna, ja sen jälkeen kokonaispurkuna. Kokonaispurku aloitetaan valssimyllystä, jonka purkumateriaalista kasataan maata viljasiilojen viereen helpottamaan korkeiden siilojen purkua. Työmaa valmistui suunnitelmien mukaisesti helmikuun 2019 lopussa.

Delete purkaa kohteensa aina lajittelevana purkuna. Purkukohteissamme syntyvistä, omassa laitoksessamme käsittelemästämme materiaaleista päätyy hyödyntämiseen 99,2 %. Hyödynnämme materiaaleja uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja kierrätyspolttoaineena.

Vapautuvalle tontille rakennetaan mm. palvelutalo, kaksi asuinkerrostaloa sekä pysäköintilaitos. Rakentamisen on tarkoitus alkaa heti keväällä 2019 kun purkutyöt on saatu valmiiksi.