Delete tehdaspurku
Äänekoski
Päivämäärä 2018

Sellutehdas, Äänekoski

Äänekoskella vuonna 1985 toimintansa aloittanut sellutehdas ajettiin alas ennen uuden biotuotetehtaan käynnistämistä. Sellutehtaan elinkaaren pituudeksi lasketaan noin 30-35 vuotta, joten Äänekosken noin 32-vuotias vanha tehdas oli jo hyvinkin eläkeiässä. Alueen purkaminen aloitettiin kesäkuussa 2017 ja työ valmistuu viimeistään maaliskuussa 2019.

Purkutyö on kokoluokaltaan massiivinen. Noin 400 000 kuutiometriä rakennuksia ja rakennelmia katoaa tontilta. Yhteensä tämä vastaa kokoluokaltaan neljää Eduskuntataloa. Purussa syntyy reilu 80 000 tonnia betonia ja 25 000 tonnia erilaisia metalleja. Metalleista reilut 7000 tonnia on arvokasta ruostumatonta tai haponkestävää terästä.

Purkutyön riskit hallitaan hyvällä suunnittelulla

Purkutyö aloitettiin kesäkuussa 2017 jätevedenpuhdistamon purkamisella. Tämän jälkeen vuorossa olivat hakekenttä ja kuorimo jonka jälkeen itse tehdasrakennus. Ennen purkamista tehtiin kuitenkin suuri työ suunnittelussa, jossa tunnistettiin työmaan riskejä ja suunniteltiin työmenetelmät niin, että riskit hallitaan.

– Tunnistetut riskit on hallittava ja samalla purkutyön tulee edetä suunnitellussa aikataulussaan. Alueen on oltava siisti ja kulkukelpoinen turvallisen liikkumisen takaamiseksi, kertoo Turunen työmaan vaatimuksista.

Vanhan sellutehtaan purkamisessa on tunnistettu kaksi suurempaa riskiä – työmaaturvallisuus ja uuden biotuotetehtaan sijainti purkukohteeseen nähden.

– Biotuotetehdas on aivan vanhan tehtaan iholla. Likimmillään tehtaat ovat vain kahden metrin päässä toisistaan paikassa, jossa biotuotetehtaan uusi putkisilta sijaitsee. Tämä aiheuttaa luonnollisesti haasteita, sillä naapurissa tuotannossa oleva tehdas ei saa häiriintyä purkutyöstä, kertoo Turunen purkutyön haasteista.

Kohteessa työskentelee Deleten projektiorganisaatio, johon kuuluu viisi vakituista työntekijää. Kaiken kaikkiaan paikalla on vaihtelevasti työn vaiheesta riippuen 10-20 henkilöä päivittäin. Heistä jokainen varmistaa työmaaturvallisuutta ennakoivalla työllä ja havainnoinnilla. Käytössä projektin aikana on noin kymmenen erilaista purkukonetta, joiden kunnosta ja turvallisuudesta huolehtii Deleten huolto-organisaatio.

– Joudumme suunnittelemaan erityisen tarkasti korkeiden rakenteiden hallitun purkamisen. Niitä on työmaalla paljon. Ennakoiva työturvallisuustyö on avainasemassa. Havainnoimalla työmaalla kaiken aikaa, voidaan riskit tunnistaa etukäteen ja välttää niiden realisoituminen, kertoo työnjohtaja Niko Rantanen Deletestä.

Purkutyön lopuksi maa tasoitetaan ja purussa syntynyt betoni murskataan tontille mahdollisia tulevia rakennushankkeita varten.

Lue lisää purettavasta sellutehstaasta ja uudesta biotuotetehtaasta!