Kaivopumppu

Kuva Deleten viemärityöntekijöistä työssään

 

Kaivopumppu M. Kulmala Oy ja Teknopuhto ovat osa Deleteä. Erikoisosaamistamme ovat viemärin avaukset, painehuuhtelut sekä näiden kuvaus- ja kuntotarkastuspalvelut Pirkanmaalla, Tampereella ja Hämeenlinnassa lähialueineen.

Lisäksi tyhjennämme umpi-, sako- ja erilaiset erotinkaivot (kuten hiekan-, rasvan- ja öljynerottimet). Tarjoamme myös suurtehoimuroinnit- ja puhallukset, sekä kiinteistö ja keskuspumppaamoiden huollot ja -korjaukset. Myös puhdasvesipalvelut (kuten porakaivojen paineavaukset ja rengaskaivojen puhdistukset), höyrytykset sekä erilaiset sulatukset kuuluvat palveluihimme.

Osana Delete-konsernia voimme tarjota entistä laajempia ja vaativampia kokonaisuuksia niin yksityistalouksille, kunnille, yrityksiin kuin teollisuuteen yhteisin henkilö- ja kalustoresurssein. Delete-konsernin kautta palvelumme kattavat nyt koko Suomen ja Ruotsin.

Palvelumme

 • Viemärin avaus, -huuhtelu, -kuvaus ja -kuntotarkastus
 • Umpi-, sako- ja erilaisten erotinkaivojen tyhjennykset
 • Suurtehoimuroinnit ja -puhallukset
 • Pumppaamohuollot ja -korjaukset
 • Puhdasvesityöt, höyrytykset ja sulatukset
 • Vesi- ja viemärihuollon maarakennuspalvelut, kuljetukset ja nosturiautotyöt
 • Vaihtolavapalvelut

Tutustu myös Deleten laajempaan palvelutarjoomaan.

 

Yhteystiedot

Pajalantie 31, 37570 Lempäälä

Tilaukset ja laskutus p. 040 501 0920 tai info@delete.fi 

24h päivystys ja tilaukset p. 0400 232 640

 

Voit myös soittaa palvelukohtaisiin numeroihimme alla.

Vesi- ja viemärihuolto, viemäreiden kuvaukset ja kuntokartoitukset sekä muut asiantuntijatyöt

 

Antti Kulmala p. 040 522 7010
Risto Naskali p. 0400 178 872
Jori Lundan p. 040 835 6286
Kiinteistöpumppaamoiden huolto ja korjaus, erotinkaivojen hälytinhuolto ja korjaus, Pumppaamosaneeraukset ja -huollot Valto Vannula p. 0400 791 447
Kuljetukset ja vaihtolavapalvelut, nosturiautotyöt ja
höyrytyspalvelut
Antti Kulmala p. 040 522 7010
Suurtehoimuroinnit ja -puhallukset Antti Kulmala p. 040 522 7010

Kaivontyhjennystilaus

Täytä alla oleva lomake, otamme yhteyttä mahdollisimman pian.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Vaihtolavatilaus

Täytä alla oleva lomake, otamme yhteyttä mahdollisimman pian.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Viemärin avaus, huuhtelu, kuvaus ja kuntotarkastus

Avaukset lattiakaivoista lavuaareihin

Putkistoihin kertyvät kiintoainekset tai luonnon aiheuttamat tukokset ovat arkipäivää. Sakka ja rasva aiheuttavat myös epämiellyttäviä hajuhaittoja. Meiltä saat apua nopeasti, kun viemärit kaipaavat avausta ja kotikonstit eivät riitä. Avaamme wc:t, lavuaarit, lattiakaivot ja kaikki viemäripisteet, joko äkkinäisen tai pidempään jatkuneen ongelman edessä. Työmme puree hankaliinkin tukoksiin.

Painehuuhtelu ennaltaehkäisee ja parantaa viemärin toimivuutta

Käytämme avauksissa tehokasta korkeapainehuuhtelua, joka paitsi poistaa tukoksen myös ennaltaehkäisee viemäritukoksia ja parantaa viemäristön toimivuutta. Etenkin valurautaviemäreihin muodostuu helposti kerrostumaa, joka huonontaa virtausta putkessa.

Ajanmukaisessa kalustossamme on useita erilaisia imu/paineautoja, joiden säiliötilavuudet vaihtelevat puhdasvesisäiliöiden osalta 2,5-10 kuutiota sekä likavesisäiliöiden osalta 4-12 kuutiota.

Viemäriverkoston kattava painehuuhtelu suositellaan tehtäväksi kohteesta riippuen vähintään 10-15 vuoden välein. Ongelmien toistuessa putkiston kunto kannattaa kuvauttaa.

Viemärin kuvaus paljastaa tukokset, vuodot ja muut viemäriongelmat

Paraskaan viemäri ei ole ikuinen. Erilaiset olosuhteet ja aika muuttavat viemärin rakenteita. Ongelmat voidaan paikantaa tehokkaasti videokuvaamalla. Kuvaus paljastaa tukokset, vuodot, halkeamat, sortumat ja muut ongelmien aiheuttajat. Mikä syy ikinä onkaan, se kannattaa selvittää hyvissä ajoin. Pahimmillaan ongelma aiheuttaa suurempaa vahinkoa ja samalla lisäkustannuksia.

Kuvaus ja raportti auttavat määrittelemään viemärin korjaustarpeen. Delete toteuttaa vanhojen putkien kuntokartoitukset sekä uusien putkistojen käyttöönottotarkastukset videokuvaamalla. Käytössämme on nykyaikainen kuvauskalusto, jolla voidaan kuvata putkisto aina 50 mm:n kokoluokasta alkaen. Kuvauksia voidaan tehdä yhdestä pisteestä kerrallaan jopa 200 m matkalta suuntaansa.

Putkiston videokuvasta tehdään tarvittaessa kirjallinen WinCan-raportti ja kuvaus taltioidaan DVD-levylle/USB- muistitikulle. Raportista ilmenee putkiston kunto, minkä perusteella pystytään tekemään tarvittavat korjaussuunnitelmat. Pystymme toimimaan nopeasti kiireellistenkin tilanteiden edessä.

Likakaivojen ja muiden kaivojen tyhjennykset

Tyhjennämme perusteellisesti kaikki kaivot lika- ja sadevesikaivoista hiekka-, öljynerotus- sekä elintarvikerasvakaivoihin. Tyhjennysjätteet viedään aina hävitettäviksi asianmukaisiin ja luvanvaraisiin jatkokäsittelypaikkoihin. Tyhjennysten yhteydessä voimme suorittaa myös kaivojen puhdistukset, viemäreiden ja erottimien pesut, kuntotarkastukset sekä hälyttimien toimintojen testaukset.

 • Likakaivot: tyhjennämme niin umpisäiliöt, sakokaivot kuin pienpuhdistamot. Jokainen tyhjennys tehdään siististi ja aiheuttaen mahdollisimman vähän häiriötä kiinteistön käyttäjille.
 • Rasvanerotuskaivot: rasvanerotin pitää rasvapitoiset vedet poissa kiinteistöjen viemäreistä sekä kunnallisesta viemäriverkostosta. Rasvanerotuskaivon säännöllinen puhdistaminen on tärkeää, laiminlyönti johtaa helposti viemäritukoksiin ja rasvanerotuskaivon pintatunnistimien häiriöihin.
 • Öljynerotuskaivot: öljynerottimen tehtävä on estää öljypitoisten nesteiden pääsy viemäriverkostoon. Erottimen tyhjennysväli määräytyy kohteen käyttöasteen, jätevesimäärien ja erottimen koon perusteella. Öljynerotuskaivon ehdottomana vähimmäishuoltovälinä voidaan pitää laissakin määriteltyä kerran vuodessa tapahtuvaa tarkastusta tai tyhjennystä.
 • Hiekanerotuskaivot: hiekanerotin estää hiekan sekä muiden kiintoainesten pääsyn viemäriverkostoon. Huolehdimme lattiakaivojen, hiekkakaivojen ja hiekanerottomien tyhjennyksistä pesuineen päivineen.
 • Sadevesikaivot: sadevesikaivot keräävät sadevedet pois piha- ja katualueilta. Sadevesikaivojen pohjalla on yleensä lietepesä, johon kertyy sadeveden mukana valuva hiekka, lehdet, roskat ja muu kiintoaines. Säännöllinen tyhjennys noin kerran vuodessa varmistaa sadevesijärjestelmän moitteettoman toiminnan.

Kerta- vai sopimustyhjennys?

Teemme kertatyhjennyksiä sekä säännölliseen tyhjennykseen perustuvia sopimuksia, jotka takaavat asiakkaillemme vaivattoman ja helpon palvelun. Säännöllinen tyhjennys on erittäin tärkeää käytettäessä maasuodatinta tai pienpuhdistamoa, se pitää myös viemärijärjestelmän kunnossa sekä säästää pitkällä aikavälillä kustannuksia.

Pumppaamohuollot

Viemärinhuoltojen lisäksi Kaivopumppu palvelee asiakkaitaan myös muun muassa pumppaamohuolloissa ja erilaisissa puhdasvesipalveluissa. Toiminta-alueemme ulottuu koko Pirkanmaan seudulta aina Hämeenlinnaan asti.

Teemme erilaisten jätevesipumppaamoiden huollot ja korjaukset pumppaamoautomaatio mukaan lukien. Saneeraamme pumppaamoita ja teemme myös avaimet käteen tarjouksia pumppaamoasennuksista. Meillä on erinomainen ja laaja yhteistyökumppaniverkosto, jota hyödynnämme palveluissamme.

Palveluumme kuuluu myös jätevesipumppaamoiden huollot ja korjaukset. Normaalin jätevesipumppaamon oltua käytössä noin 10–20 vuotta, sen toiminnassa alkaa usein esiintymään häiriöitä. Ennakoiva huolto on taloudellisin keino varmistaa pumpun häiriötön ja pitkäaikainen toiminta. Huolto sisältää mm. pumppaamon pesun, tarkistuksen ja mittauksen sekä pumppaamoautomaation läpikäynnin.

Suurtehoimuroinnit ja -puhallukset teollisuuteen, uudis- ja saneerauskohteisiin

Suurtehoimurointi on oivallinen menetelmä, kun rakennetaan uutta tai uudistetaan vanhaa. Suurtehoimuroinnilla poistetaan esimerkiksi vanhan talon alapohjan pölyävät maa-ainekset ja eristeet sekä hometta sisältävä purkujäte. Teollisuudessa imuroinnilla estetään esimerkiksi palovaaraa poistamalla pölyä tai muuta palavaa materiaalia koneitten ympäristöstä. Suurtehoimuroinnilla päästään käsiksi hankaliinkin paikkoihin, joissa työskentely muilla tavoin voi olla mahdotonta.

Siinä missä tehoimuri imee, sillä voidaan myös puhaltaa tilalle uutta sepeliä, hiekkaa tai Leca®- soraa kapillaarikatkoksi. Menetelmällä saadaan saumaton lopputulos, joka säilyttää ominaisuutensa koko rakennuksen käyttöiän. Käytöstä poistettujen viemäreidenkin täyttö onnistuu imurilla.

Suurtehoimurilla työ sujuu nopeasti ja siististi. Suurella alipaineella tehtävä imurointi imaisee raskaankin maa-aineksen suuritehoiseen imuautoon nopeasti. Materiaali voi yhtä hyvin olla kuivaa tai märkää, pölyävää tai suurempikappaleista. Materiaalien poisto sujuu siististi myös vaikeapääsyisissä kohteissa.

Ammattilaisemme palvelevat sinua niin uudisrakennus- kuin saneerauskohteissa koko Pirkanmaan ja Hämeenlinnan alueella.

Muut palvelumme

Maarakennus ja nosturityöt: Urakoimme maarakennushankkeissa tehokkaalla kaivinkoneellamme esimerkiksi viemäreiden kaivuissa sekä maa-ainesten kuljetuksissa.

Puhdasvesipalvelut: Teemme myös erilaisia puhdasvesipalveluita, puhdistamme pora- ja rengaskaivoja sekä paineavaamme porakaivoja. Käytössämme on myös korkeapainepesulaitteet aina 750 bariin saakka. Lisäksi teemme vesipumppujen ja vedensuodattimien huollot ja asennukset.

Höyrytys: Teemme erilaisia höyrytystöitä kunnille, rakennuksilla ja teollisuudessa. Avaamme myös esimerkiksi yksityisten ojarumpuja ja sadevesikaivoja jäästä sekä sulatamme vesiputkia. Käytössämme on ajanmukainen kalusto ja osaava henkilöstö. Tarvittaessa pystymme käyttämään laitteistoa myös höyrypesurina.

Ohipumppaus: Ohipumppausta teemme Mäki-Rein hydraulisilla 2000l/min – 5000l/min uppopumpuilla sekä läpi-imevillä imuautoilla.

Bajamajavuokraus: Toimitamme Bajamajoja erilaisiin tapahtumiin avaimet käteen periaatteella. Lisäksi meillä on tarjota lämmitettävä WC- kontti (naiset 4/miehet 2+2).